Drept la replică al conducerii Liceului Tehnologic ”Tomis”

2
238

Răspunsul Liceului Tehnologic “Tomis” la acţiunile nelegale, la dezinformările intenţionate lansate în spaţiul public fără dovezi, la inducerea în eroare a parinţilor elevilor şi la lipsa de deontologie a directorului Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa.

          Subscrisa Liceul Tehnologic “Tomis” Constanţa cu sediul în blvd Tomis nr. 153, municipiul Constanţa, jud. Constanţa,având CUI 4300639, reprezentat legal prin prof. Dumitraşcu Cornel – Mihail având funcţia de Director cât si Colectivul personalului Liceului Tehnologic “Tomis” Constanţa reprezentat prin Consiliul de Administraţie, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

          Problema ridicată de colectivul Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa prin greva japoneză din data de 13 septembrie 2021 reprezintă o falsă problemă, directorul acestei unităţi de învăţământ dezinformând opinia publică.

Liceul Tehnologic „Tomis”, din Constanţa are un număr de 1147, elevi în anul școlar 2021 – 2022, asa cum rezultă din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România S.I.I.I.R., situându-ne pe aceeași linie de școlarizare în ultimii 10 ani.

Suntem cel mai mare liceu tehnologic din județ, în urma evaluării calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii, în anul 2016 am obținut certificarea  școlii cu titlul „Școală Europeană”, fiind situați pe locul 51 din cele 164 de școli eligibile. Această distincție, care ne-a conferit recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, a fost menținută și în anul 2019,  de data aceasta ocupând locul 19 între cele 141 de școli eligibile. Implicarea în programele europene din domeniul educației și formării profesionale Erasmus+ ne-au adus și Diploma de Onoare din partea Senatului României, fiind singurul liceu tehnologic cu aceste granturi din județ.

          Mai jos prezentăm realitatea faptică şi de drept, ignorată cu desăvârşire de către dl director al unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială nr. 30 ”Gheorghe Ţiţeica” Constanţa.

A) Sala de Sport construită pentru Şcoala Gimnazială nr. 30 ”Gheorghe Ţiţeica” Constanţa este deţinută în prezent de Clubul Sportiv Tomis. Această sală de sport a fost folosită de elevii acestei şcoli până în anii 1990. Drept urmare, conducerea acestei unităţi de învăţământ ar trebui să facă demersuri pentru recuperarea acestei săli de sport. Şcoala Gimnazială nr. 30 –”Gheorghe Ţiţeica” deţine o sală de sport pe partea dreapta la intrarea în interiorul clădirii, sală ce a fost desfiinţată în urmă cu 3 ani şi transformată în sală de curs aşa cum a transformat şi laboratoarele şi biblioteca şcolii.

B) Numărul de elevi al Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa, este crescut în mod artificial şi ilegal, prin acţiuni ce aduc atingere legislaţiei penale în vigoare.

          Foarte mulţi elevi (peste 70 %) ai Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa se înscriu la această şcoală în baza vizelor de flotant, vize ce sunt valabile NUMAI în anul în care copilul este înscris la şcoală. În realitate la această unitate şcolară învaţă copii din zone ale municipiului Constanţa ce nu sunt arondate Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa cât şi din localităţile limitrofe municipiului Constanţa, producând astfel dezechilibre în procesul de învăţământ (Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa fiind foarte aglomerată, iar alte unităţi de învăţământ fiind în prag de desfiinţare, profesorii respectivi pierzându-şi astfel locurile de muncă).

          Ridic o întrebare: “dacă sunt elevi din cartierul Tomis I, de ce în fiecare dimineaţă şi la prânz vin peste 100 de autoturisme foarte luxoase cu mămici care ulterior stau mult timp de vorbă şi blochează circulaţia de pe toate străzile adiacente. 

Daca s-ar verifica locaţiile din vizele de flotant în baza cărora s-au înscris copiii la această unitate şcolară, s-ar constata foarte uşor lipsa permanentă a acestora din aceste locaţii (menţionate pe viza de flotant).

          Mai mult! Există situaţii hilare, numai pentru a înscrie copiii la această unitate şcolară, ca doar unul dintre părinţi să aibă viză de flotant (deşi părinţii sunt căsătoriţi).

          Situaţia este edificatoare în acest sens prin faptul ca Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa înregistrează 6 clase pentru clasa pregătitoare, iar la începutul clasei a V-a abia mai poate forma 3 clase a câte 25 elevi (apare migraţia spre colegii a copiilor ce nu aparţin de Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa).

          Cu privire la Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 359 / 27.09.2018 ce modifică HCLM Constanţa nr. 335 / 2011 cât şi HCLM Constanţa nr. 203 / 2021 facem următoarele precizări:

– HCLM Constanţa nr. 359 / 27.09.2018 a fost aprobată de vechea componenţă a Consiliului Local Constanţa prin prezentarea eronată/falsă a realităţii de către fostul edil al Constanţei. În anexele acestei hotărâri iniţiatorul hotărârii a prezentat în fals o schiţă din care rezultă că Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa  se învecinează în mod direct cu sala de sport. În realitate Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa a fost amplasată în mod intenţionat în anexa din HCL 359 / 27.09.2018 în poziţia cadastrală a Clubului Sportiv Tomis pe aceeaşi configuraţie existentă în planul cadastral al Primăriei Municipiului Constanţa. Între Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa şi sala de sport a Liceului Tehnologic “Tomis” este o distanţă de aprox 1000 metri, parcurgând 3 străzi (Str.Flămânda, Str. Petru Vulcan şi Bdul Tomis);

– Imobilele alocate Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica”, prin HCL nr. 359 / 27.09.2018, respectiv internatul P+3 ocupat în proporţie de 47% de Seminarul Teologic Ortodox “Dionisie Exiguul” (şi care are această cotă în administrare independent prin HCL 340 / 2019) a fost dat în administrare cu titlu de internat pentru care a fost proiectat, situaţie care din punct de vedere a legislaţiei în vigoare nu poate fi modificată decât prin Hotărâre Guvernamentală şi Ordin de Ministru a Inspectoratului de Stat în Construcţii după întocmirea studiilor de fezabilitate conform normativelor de funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi liceal, a aprobării autorizaţiilor de funcţionare, a consultării părţilor, etc.

– Camerele din internatul P+3 au suprafeţe cuprinse între 23 şi 28 mp cu o lăţime numai de 4 m ce permit accesul a maximum 6 persoane/cameră.Pe fiecare palier/etaj există un singur grup sanitar, o sală cu spălătoare şi una cu duşuri cu o singură coloană de scurgere. De asemenea, având în vedere structura de rezistenţă şi pereţii despărţitori din prefabricate de beton armat a clădirii internatului, aceasta nu permite recompartimentarea. Tot astfel, nu putem înţelege la ce ar folosi cantina în procesul de învăţământ pentru o şcoala gimnazială cu clasele I – VIII. Singura explicaţie ar putea fi închirierea acestor spaţii de către directorul Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa către diverse after – school-uri din Constanţa.

– Spaţiile alocate Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa prin HCLM Constanţa nr 359 / 27.09.2018,  din punct de vedere al legislaţiei în vigoare, NU pot fi folosite în procesul de învăţământ, acestea fiind încadrate ca fiind internat şi cantină.

– Liceul Tehnologic “Tomis” Constanţa are un număr de 1147 de elevi în anul şcolar 2021 – 2022, aşa cum rezultă din S.I.I.I.R., având toate sălile de clasă ocupate, situându-ne pe aceeaşi linie de şcolarizare în ultimii 10 ani. În cadrul liceului sunt elevi din învăţământul profesional, dual şi liceal din judeţul Constanţa, aceştia fiind cazaţi în cadrul internatului şi servind masa în cadrul cantinei. Nu pot fi privaţi elevii din cadrul Liceului Tehnologic “Tomis” de aceste imobile pentru a fi date spre folosinţă elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa. Se rezolvă problema elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa prin crearea unei probleme identice elevilor Liceului Tehnologic “Tomis”.

– clădirile solicitate de Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa au fost ale Liceului Tehnologic “Tomis” înca de la construirea lor (în anii 1965-1970).

– HCLM Constanţa nr. 203 / 2021 a dat eficienţă HG 655 / 2008, făcând astfel posibilă absorbţia de fonduri în vederea dezvoltării Liceului Tehnologic “Tomis”.În anul 2008 s-a emis HG 655/2008 (M.Of 377/2009): Proiectul “Campus Şcolar”prin care s-a acordat în acel moment suma de 7,5 mil euro pentru reabilitarea Internatului P+3, a cantinei, a sălii de sport şi pentru construirea unui imobil P+E destinat atelierelor, în locul imobilului ateliere cu o suprafaţă utilă de 1100 m.p. demolat în cadrul acestui proiect.

Lucrările s-au desfăşurat timp de 3 ani, realizându-se infrastructura reţelelor: termică, electrică, aducţiune apă şi canalizare, conform studiilor de fezabilitate şi a proiectelor aprobate de factorii decidenţi. etc., sumele fiind virate de către Ministerul Educaţiei la Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public şi Privat Constanţa.

Prin HCLM Constanţa nr. 359 / 27.09.2018 lucrările la aceste imobile au fost sistate, liceul riscând să piardă această finanţare care s-a reluat.

În anul şcolar 2020 – 2021, în urma memoriilor pe care le-am înaintat către Ministerul Educaţiei şi celorlalţi factori decidenţi din administraţia municipiului, Liceul Tehnologic “Tomis” Constanţa a fost inclus şi totodată s-au alocat 34 milioane de Euro pentru construirea Campusului Şcolar destinat învăţământului profesional şi tehnic – liceal în vederea instruirii şi folosirii resursei umane/elevilor pentru noile surse de energie care să preia actuala tehnologie la actualii parametri şi ritm ascendent de dezvoltare.

În această vară am înaintat Primăriei Municipiului Constanţa întreaga documentaţie de la studiile de fezabilitate, certificate de construire, certificat de urbanism şi toate planurile detaliate de construire deja existente şi aprobate pentru care am primit anterior finanţare.

          Cât priveşte atitudinea dlui director al Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” supunem atenţiei publice următoarele aspecte:

– în urmă cu 3 ani, Consiliul Local Municipal Constanţa i-a oferit Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” spaţii adecvate în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 6 “Nicolae Titulescu” cât şi în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 5 “Nicolae Iorga”. Domnul director a refuzat aceste spaţii. Ulterior aceste spaţii au fost predate altor unităţi şcolare. În comparaţie, Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” a acceptat spaţiul Şcolii Gimnaziale nr. 5 “Nicolae Iorga” pentru a nu supraaglomera colegiul.

– dl director nu a avut niciodată intenţia de a construi şi a dezvolta Şcoala Gimnazială nr. 30. “Gheorghe Ţiţeica”. Supunem atenţiei realizarea de către conducerea Şcolii nr. 16 “Marin Ionescu Dobrogianu” Constanţa a supraînălţării şcolii cu 1 etaj, pe structură uşoară – la fel putea proceda şi dl director al Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanta. Având în vedere terenul detinut de Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” în suprafaţă de 1,5 ha cu o curte generoasă, dl director putea realiza o sală de sport pe structură uşoară precum şi instalarea a 3 baloane sportive având deschidere la 2 străzi.

Având în vedere situaţia de fapt şi de drept expusă mai sus, singura explicaţie a acţiunilor dlui director al Şcolii Gimnaziale nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa rămâne închirierea acestor spaţii de către acesta către diverse after – school-uri din Constanţa – neducând astfel la rezolvarea problemelor elevilor din Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica”.

Director,

Prof. Cornel Mihail DUMITRAŞCU

2 COMENTARII

  1. Ca cetățean, directorul L T Tomis are dreptate, pentru că nu se poate face procesul instructiv-educativ într-un internat proiectat conform normativelor anilor 1970 identice în toată țara în care am locuit și eu că elev și student.

  2. Sunt un parinte, a unui fost elev al scolii generale 30, astazi student si aceasta scoala avea sala de sport cand director era Doamna Dragnea Aneta. Referitor la sala de sport a liceului tehnologic tomis care este departe de scoala generala, directorul Cernaianu Sorin ar fi putut si cred ca mai poate sa faca un protocol de colaborare cu liceul tomis fara a fi “improprietarit” pentru ca si elevii de conditie modesta ai liceului tomis sunt si ei copiii nostri, ai urbei si au dreptul la educatie fara discriminare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.