Moment aniversar pentru Portul Constanța: 125 de ani de la așezarea pietrei de temelie

0
199

Sâmbătă, 16 octombrie 2021, se împlinesc 125 de ani de la așezarea pietrei de temelie a Portului Constanța, de către Regele Carol I.

„Punând întâia piatră a noului Port Constanța, am pus și temelia pentru dezvoltarea noastră maritimă. Însemnate sunt jertfele ce Țara și-a impus spre a dobândi un loc vremelnic în lume. Ele sunt, însă, pe deplin răsplătite prin avântul uriaș pe care România l-a luat într-un sfert de veac, și care trebuie să fie menținut cu orice preț“, declara Regele Carol I la momentul așezării pietrei de temelie.

În aceasta a fost depus documentul care consfinţea „întemeierea unui port la ţărmurile vechiului Pont Euxin, unde din veacurile cele mai îndepărtate comerţul a găsit un loc de adăpost, unde atâtea monumente istorice ne aduc aminte vechea dominaţie a strămoşilor noştri romani şi unde s-a sfârşit poetul Ovidiu“.

Inaugurate în 1896, lucrările de construcţie şi modernizare a Portului Constanţa au durat aproape 13 ani. Începând cu anul 1899, conducerea acestora a fost preluată de Anghel Saligny. Atunci au fost ridicate digul de larg, cel de intrare, cel de sud şi cheiurile, au fost construite rezervoarele de petrol şi silozurile, s-au efectuat lucrări de dragaj etc.

„De când România şi-a întrupat Dobrogea, prin vitejia ostaşilor săi în răsboiul neatârnărei şi s´a fãcut stăpână la ţărmul Mãrei Negre, gândirea Ne-a fost într´una pironită la mijloacele de a înlesni exportul ţărei, în tot cursul anului.

În scop de a deschide României căile nesfârşite ale mărilor, am împreunat cele două maluri ale Dunărei, dintre Feteşti şi Cerna-Vodă, ridicând măreţul pod «Regele Carol I», iar în anul mântuirei 1896 am pus temelia Portului Constanţa, a cărui inaugurare o serbăm astăzi. De atunci, treptat, cu mijloacele de care s´a dispus, Am avut grija, înainte de toate, de a asigura isprăvirea lucrărilor pentru exportul cerealelor şi al petrolului, cari reprezintă 85% din exportul ţărei.

Nădăjduind că Dumnezeu va hărăzi României linişte şi îmbelşugare ca să putem isprăvi cât mai curând portul întreg, menit să slujiască la propăşirea economică a scumpei Noastre patrii, astăzi, în a 27-a zi a lunei septemvrie din anul mântuirei 1909 şi al patruzeci şi treilea al Domniei Mele, am inaugurat asemenea prima magazie de cereale, din cele patru ce se clădesc şi instalaţia pentru exportul petrolului“, declara Regele Carol I în discursul de inaugurare al Portului Constanța, în data de 27.09.1909.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.