Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședință ordinară: Iată ce proiecte se vor vota

0
268

Consilierii județeni constănțeni sunt întruniți joi, 27 august a.c., în ședință ordinară, cu mai multe proiecte pe ordinea de zi ce vor fi supuse votului.

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 27 august 2020, ora 13,00, ședință ce se va desfășura în sistem videoconferință, cu următorul proiect al Ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Constanţa desfăşurate la datele: 30 iunie 2020, 6 iulie 2020 şi 13 iulie 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Judeţului Constanţa.
 3. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă într-un dosar penal.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre  UAT Municipiul Constanţa şi UAT Judeţul Constanţa pentru amplasarea indicatoarelor direcţionale şi a panourilor de informare, în vederea semnalizării Centrului de Excelenţă în Turism şi Servicii „Tomis”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică a Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” şi împuternicirea conducerii pentru semnarea acestui contract. 
 6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr.14 Constanţa a Teatrului de Vară Soveja Constanţa, în perioada 22-26 septembrie 2020, pentru instruirea personalului implicat în procesul electoral.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea organizării concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei pentru concursul de proiecte de management la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director/manager la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director/manager la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
 11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren proprietate publică a Judeţului Constanţa, situat în localitatea Băneasa, în 2 (două) loturi în vederea edificării unor locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi.
 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren proprietate publică a Judeţului Constanţa, situat în localitatea Topraisar, în 2 (două) loturi în vederea edificării unor locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Ion Corvin în domeniul public al UAT Judeţul Constanţa.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Rasova în domeniul public al UAT Judeţul Constanţa.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Cernavodă în domeniul public al UAT Judeţul Constanţa.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Oraş Negru Vodă în domeniul public al UAT Judeţul Constanţa.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel judeţean/regional a proiectului de infrastructură rutieră propus, acordului de parteneriat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est şi a UAT Judeţul Constanţa şi a contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene DJ 226A tronsonul DN”/Tariverde – Cogealac şi DJ 226B Tronsonul Cogealac – Grădina – Pantelimon – DN 2A Crucea”.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est şi UAT Judeţul Constanţa şi a contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectul „Conservarea, protejarea şi punerea în valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”.
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat SC RAJA SA Constanţa.
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
 21. Proiect de hotărâre privind majorarea nivelului alocaţiei de hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa pentru pacienţii internaţi cu COVID-19.
 22. Proiect de hotărâre privind actualizarea nivelului chiriilor aferente unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, situate în incinta Policlinicii nr.2 Constanţa, aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
 23. Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului redevenţelor aferente unor spaţii, proprietatea privată a  judeţului Constanţa, în care se desfăşoară activităţi medicale şi conexe actului medical, situate în incinta Policlinicii nr.2 Constanţa.
 24. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie.
 25. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Centrului de Sănătate Multifuncţional Năvodari.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment.
 28. Proiect de hotărâre privind actualizarea costului pentru acordarea de servicii sociale minorilor afectaţi de HIV/SIDA, aflaţi în plasament la Fundaţia Morning Glory House.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul II, anul 2020.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
 32. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi modificarea listei de investiţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
 33. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi modificarea listei de investiţii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
 34. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa, „Căluţul de Mare”.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Muzeul de Artă Constanţa.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii, pe anul 2020, de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii, pe anul 2020, de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2020.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Constanţa.

            Art.2. -Proiectele de hotărârivor fi puse la dispoziția consilierilor județeni prin intermediul site-ului Consiliului Județean Constanța la secțiunea „proiecte ședință CJC”;

             – Proiectele de hotărâri menționate mai sus vor fi analizate și avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța;

            – Se pot formula și depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâri în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Județean Constanța (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Județean Constanța din b-dul Tomis nr.51.

            Art.3.  Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința locuitorilor județului Constanța prin mass media și prin afișarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.