Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța a decontat servicii medicale și prescripții de medicamente eliberate pentru morți

0
4253

Curtea de Conturi a României a prezentat, recent, Raportul public pe anul 2019, cu privire la controalele (misiunile de audit financiar, al performanței și de conformitate) realizate la instituțiile publice. Inspectorii au realizat un audit și asupra Contului de execuție a bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anul 2019, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și la douăsprezece case județene, foarte multe abateri, erori și dificiențe relevante fiind descoperite și la cea din Constanța.

În urma verificărilor realizate de Curtea de Conturi la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în 2019, inspectorii au formulat o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, asupra situațiilor financiare centralizate întocmite şi raportate de C.N.A.S., întrucât valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate cu influență directă asupra rezultatului patrimonial al anului 2019 s-a situat sub pragul de semnificație stabilit în etapa de planificare a misiunii de audit financiar, însă prejudiciile constatate nu au fost recuperate de către conducerea entității în timpul acesteia.

Curtea de Conturi a descoperit abateri relevante, erori și deficiențe inclusiv la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța, în urma controlului fiind emise mai multe recomandări, pentru rezolvarea acestora.

Potrivit Raportului public, în primul rând au fost descoperite neconcordanțe între sumele înregistrate în evidența spitalelor, din debitori sub un an – vătămări corporale, și sumele înregistrate în evidența C.J.A.S. Constanța, în sumă de peste 2 milioane de lei. De asemenea, angajații Casei Județene nu au respectat modul de înregistrare a operațiunilor economico-financiare referitoare la gestionarea cardurilor de sănătate, în sumă de 72.000 de lei, și nici nu au recuperat 38.000 de lei de la persoane fizice care nu și-au păstrat calitatea de asigurat, dar au beneficiat de prestații medicale în Uniunea Europeană.

De necrezut este că aceștia au acceptat la plată și chiar au decontat inclusiv servicii medicale și prescripții de medicamente pe numele unor persoane decedate, dar au și efectuat cheltuieli cu prestări de servicii în lipsa unor documentelor justificative, care să certifice realizarea serviciilor contractate,  și nici nu au respectat principiile de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice, în cazul contractelor de prestări servicii atribuite, în sumă de 135.000 de lei.

Mai mult, C.J.A.S. Constanța a și realizat cheltuieli ineficiente și neeconomicoase cu indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație, în contradicție cu principiul unei bune gestiuni financiare.

Iar neregulile descoperite de Curtea de Conturi la Constanța continuă: s-au efectuat operațiuni prin casieria proprie cu încălcarea prevederilor legale, nu s-a implementat în totalitate sistemul de control intern managerial, s-au menținut nejustificat în conturile de creditori sume care au depășit termenul general de prescripție (în sumă de 13.000 lei) și nu s-au respectat prevederile legale cu privire la parcurgerea fazelor de lichidare și ordonanțare la plată a cheltuielilor în cazul contractelor de prestări servicii încheiate de entitățile publice (în sumă de 22.000 de lei).

Abateri s-au descoperit inclusiv cu privire la dobândirea și verificarea calității de asigurat a anumitor categorii de persoane în evidențele C.A.S. așa că… trageți dumneavoastră, dragi cititori, concluzia.

Valentin ISPAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.