În localitatea Ovidiu a fost depășit pragul incidenței de 4 la mia de locuitori. Se aplică măsuri specifice de limitare a răspândirii infecției

0
1777
Orașul Ovidiu

Încadrul ședinței CJSU de miercuri, 29 septembrie, a fost votată hotărârea nr. 135. Aceasta prevede constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 pentru U.A.T. Ovidiu.

Totodată, se menține încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile din hotărârile CJSU nr. 127/22.09.2021 (Costinești și Tortoman), nr. 129/23.09.2021 (Deleni), nr. 130/24.09.2021 (Adamclisi, Chirnogeni și Topalu), nr. 132/26.09.2021 (Techirghiol, Independența, Năvodari, Ghindărești și Poarta Albă), nr. 133/27.09.2021 (județul Constanța, Medgidia și Bărăganu) și nr. 134/28.09.2021 (Constanța).

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:

Art. 1 – Se reevaluează încadrarea U.A.T. Grădina, la finalul perioadei de 14 zile, stabilită prin Hotărârea CJSU nr. 122/15.09.2021 și se constată încadrarea U.A.T. Grădina la nivelul încadrării județului, respectiv în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 4/1000 de locuitori.

Art. 2 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori a U.A.T. Ovidiu.

Art. 3 – Pentru U.A.T.-urile: Tortoman, Costinești, Deleni, Adamclisi, Chirnogeni, Topalu, Năvodari, Ghindărești, Poarta Albă, Techirghiol, Independența, Medgidia, Bărăganu, Constanța se mențineîncadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile din Hotărârile CJSU nr. 127/22.09.2021, nr. 129/23.09.2021, nr. 130/24.09.2021, nr. 132/26.09.2021, nr. 133/27.09.2021 și nr. 134/28.09.2021 și se voraplicamăsuri conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 932/2021, modificată și actualizată, până la finalizarea perioadelor stabilite în respectivele Hotărâri CJSU.

Art. 4 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență (CLSU) ale U.A.T.-urilor Grădina și Ovidiu vor adopta Hotărâri (conform încadrării de la Art. 1 și Art. 2) pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 932/2021, modificată și actualizată.

Art. 5 – În U.A.T.-urile din județul Constanța se menține obligatorie purtarea măștii de protecție în spații publice deschise, oriunde se formează aglomerări de persoane, cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum și în alte zone cu potențial de aglomerare (oboare, zone de așteptare – peroane, spații exterioare aparținând instituțiilor și autorităților publice etc.).

Art. 6 – În condițiile Art. 5, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, prin grija primăriilor, pot propune spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța orice alte spații/zone cu potențial de aglomerare pe raza U.A.T.-urilor din județul Constanța, unde se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție.

Art. 7 – Măsurile prevăzute la Art. 4 se aplică pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 30.09.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 8 – Primăriile Grădina și Ovidiu vor comunica până în data de 30.09.2021, ora 14.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro, hotărârile adoptate de CLSU pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 pe raza U.A.T.-urilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 932/2021, modificată și actualizată.

Art. 9 – În îndeplinirea art. 4 din prezenta hotărâre, CLSU al U.A.T.-urilor Grădina și Ovidiu vor dispune, prin grija primăriilor, fără a se limita la:

Art. 9.1 – Informarea populației și a operatorilor economici privind obligațiile ce le revin în respectarea prevederilor H.G. nr. 932/2021 modificată și actualizată și informarea (în fiecare zi de luni, pentru săptămâna anterioară) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: vaccinare@prefecturaconstanta.ro, asupra măsurilor dispuse, conform machetei:

                                                                                                                                   

Perioada informării Tipul informării Locația unde a fost diseminată informația Număr persoane/ Operatori economici care au primit informarea
  Ex: afișe, flyer etc.    

Art. 10 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale din județ și tuturor factorilor interesați.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECT

SILVIU-IULIAN COȘA

D.A.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.