Consilierii locali municipali, întruniți în ședință: două proiecte retrase de pe ordinea de zi, între care și cel care se referă la regulamentul de desfășurare a serviciilor în piață

0
202

Consilierii locali municipali sunt convocaţi în şedinţă de primarul Vergil Chiţac, marți, 31 august a.c., începând cu ora 13.00, în sistem online. Ordinea de zi cuprinde 50 de proiecte de hotărâre. Sunt prezenți 27 de consilieri locali.

A fost retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu numărul 43, proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiului Constanța;        

Primarul Vergil Chițac a motivat acest lucru, urmând a fi supus la vot marțea viitoare. Totodată și proiectul numărul 30 a fost retras, ce vizează zona cartierului Veterani.

Iată lista cu proiectele de hotărâre:

  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.07.2021; (27 de voturi pentru)
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; (27 de voturi, proiectul a trecut) Consilierul PSD, Costin Răsăuțeanu a avut o intervenție: ”Au fost discuții legate de bugetul local și s-a propus și declarat că la capitolul investiții, suma era foarte mare, dar e o formă fictivă, banii aceia nu existau. Primarul a mințit. Astăzi se mută niște bani de la spații vezi, parcuri, se mută la un alt capitolul important, transportul în comun, dar atragem atenția că asemenea sume sunt exagerate și trebuie mai bine calculate. Eu am vrut doar să spun că noi vom vota rectificarea, doar că s-a mințit spunând că administrația PNL- USR are mulți bani.” Primarul Vergil Chițac a reacționat de îndată: ”Mi se pare nepoliticos ca să spuneți că am mințit, dar repet, în momentul în care inițiezi un proiect nou, trebuie cel puțin 400 de zile, și un proiect tehnic, SF tot investiții sunt. Dacă aș fi găsit astfel de proiecte ale administrației trecute, ale voastre m-aș fi bucurat. Dar, dacă am transferat la transportul în comun e pentru binele constănțenilor. Este posibil să intrăm la un excedent anul viitor, dar după acești patru ani vom avea foarte multe proiecte finalizate.” Nu vreau să uitați că ați preluat o administrație cu proiecte semnate, bani.În replică, liderul consilierilor PSD, Costin Răsăuțeanu a spus: „Eu am spus că e o mincină că orașul Constanța are foarte mulți bani pe investiții. Eu vreau să spunem adevărul și să mergem mai departe cu proiecte pentru constănțeni.”            

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisia de specialitate nr. 1 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2021;          (27 de voturi, proiectul a trecut)     

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 354/2001 privind înființarea Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;        (27 de voturi, proiectul a trecut)              

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de mobilitate integrat, considerat strategic la nivelul municipiului Constanța;                (27 de voturi, proiectul a trecut)     

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisia de specialitate nr. 2

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Cișmelei, cap linie CT BUS;      (27 de voturi, proiectul a trecut)             

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Theodor Burada/Gării cap linie CT BUS”;        (27 de voturi, proiectul a trecut)           

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Industrială garaj, cap linie CT BUS”;              (27 de voturi, proiectul a trecut)   

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 193/2020 privind apobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, str. Decebal nr. 15, municipiul Constanța;                (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pe zgomot pentru aglomerarea Constanța, aferent Hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și Stațiunea Mamaia, aprobate prin HCL nr. 458/2018;       (27 de voturi, proiectul a trecut)          

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 81/2021 privind aprobarea indicatorilor și a cheltuielilor aferente proiectului „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”;                (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 

12. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația de creșă de către Direcția generală de asistență socială Constanța;          (27 de voturi, proiectul a trecut)     

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității închirierii unui spațiu cu destinația de arhivă cu suprafața cuprinsă între 1000-2000 mp.;     (27 de voturi, proiectul a trecut)            

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisia de specialitate nr. 1

14. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională în sesiunea iunie 2021 și a profesorilor îndrumători;     (27 de voturi, proiectul a trecut)            

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

15. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători;                (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării la nivelul municipiului Constanța a proiectului „Hollywood Walk of Fame”;           (18 voturi pentru și 9 împotrivă proiectul a fost aprobat)    

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”;      (27 de voturi, proiectul a trecut)           

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru “Amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul către Plaja Modern, strada Lebedei și taluz- Crearea de facilități pentru evenimente culturale și pentru petrecerea timpului liber, zone de promenadă și parcaje”;                (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

19. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 61, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință;                (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 29, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință;                (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, str. Ion Lahovari nr. 5, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință;                (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

22.  Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 252/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, al. Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator Mardare Cezar;            (9 voturi pentru și 17 împotrivă, proiectul nu a fost adoptat)   

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisia de specialitate nr. 2

23. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 85/2017 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ștefăniță Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Orban Steluța Daniela;       (27 de voturi, proiectul a trecut)          

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisia de specialitate nr. 2

24. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 23/2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator Maurer Imobiliare Land Constanța SRL;                (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisia de specialitate nr. 2

25. Proiect de hotărâre privind încetarea valabiltății HCL nr. 29/2007 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu extindere locuință parter cu P+M pentru zona delimitată de str. Mihai Viteazu nr. 101, teren în suprafață de 216,25 mp, proprietate Pâță Mihai și Aurelia;      (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisia de specialitate nr. 2

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator Dinamic Trading Star SRL;               (8 voturi pentru și 19 împotrivă, proiectul nu a fost adoptat)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisia de specialitate nr. 2

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman Atena Florentina; Proiectul de referea la intenția de construire a unuibBloc P+6 în cartier de case             (8 voturi pentru și 19 împotrivă, proiectul nu a fost adoptat)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisia de specialitate nr. 2

28. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 365/2020 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Patriei și str. Renașterii, inițiator Ștefan Stere precum și a actelor administrative subsecvente emise în baza acesteia;    (19 voturi pentru și 8 împotrivă proiectul a trecut)        

            

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

29. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 272/2011, HCL nr. 257/2020, precum și a certificatului de urbanism nr. 1115/2021 emis în baza acestora;        (19 voturi pentru și 8 împotrivă proiectul a trecut)        

      iniţiator: primar Vergil Chițac

       – avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

30. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 489/2009, HCL nr. 316/2013, precum și a actelor subsecvente emise în baza acestora; (19 voturi pentru și 8 împotrivă proiectul a trecut)        

iniţiator: primar Vergil Chițac

              – avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

31. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 655/2005 – privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu construire fabrică de var, str. Industrială nr. 6, teren în suprafață de 35480 mp, proprietate SC Celco SA;                (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – aviz Comisia de specialitate nr. 2 

32. Proiect de hoărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Pețu Dumitru, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare. (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

33. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a judetului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța. (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

34. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați în domeniul public al municipiului Constanța. (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

35. Proiect de hotǎrâre pentru modificarea HCL nr. 132/23.04.2021 privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Răscoala din 1907 nr.4. (Proiectul a fost adoptat)

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

36. Proiectul de hotǎrâre privind încetarea aplicabilitătii prevederilor HCL nr. 233/23.09.2011 privind atribuirea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 177,70 mp către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. (Proiectul a fost adoptat)

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5 

37. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al municipiului Constanţa. (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

38. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Constanţa. (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

39. Proiect de hotǎrâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța. (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

        – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

40. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa. (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

41. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Constanța în domeniul public al municipiului Constanța. (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

        – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;                (19 voturi pentru și 8 împotrivă proiectul a trecut)        

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiului Constanța;   (retras de pe ordinea de zi)            

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța;                (19 voturi pentru și 8 împotrivă proiectul a trecut)        

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico –  economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru ” Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord zona Brotăcei – Tic Tac din Municipiul Constanța ”;                  (19 voturi pentru și 8 împotrivă proiectul a trecut)        

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL;                (26 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

47. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța;       (19 voturi pentru și 8 împotrivă proiectul a trecut)                  

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Cahul, raionul Cahul din Republica Moldova;                (27 de voturi, proiectul a trecut)

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova”;         (27 de voturi, proiectul a trecut)        

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

50. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al SC Confort-Urban SRL;               

iniţiator: primar Vergil Chițac

 – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

Au fost nominalizați și votați membri Consiliului de Administrație, provizorii, pentru Confort Urban SA. Astfel au fost desemnați Ioan Solomon, Daniel Darea și Radu Liviu Anghel din partea propunerilor partidelor, cât și Marcela Frigioiu, desemnarea din partea aparatului de specialitate.

Loredana MIHAI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.