A început ședința Consiliului Județean Constanța: trei proiecte suplimentare de hotărâre introduse pe ordinea de zi

0
554

Consiliul Județean Constanța a fost convocat în ședință extraordinară, vineri, 27.11.2020, în sistem videoconferință. Au fost introduse trei proiecte suplimentare de hotărâre pe ordinea de zi.

 

Sunt prezenți on-line 35 de consilieri județeni, doi fiind absenți.

Iată proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Constanţa desfăşurată la data de 12 noiembrie 2020. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai 

Proiectul a fost aprobat cu 33 de voturi pentru, toți consilierii prezenți votând pozitiv.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. R.A.J.A. S.A. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Reprezentantul C.J.C. va fi Ramona Petcu, care a fost desemnată cu 32 de voturi pentru și trei abțineri.

4. Proiect de hotărâre privind completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa”. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Proiectul a fost aprobat cu 33 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Reprezentantul C.J.C. va fi vicepreședintele Stelian Gima, care a fost desemnat cu 33 de voturi pentru și două abțineri.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa şi al Judeţului Constanţa în Comitetul creditorilor privind debitoarea Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Reprezentantul C.J.C. va fi Daniela Frățilă, din partea U.S.R.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea lunecuşului pentru iarna 2020-2021 ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai 

Proiectul a fost aprobat cu 33 de voturi pentru și două împotrivă.

8. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean Constanţa pentru realizarea de către SC RAJA SA a investiţiei „Modificarea soluţiei de racordare cu energie electrică a surselor de apă cişmea apa A,B,C şi II“ pe terenul proprietate publică a judeţului Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Proiectul a fost aprobat cu 32 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Noul membru al Comisiei va fi Stelian Gima, care a fost desemnat cu 29 de voturi, două împotrivă și patru abțineri.

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din imobilul proprietate publică a judeţului Constanţa, situat în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.104 B, în administrarea Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Proiect de hotărâre aprobat cu 32 de voturi pentru și unul împotrivă.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării serviciilor de pază şi monitorizare pe anul 2021 la obiectivele aparţinând Consiliului Judeţean Constanţa cu Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Proiect de hotărâre aprobat cu 32 de voturi pentru și două împotrivă.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director/manager la Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman” Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Proiect de hotărâre aprobat cu 30 de voturi pentru și unul împotrivă.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea aprobării noului proiect de management al directorului/managerului de la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Reprezentantul C.J.C. va fi Tiberiu Hodor, propunerea P.N.L. Constanța, care a fost desemnat cu 30 de voturi pentru și trei împotrivă.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al  Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Reprezentantul C.J.C. va fi prof. Cristina Caterinici, propunerea P.N.L. Constanța.

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al  Teatrului de Stat Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Reprezentantul C.J.C. va fi Adina Petre, propunerea U.S.R.-P.L.U.S. Constanța, care a fost desemnat cu 30 de voturi pentru, trei împotrivă și două abțineri.

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al  Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de Mare”. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Reprezentantul C.J.C. va fi Irina Costencu, propunerea P.N.L. Constanța, care a fost desemnat cu 32 de voturi pentru, unul împotrivă.

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al  Bibliotecii Judeţene „I.N. Roman” Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Reprezentantul C.J.C. va fi Adriana Bunghez.

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al  Muzeului de Artă Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Reprezentantul C.J.C. va fi Gabriel Gheorghe Custurea, propunerea U.S.R.-P.L.U.S. Constanța, care a fost desemnat cu 30 de voturi pentru, două împotrivă și trei abțineri.

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al  Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada“. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Reprezentantul C.J.C. va fi Vasile Gherghilescu, propunerea P.N.L. Constanța, care a fost desemnat cu 23 de voturi pentru. Propunerea P.S.D., Marius Liviu Petre, a primit doar opt voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

22. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Proiect de hotărâre aprobat cu 29 de voturi.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2020 pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Proiect de hotărâre aprobat cu 30 de voturi.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Proiect de hotărâre aprobat cu 30 de voturi.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Proiect de hotărâre aprobat cu 30 de voturi.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Proiect de hotărâre aprobat cu 30 de voturi.

27. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Au fost propuși în C.A. al Spitalului Județean mai mulți membri titulari și membri supleanți

Membri titulari:

  • Daniela Mircea (USR-PLUS) – 21 voturi pentru
  • Enache Bucovală (PNL) – 21 voturi pentru
  • Gheorghe Donțu (PSD) – acesta s-a retras
  • Vasile Rizea (PRO România) – 6 voturi pentru

Membri supleanți:

  • Ioan Bogdan Ghinguleac (USR-PLUS) – 23 voturi pentru
  • Dana Constantinescu (PNL) – 23 voturi pentru

În urma voturilor, noii membri titulari vor fi Daniela Mircea și Enache Bucovală, iar supleanții, Ioan Bogdan Ghinguleac și Dana Constantinescu

28. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

29. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul“ Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai 

30. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros“ Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai 

31. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori“ Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

32. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie  al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

33. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum şi a preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, la nivelul judeţului Constanţa, pentru anul 2021. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul III, anul 2020. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

35. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ioniţă Gabriela. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

36. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Albatros Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Maria Montessori Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă  Delfinul Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi modificarea Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2020, de la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale naturii Constanţa. Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale judeţului Constanţa pe anul 2020.Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Iată proiectele de hotărâre de pe ordinea suplimentară:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și modificarea Programului de evenimente culturale pe anul 2020, de la Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada“. Inițiator: Președinte – Lupu Mihai

2. Proiect de hotărâre pentru completarea HCJC nr. 12/15.01.2020 privind aprobarea asigurării serviciilor de pază și monitorizare pe anul 2020 la obiectivele aparținând Consiliului Județean Constanța cu Direcția de Pază a Județului Constanța. Inițiator: Președinte – Lupu Mihai

3. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Constanța, pentru realizarea de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a investiției „Montare instalație de stocare/vaporizare oxigen medicinal ce necesită platformă de susținere“, pe terenul proprietate publică a Județului Constanța. Inițiator: Președinte – Lupu Mihai

V.I.

https://www.facebook.com/ConsiliulJudeteanConstanta/videos/2831262350450682

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.