Bugetul pe 2021, întocmit cu grijă pentru salariați și locurile de muncă

0
130

Bugetul de stat pe 2021, votat de Parlamentul României, garantează investiții record în economia României, în valoare de 62 miliarde lei, cu 8,9 miliarde mai mult decât în 2020. De asemenea, este unul care susține măsurile care trebuie luate în contextul crizei Covid, pentru care s-au alocat 14,58 miliarde lei, la care se adaugă facilități fiscale, granturi și garanții de peste 28,1 miliarde de lei.

O parte din acești bani vor fi alocați pentru păstrarea locurilor de muncă. „Guvernul va continua să acorde indemnizație de șomaj tehnic până la 30 iunie 2021 pentru angajații din domeniile în care se mențin restricțiile impuse de autorități pentru combaterea răspândirii COVID-19. Sume estimate pentru anul 2021 se ridică la 798 milioane lei.”.- precizeaza conducerea PNL Constanta.

Măsura adoptată în 2020 de Guvernul României a fost aceea a finanțării din fondurile publice a indemnizației de șomaj tehnic atât pentru salariați, cât și pentru alte categorii profesionale care nu au desfășurat activități lucrative în baza unui contract individual de muncă.

Indemnizația acordată salariaților este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Până pe 31 decembrie, au beneficiat de ea 1.198.079 persoane, care au primit în total 4,2 miliarde lei.

De asemenea, începând cu luna iunie 2020, angajatorii ce au înregistrat contracte de muncă suspendate pe o perioadă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă pe motivul șomajului tehnic, fie că au beneficiat sau nu de decontarea indemnizației de șomaj tehnic de la buget, au beneficiat pentru o perioadă de 3 luni, în condițiile legii, de decontarea unei părți din salariu reprezentând 41,5% din salariul de bază brut, corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din salariul mediu brut pe țară – măsura s-a aplicat în anul 2020. Până la 31 decembrie 2020 se plătiseră 2,2 miliarde lei la 690.714 beneficiari.

O măsură care se aplică până pe 1 septembrie 2021 vizează angajatorii care încadrează în muncă șomeri cu vârsta de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, dar și cei care se încadrează în muncă cu normă întreagă, persoane cu vârste între 16 si 29 de ani. Toți aceștia primesc lunar 50% din salariul angajatului, în condițiile legii, dar nu mai mult de 2.500 lei, pentru o perioadă de 12 luni, cu obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni după perioada de subvenționare. De această măsură beneficiază, în condiții similare, pentru aceleași categorii de vârste, și angajatorii care încadrează în muncă cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile, prin concediere. Situația plăților efectuate până în 31.12.2020 este de aproape 7 milioane lei.

Sprijin pentru timpul de muncă flexibil

O altă măsură care a sprijinit angajații și angajatorii este măsura timpului de muncă flexibil sau așa-numitul programul Kurzarbeit. Pentru că și-a dovedit eficiența, acesta va continua în 2021. Sume estimată este de 350 milioane lei. În cazul reducerii temporare a activității determinată de instituirea stării de urgență, alertă, asediu,în condițiile legii, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită,angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, prin decizia angajatorului, perioadă în care salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, calculate la timpul efectiv lucrat, în condițiile legii –măsura s-a aplicat și în anul 2020.

De asemenea, până la data de 30 iunie 2021, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare, aferent perioadei lucrate.

Alte măsuri luate se referă la sprijinul acordat celor care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă, dar și acordarea unor zile libere plătite pentru părinți în vederea supravegherii copiilor. Măsura a fost prelungită până la 30 iunie 2021, iar suma estimată este de 58 milioane lei.

Acestor măsuri li se adaugă aplicarea unor proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, derulate de către ANOFM, aflate în implementare în anul 2021, destinate tinerilor, persoanelor inactive și șomerilor. Bugetul aferent proiectelor depășește 764 milioane de euro.

În anul 2020 au fost finalizate proiecte finanțate din fonduri nerambursabile care au avut impact asupra a peste 1 milion de persoane, în valoare de aproape 298 milioane euro.

De asemenea, vor continua până la 30 iunie 2021 programe de sprijin pentru persoanele care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, avocați, persoanele care își desfășoară activitatea în baza contractelor de activitate sportivă, cele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, persoane care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale etc, categorii profesionale care și-au întrerupt /încetat/redus activitatea din cauza epidemiei de COVID-19. Pentru anul acesta, se estimează cheltuieli în valoare de 703,3 milioane lei, pentru 46.300 de beneficiari. Măsura s-a aplicat și în 2020, suma cheltuită de la bugetul de stat fiind de peste 1,05 miliarde lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.