Consilierii locali ai comunei Valu lui Traian, convocați în ședință extraordinară

0
47
Primăria Valu lui Traian. FOTO Cătălin SCHIPOR

Primarul Florin Mitroi convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(2) lit.”a” din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, miercuri, 28 septembrie a.c., începând cu ora 12.00, ce va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi  este  compus din urmatoarele puncte: 

1. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea   rectificării  BUGETULUI LOCAL pe anul 2022, aprobat  prin  H.C.L. nr.24/ 08.02.2022, cu modificările ulterioare.

 Iniţiator- primar Florin Mitroi

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1); C(2); C(3); C(4)  și C(5).

2. Proiect de hotărâre privind  atestarea  apartenenţei    la  domeniul  privat al  comunei  Valu lui Traian,  a   unor  terenuri  situate  în  intravilan.

  Iniţiator- primar Florin Mitroi

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și  C(5) 

Legenda:

C (1) – Comisia pentru agricultura, protecţia si refacerea mediului, turism, servicii comunitare  de utilitate publica si comert ;

C (2) – Comisia pentru munca, protective sociala, protectie copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile  de  urgenta ;

C (3) – Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii ;

C (4) – Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme ale minorităţilor;

C (5) – Comisia pentru administrarea domeniului  public şiprivat, amenajarea teritoriului şi  urbanism.

Aceste proiecte vin ca urmare a: Referatului nr.22.246/23.09.2022 cu privire la propunerea de  rectificare a bugetului local, urmare  publicării în Monitorul Oficial a H.G. nr.1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzută la art.29 alin.(5) lit.”a” din O.G. nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, sume ce vor fi utilizate pentru plata recenzorilor  care au participat în perioada : martie- iulie 2022, la desfășurarea recensământului  populației și al locuințelor-RPL 2021 și a Referatului nr.22.243/23.09.2022  cu privire la  propunerea de atestare  a  apartenenţei la  domeniul  privat al  comunei  Valu lui Traian, a  unor suprafețe de teren intravilan.

L.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.