Situația deșeurilor menajere și a celor reciclabile, reglementată în următoarea ședință de Consiliu Local a municipiului Tulcea

0
86
Ședință Consiliu Local Municipal Tulcea. FOTO Primăria Tulcea

În ședința ordinară a Consiliului Local Tulcea din data de 25 februarie, vor fi supuse spre dezbatere și aprobare 29 de proiecte de hotărâri. De data aceasta, majoritatea proiectelor nu mai sunt inițiate de către primarul municipiului, ci de consilierii locali.

Este vorba de:

 • anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, personae juridice, radiate din Registrul Comerțului și scăderea societăților radiate din evidența fiscală.
 • anularea creanțelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate.
 • modificarea și completarea HCL 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovare turistică a Municipiului Tulcea.
 • aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare și transport separat al deșeurilor biodegradabile , a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă.
 • modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități ale serviciului de salubrizare încheiat între UAT Municipiul Tulcea și S.C. Servicii Publice S.A.
 • aprobarea proiectului “Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil”.
 • aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea obținerii autorizațiilor privind securitatea la incendiu pentru: sediul DAPS, Centrul Multifuncțional Sofia, Cantină Municipală, Creșele 1,3,6 și 9.
 • atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării obiectivelor: reabilitare sistem rutier pe străzile Sabinelor, Mircea Vodă, Spitalului, bust Valentin Șerbu.
 • inventarierea în domeniul public al Municipiului a suprafeței de 633 mp în str. Granitului pentru destinația parcare.
 • modificarea unor suprafețe de teren conform măsurătorilor topo cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară pentru străzile: Florilor, Azaleei, Unirii, pentru imobilul “Grădina de Vară Dacia”.
 • inventarierea în domeniul privat al Municipiului a unor suprafețe de teren aferente construcțiilor provizorii cu destinația de garaje.# actualizarea bunurilor care aparțin domeniului public și a celui privat al Municipiului.
 • aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public.
 • aprobarea Comisiei de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor CA ale societăților la care Municipiul este acționar majoritar.
 • aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale care se va încheia cu organizațiile ce implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.