Florin Cristian Stoian, candidat USR PLUS pentru Camera Deputaților: Dezvoltarea durabilă a judeṭului Constanṭa trebuie axată pe antreprenoriat, reindustrializare şi creare de locuri de muncă

0
455

Florin Cristian Stoian, candidat USR PLUS pentru Camera Deputaților susţine că dezvoltarea durabilă a judeṭului Constanṭa trebuie axată pe antreprenoriat, reindustrializare şi creare de locuri de muncă.

“Consider că politicile publice ale Alianṭei USR PLUS pentru Constanța trebuie să aibă ca deziderat reindustrializarea şi dezvoltarea judeṭului Constanṭa şi a României. Cred în capacitatea de ,,renaştere’’ a poporului nostru în ciuda  ,,demotivării’’ cetăṭenilor datorată politicilor şi politicienilor care s-au aflat la putere în ultimii 30 de ani. Suntem într-un moment în care interesul general al oamenilor, respectarea diversității sociale, a democraṭiei și tolerantei, a meritocraṭiei si onestităṭii, a multiculturalităṭii trebuie să nu mai fie doar vorbe în vânt, ci să devină realitate, reflectându-se cu adevărat în calitatea vieṭii oamenilor. Să nu uităm că Dobrogea, respectiv Constanṭa este un ṭinut model din punct de vedere al convieṭuirii tuturor etniilor. Aceste obiective se pot realiza numai prin elaboararea unor politici publice, sectoriale coerente care să creeze premisele dezvoltării antreprenoriale, atragerea de investiṭii, susținerea industriei, a tehnologiei, a investiṭiilor strategice pentru a ne dezvolta cu adevărat şi a genera locuri de muncă competitive.  Prezentul ne arată că avem nevoie de cât mai multe proiecte de infrastructură, care vor atrage la rândul lor  alte investiţii, avem nevoie de investitii în energie, în special în energia verde, de investitii care să ajute agricultura, precum dezvoltarea sistemelor de irigaţii şi a industriei  producătoare de îngrăşăminte ecologice, de exporturi, toate acestea să contribuie la deficitul commercial al ţării, să aducă venituri pentru sistemul de sănătate, învăţământ şi nu în ultimul rând la fondurile de pensii.   Suntem ca nivel de dezvoltare la un PIB/locuitor de 65-66% din media Uniunii Europene. Numai prin investitii si programe in interesul tuturor cetăţenilor putem reduce acest decalaj tinând cont de resursele pe care le deţinem”, spune candidatul USR-PLUS.

“Este evident că prin folosirea eficientă a resurselor materiale, în prezent acestea fie sunt  risipite, fie utilizate prost, se poate crea plus valoare si bunăstare. Companiile private se lovesc de diferite provocări: infrastructura precară, lipsa forṭei calificate de muncă, legislaṭia muncii rigidă care nu permite eficientizare în câmpul muncii. Deci gestionarea eficienta a resurselor şi îmbunatăṭirea infrastructurii sunt doar cateva din domeniile care pot duce la creșterea calităṭii vieții cetățenilor şi un mediu  antreprenorial propice.

Revitalizarea industriei productive va conduce la atragerea de investiṭii şi generarea de noi locuri de muncă, la creşterea nivelului de trai şi la dezvoltare, procese care vor da un impuls pentru îmbunătăṭirea serviciilor pentru întreaga populaṭie, va produce beneficii şi noi perspective de dezvoltare a comunităṭilor.

În contextul exploatării gazelor din Marea Neagră, trebuie creat mediul pentru menṭinerea unui preț accesibil al energiei, să dezvoltăm reţeaua de distribuţie, de care să beneficieze cât mai mulţi consumatori casnici, companiile din domeniul industriei mari consumatoare de energie, din domeniile prelucrare si procesare a materiilor prime (agricultura, industria lemnului, etc), generatoare de profit şi care creează noi oportunitati de dezvoltare şi aduc plus valoare prin reducerea importurilor şi producerea de bunuri pentru export.

De asemenea crearea cadrului pentru atragerea de noi investitori în domeniul energetic trebuie să fie o prioritate, care să aibă ca rezultat reducerea dependenṭei de importul de energie şi resurse energetice, să ducă la dezvoltarea zonelor şi regiunilor în care îşi desfăşoară activitatea prin investiṭii, crearea de locuri de muncă, bunuri şi servicii locale. Crearea facilităṭilor (infrastructura portuara, terenuri/parcuri industriale, autorizaṭii de construire, legislaṭie, hotărâri, statul să accepte participaṭii ale investitorilor strategici, etc), a pachetelor de inginerie, fabricaṭie, infrastructură, pe teritoriul României trebuie să reprezinte o prioritate si o părghie pentru atragerea noilor investitori, să aibă ca rezultat crearea de locuri de munca bine plătite.

Ca şi concluzie, ṭinând cont de contextul actual cred că nu vom putea opri fenomenul migraṭiei forṭei de muncă active, a tinerilor, scăderea ratei natalităṭii fără atragerea de investiṭii serioase în economia judeṭului Constanṭa, în domeniul industrial, în inovare şi cercetare, care să aducă valoare la export, să atragă forṭa de muncă calificată şi în final să ducă la sisteme de educaṭie şi sănătate de calitate, cât mai apropiate de nivelul statelor dezvoltate”, mai transmite Florin Cristian Stoian.

Comandat de PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE

Executat de Focus Press

Cod mandatar financiar 11200033

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.