Instanța a respins cererea fostului primar Gheorghe Alexa de la Cogealac, privind amenda Curții de Conturi

1
1313
Gheorghe Alexa

Curtea de Conturi a câștigat procesul, pe fond, cu Primăria Cogealac și cu fostul primar Gheorghe Alexa, care a contestat amenda primită din cauza dezastrului constatat de inspectori.

 Un audit financiar al Curții de Conturi, desfășurat în urmă cu un an la Primăria Cogealac, a găsit un adevărat dezastru. Un raport al acestui control arată modul de gestionare a bugetului local, dar și al unor proiecte.

Reprezentanții instituției cu atribuții de control au concluzionat că s-au făcut abateri financiare grave în dauna UAT Cogealac, dar și a Liceului Tehnologic din localitate.

Curtea de Conturi a aplicat o amendă consistentă pentru abaterile descoperite, motiv pentru care fostul primar Alexa ”s-a plâns” judecătorilor, cerând anularea acesteia. După mai multe termene și amânări, judecătorii au decis: ” Admite excepţia tardivităţii. Respinge ca tardivă plângerea contravenţională formulată de petenți, în contradictoriu cu intimata Curtea de Conturi a României, împotriva procesului – verbal nr.50/28.11.2019. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată azi, 11.12.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Prin urmare, judecătorii au respins acțiunea fostului primar, însă, după cum se poate observa, hotărârea nu este definitivă.

Revenind la deficiențele descoperite în urma controlului, enumerăm câteva dintre acestea:

 • În anul 2018 nu au fost supuse la termen spre analiză și aprobare în lunile: aprilie, iulie, octombrie și decembrie, execuțiile bugetare trimestriale, cu scopul de redimensionare a cheltuielilor, în funcție de gradul de colectare a veniturilor.
 • Au fost identificate deficienţe la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare: stornări efectuate fără a avea la bază documente justificative; neinventarierea şi neclarificarea soldurilor prezentate în balanţa de verificare de la 31.12.2018; creanţe prescrise şi nescăzute din evidenţă în valoare de 169.044 lei; prezentarea în bilanţul contabil de date eronate cu privire la creanţele curente şl necurente in valoare de 55.624 lei; încadrarea eronată a unor cheltuieli cu dobânzile ca fiind cheltuieli de capital, amortizarea mijloacelor fixe necalculată, garanție de bună-execuție de 10.500 de lei neînregistrată în contabilitate.
 • Neconcordanţă între evidenţa fiscală şi cea contabilă a  creanţelor din impozite şi taxe locale. Au fost identificate creanțe bugetare (impozite, taxe, concesiuni şi amenzi, accesorii – n.r.) în valoare de 558.918 lei, neînregistrate în evidența financiar-contabilă a UAT Cogealac.
 • Necorelarea informaţiilor din registrul agricol cu cele din evidenţa fiscală, în ce priveşte contractele de inchiriere a păşunilor. Astfel, creanţe din chirie păşune şi taxă teren, în valoare de 1.746 lei aferente anului 2018, au fost menţinute în mod nejustificat în evidenţa fiscală.
 • La Liceul Tehnologic Cogealac s-a constatat neînregistrarea în evidenţa contabilă a unui teren de 10 hectare în valoare de 238 mii lei aflat în proprietatea acestuia precum şi nerespectarea normelor contabile la evidenţierea drepturilor salariale.
 • Neorganizarea controlului intern managerial, cu consecinţe asupra efectuării de operaţiuni de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor cu nerespectarea legislaţiei in vigoare.
 • Nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea de impozit în sumă de 4.228 lei aferent clădirilor a căror autorizaţie de construire a expirat şi pentru care ori s-au finalizat lucrările de construcţie, ori acestea au elementele constitutive ale unei clădiri
 • Nerealizarea de venituri în sumă de 2.652 lei reprezentând redevenţă şi taxă pe clădiri şi pe teren pentru imobile proprietate publica a comunei închiriate şi date în folosinţă. Nerecuperarea de cheltuieli cu utilităţile aferente imobilelor închiriate, în sumă de 1.047 lei.
 • Nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea impozitelor pe mijloace de transport lente, în sumă de 2.506 lei.
 • Nestabilirea de taxe pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea de activităţi de alimentaţie  publică, precum şi de taxe de afişaj în valoare totală de 928 lei.
 • Liceul Tehnologic Cogealac nu a declarat la serviciul de impozite şi taxe al comunei terenul dat în arendă, in vederea stabilirii de impozit pe teren extravilan arabil în valoare estimată de354 lei.
 • Ne calcularea şi nevirarea la bugetul de stat în perioada 2015- 2019 a contribuţiei datorate la fondul de handicap, în sumă de 187.356 lei.

Daniel ALBU

1 COMENTARIU

 1. a respins a respins si acum cine plateste tot fraieri din cogealac ca saracul Macavei nare bani mai ales ca numai este nici primar iar fratele lui cati trebuie sa cotizeze la cine l-a ajutat sa ajunga primar doctorita dar da de la primarie pt fratele lui mac

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.