Mai multe firme contestă PUZ-ului societății DSD Noi Grup de pe strada Industrială

0
287
Strada Industrială - Foto: Primăria Constanţa

Primăria Municipiului Constanţa anunţa în luna noimbrie a anului trecut consultarea asupra Planul Urbanistic Zonal delimitat de strada Industrială, aleile de acces perpendiculare pe aceasta şi limitele cadastrale IE212348 şi IE203732, iniţiatorul proiectului fiind societatea SC DSD Noi Grup SRL. Au fost emise 20 de notificări către proprietarii din zonă, iar majoritatea au trimis sesizări și observații asupra proiectului. Acest lucru s-a întâmplat și în 2019, când PUZ-ul a fost contestat de aceleași societăți ca și acum.

Precizăm că în teritoriul din care face parte terenul ce generează PUZ se află terenuri aparţinând domeniului public al primăriei municipiului Constanţa,terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. Zona studiată este parte dintr-o zona cu funcțiuni industriale, de producție și depozitare. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălțime, stabilite în cadrul reglementărilor. Înălțimea construcțiilor va fi pentru hale de maxim P+2E, iar pentru construcțiile administrative, birouri, comerț de P+3E.

Cu toate acestea mai multe firme au contestat PUZ-ul și au solicitat refacerea documentației, așa cum au făcut și în 2019. Printre acestea se numără SC Romtextil SA, SC Intercom Topaz SRL, SC Fantasy Mod SRL, SC Forum Industry SRL, SC Geam Cristal King SRL, SC Homelife Marketing SRL, dar și Dan Pufleanu.

Principalele aspecte contestate de proprietarii din zona de studiu sunt stabilirea unor indicatori urbanistici inferiori celor din PUG Constanţa, regimul de înălţime fiind limitat prin propunerile PUZ la 16 metri, faţă de 20 metri aşa cum este prevăzut în PUG Constanţa, urmând a fi afectate capacităţiie de depozitare ale agenţilor economici din zonă şi ulterior posibilitatea acestora de modernizare şi consolidare a clădirilor propria, dar și modificarea încadrării drumului de acces amenajat şi întreţinut exclusiv de proprietarii imoblielor din zonă, din categoria drumurilor de utilitate privată în categoria de drum privat de utilitare publică de categoria a IV-a, este considerată netemeincă din punct de vedere urbanistic şi nefundamentată legal.

Totodată, în sesizări se mai arată că drumul menţionat este proiectat cu posibilitatea îngrădirii accesului public, prin instalarea de bariere la extremităţile sale, în scopul protejării bunurilor depozitate în spaţiile agenţilor econornici din zonă. La capătul drumului dinspre Bulevardul Aurel Vlaicu există o poartă de acces ce Iimitează circulaţia vehiculelor supraînălţate. Un alt aspect sesizat este că imobilele din zonă nu sunt proiectate pentru a rezista unui trafic rutier intens, structura de rezistență a acestora nefiiind proiectată pentru a suporta vibrațiile traficului.

Prin răspusul formulat elaboratorul PUZ a menţIonat că extinderea şi regimul juridic al drumurilor s-au realizat în baza cerinţelor Comisiei de Circulaţie a Primăriei Constanţa, la momentul actual nexistând drumuri de acces la toate proprietăţile dezmembrate ale fostei platforme Integrata, amenajate și dimensionate conform legislației în vigoare.

De asemenea, conform măsurătorilor făcute la fața locului, niciuna dintre clădirile existente în zona de studiu nu depăşeşte 16 metri, fără echipamente sau instalaţii poziţionate, însă în urma solicitării petenţilor se revine la înălţimea de 20 metri pentru tot ediflcabilul, nu doar pentru echipamente şi instalaţii, cu acordul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului a Primăriei Constanţa, în acest sens fiind redepuse planurile şi regulamentul PUZ modificate.

Mihaela GIUGLEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.