VIDEO. A fost aprobat bugetul local al municipiului Constanța

0
212

A început ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Constanța a lunii aprilie a.c. Pe ordinea de zi sunt înscrise 48 de proiecte, iar pe cea suplimentară, alte cinci.

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 23 aprilie 2021, ora 9.30. Ședința se desfășoară în sistem de videoconferință.

Proiectul ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.03.2021. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Primarul Vergil Chițac a precizat că bugetul include venituri de 994 de milioane de lei, din care 673 de milioane de lei fonduri proprii, iar restul din proiecte europene și fonduri de la bugetul de stat. Adică o creștere de 216 milioane de lei față de anul trecut.

Bugetul continuă să aibă un deficit structural, veniturile proprii fiind mai mici decât cheltuielile de funcționare, 1,104 milioane de lei, a precizat Vergil Chițac, diferența urmând să fie acoperită din excedentul din 2020.

Există o listă de investiții finanțată din fonduri europene, dar și din fonduri proprii, în care sunt incluse reabilitări de clădiri și așa mai departe. Anul acesta vor fi finanțate: reabilitarea bulevardelor, achizițiile de autobuze electrice, reabilitarea a trei creșe, a douăsprezece unități de învățământ, a Teatrului de Stat, dar și altele. Sunt proiecte de care Constanța are nevoie. Am alocat și 10 milioane de lei pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice ale unor proiecte noi pentru dezvoltarea Constanței: pe zona de regenerare urbană, pe termie, spital municipal, pe mobilitate urbană etc.“, a spus primarul Vergil Chițac.

Andrei Mihai Tănase, președintele Federației Tinerilor din Constanța, a solicitat alocarea fondurilor necesare pentru înființarea unui centru pentru tineret. De asemenea, acesta a atras atenția că grila de salarizare pentru funcționarii debutanți ar trebui modificată, deoarece salariul brut propus prin aceasta este de 2.350 de lei, adică 1.400 de lei net, insuficienți pentru un tânăr adult.

Consilierul local P.S.D. Costin Răsăuțeanu a propus două amendamente, printre care suplimentarea cu 170.000 de lei a capitolului Asociații și Fundații, deoarece a fost respinsă cererea de finanțare a Asociației pentru Copiii cu Autism, care desfășoară programe pentru 78 de copii cu autism. În plus, acesta a solicitat modernizarea Școlii nr. 37 Constanța.

Viceprimarul Ionuț Rusu a susținut că asociația nu a depus toate documentele necesare, de aceea nu a fost alocată finanțare în acest sens. De asemenea, directorul Monica Poptile al Direcției Generale de Asistență Socială a declarat că cererea de acordare a subvenției nu a fost aprobată deoarece nu s-a încadrat în prevederile legii.

Legat de modernizarea Școli nr. 37, Ani Merlă, directorul Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene din cadrul Primăriei a declarat că „s-a decis ca, pentru fiecare cartier, să se propună reabilitarea unei școli care este mai afectată și are un număr mai mare de elevi. Am făcut o analiză, astfel încât pentru cartierul respectiv, respectiv cartierul Km 4-5, s-a decis să se intervină pentru Școala 33, unde este un număr foarte mare de copii și intervențiile sunt mai numeroase. Pentru Școala 37 s-a făcut solicitare la Compania Națională de Investiții, pentru construirea unei săli de sport, conform solicitărilor primite“.

Ambele amendamente au fost respinse, iar proiectul bugetului local pentru anul 2021 a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2021. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SRL Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru, majorându-se capitalul social al Confort Urban cu 9,8 milioane de lei pentru investiții și achiziția de mijloace fixe.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și 1 abținere.

Astfel, bugetul va include venituri de 60.900.000 de lei și cheltuieli de 51.991.000 de lei.

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor facilități fiscale și a Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

Acesta prevede acordarea unor facilități fiscale constând în anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Consilierii P.N.L. le-au propus pe Adriana Cîmpeanu și Mihaela Andrei, cei de la U.S.R.-P.L.U.S. pe Dumitru Caragheorghe și pe Romeo Stavăr Vergea, iar aleșii P.S.D. pe Cristian Tincu.

Mihaela Andrei a primit 27 de voturi pentru, ca și Adriana Cîmpeanu și Romeo Stavăr Vergea, Dumitru Caragheorghe 26 de voturi pentru și 1 împotrivă, iar Cristian Tincu, 21 de voturi pentru și 5 împotrivă.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 8/2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2021-2022. Iniţiatori: consilierii locali Câmpeanu Adriana-Teodora, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu;

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

În HCL nr. 8/2021 a fost modificată denumirea Grădiniței cu Program Normal „Roboțel“ Constanța în Grădinița cu Program Prelungit „Roboțel“ Constanța.

9. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare privind acordarea titlului „Capitala Tineretului din România” și implementarea programului „Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022”. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Municipiul Constanța dobândește titlul de Capitala Tineretului pentru perioada 2 mai 2021 – 1 mai 2022, sub motto-ul #ComeToSEAus.

Acordul prevede ca Primăria să sprijine financiar acțiunile desfășurate în cadrul acestui program, să asiste și să-l promoveze, să sprijine financiar organizarea Summitului Tinerilor 2021, în condițiile evoluției pandemiei și respectând legislația în vigoare etc. Chiar și să colaboreze pentru asigurarea implementării proiectului de amenajare urbană „Come To Upgrade your City“ în zona parcării de la Poarta 1, de-a lungul digului.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de parteneriat între Municipiul Constanța și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public”. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Primăria municipiului Constanța și Universitatea „Ovidius”, în scopul asigurării cadrului de cooperare între cele două instituții. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Constanța din Uniunea Internațională pentru Transportul Public și anularea plății cotizației anuale aferente. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și șapte abțineri.

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către RADET Constanța și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.04.2021-30.04.2021, în municipiul Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

Astfel, s-a aprobat prețul local de 214,96 lei/MWh, adică 250 de lei/Gcal.

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociației. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru, reconfirmându-se calitatea de membru asociat al Municipiului Constanța la A.D.I. Z.M.C.

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

S-a aprobat actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții. Total general: 67.651.545,57 lei fără T.V.A.

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța”. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele
agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

19. Proiect de hotărâre pentru achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare juridică a RAEDPP Constanța prin avocat, în litigiile privind imobilele din Bazarul Ștefăniță Vodă, municipiul Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

20. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru reprezentarea și susținerea intereselor RAEDPP Constanța în fața instanței, prin avocat, în contradictoriu cu SC Ambrosiana SRL, în dosarul nr. 28795/212/2013 conexat cu dosarul nr. 42984/212/2014. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societăţii CT BUS SA Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administraţie al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

24. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, careul XV, lotul 11/1, investitor Marin Liviu. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Labirint nr. 24, investitor Andone Neculai. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Rotterdam nr. 11A, investitor Albu Ioan. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală cu funcțiune complementară la parter, str. Chiliei nr. 26, investitor Hristu Daniel. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală și cabinet medical, str. Ion Rațiu nr. 106, investitor Al-Mutawakel Mohammed. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 1/1/2/1, investitor Ștefan Marius. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 1/2, investitor Ciutacu Andrei. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E și reglementare acces, str. Scheia nr. 7, lot 1/1, investitor Pinticanu Florin. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

35. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul titlului HCL nr. 49/2021. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

36. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților de distribuție a energiei electrice, respectiv linie electrică subterană de joasă tensiune din zona Faleză Nord Constanța, Cartier „Santa Maria Bay”, către E- Distribuție Dobrogea SA. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

37. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de uz și servitute constituit în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului situat în zona scări Restaurant Zorile, lângă plajă. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

38. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

39. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării efectelor HCLM nr. 230/11.04.2007 privind modificarea HCLM nr. 413/26.11.2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 920,00 mp situat în
Constanța, zona Macul Roșu – Tomis III – Tomis IV, modificată prin HCLM nr. 220/27.07.2012. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

40. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

41. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 58/26.02.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român – RA a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Sector de drum național DN 2A cuprins între bdul Tomis și intrarea în orașul Ovidiu din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța. Iniţiator: viceprimar Ionuț Rusu;

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

44. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției generale de asistență socială Constanța și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța. Iniţiator: primar Vergil Chițac;

48. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare. Iniţiator: primar Vergil Chițac.

Suplimentarea proiectului ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – etapa 1, revizia 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – etapa 2, revizia 1” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – etapa 1, revizia 2” și Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – etapa 2, revizia 1”, pentru perioada 2021-2040

4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 4

5. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS SA” Constanța

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.