Înalta Curte de Casație și Justiție îşi va relua activitatea normală din luna iulie! Iată câte dosare au fost amânate

0
566
Sursa foto: flux24.ro

            În ședința din 23.04.2020, colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție a analizat activitatea desfășurată de instanța supremă în primul ciclu al stării de urgență, precum și măsurile care pot fi implementate în perspectiva reluării activității judiciare normale și a recuperării întârzierilor generate prin suspendarea de drept, în contextul stării de urgență, a numeroase categorii de cauze, din rațiuni de securitate sanitară. Dezbaterile au avut la bază rapoartele transmise de toate secțiile și compartimentele instanței, aspectele rezultate din discuțiile informale purtate în interiorul colectivelor de judecători de la nivelul secțiilor, precum și memorii și puncte de vedere transmise de Uniunea Națională a Barourilor din România, parlamentari, participanți la procedurile judiciare etc.

            Pentru a asigura îndeplinirea rolului constituțional al Înaltei Curți, de a înfăptui justiția și de a asigura interpretarea unitară a legii, precum și pentru a respecta accesul la justiție al cetățenilor și dreptul acestora la un proces echitabil, precum și în vederea reluării activităților judiciare într-un ritm normal de îndată ce acest lucru va fi posibil în condiții de siguranță pentru justițiabili, reprezentanții lor și personalul instanței, colegiul de conducere, în unanimitate, a adoptat în principal următoarele măsuri:

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție își va desfășura în mod normal activitatea și pe parcursul lunii iulie 2020, urmând a se acorda prioritate cauzelor suspendate în contextul instituirii stării de urgență.
  2. S-au evaluat rezultatele proiectului pilot privind desfășurarea ședințelor completurilor de recurs în interesul legii și de dezlegare a unor chestiuni de drept în sistem de videoconferință, constatându-se că s-a reușit astfel să se asigure funcționarea mecanismelor de unificare a practicii judiciare în condiții normale, fără nicio amânare sau preschimbare a termenelor acordate inițial.
  3. Cu aplicabilitate imediată, colegiul de conducere a stabilit completarea cu noi categorii de cauze a listei cauzelor urgente, a căror judecată continuă chiar și în condițiile stării de urgență.

Astfel, în materie civilă, s-a completat lista cauzelor urgente în ceea ce priveşte recursul care are ca obiect suspendare act administrativ-fiscal, recursul care are ca obiect contestații împotriva deciziilor de instituire a măsurilor asigurătorii, cererile de strămutare și cererile care au ca obiect restituire cauțiune.

În materie penală, lista inițială a fost actualizată în corelație cu prevederile Decretului Președintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgență, fiind introduse cauzele prevăzute de art.64 alin.(1) lit.c din Decret (infracțiuni contra vieții), cauzele referitoare la desemnarea instanței (art.64 alin.15 din Anexa I), contestațiile la executare, și alte cauzele apreciate ca urgente de către instanță, complet sau judecător, după caz.

Totodată,  s-a stabilit că pe tot parcursul stării de urgență continuă judecata și în situațiile în care este necesară convocarea Secțiilor Unite pentru schimbarea jurisprudenței sau sesizarea Curții Constituționale, lucrările Secțiilor Unite urmând a fi organizate în sistem de videoconferință, întrucât la aceste ședințe participă toți judecătorii instanței supreme.

Au fost analizate datele statistice privind activitatea secțiilor și a formațiunilor de judecată în perioada 16.03.2020-16.04.2020 (un rezumat al acestora este prezentat la finalul prezentului comunicat), precum și situația lucrărilor urgente sau restante, stabilindu-se măsuri concrete care urmează a fi implementate la nivelul fiecărei secții sau formațiuni de judecată, sub coordonarea și monitorizarea președinților de secții, respectiv a vicepreședinților Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru continuarea activității de redactare.

Scurtă prezentare statistică a activității de judecată în perioada 16.03.2020-16.04.2020

  Dosare rulate Număr dosare suspendate Dosare soluționate Număr hotărâri  redactate
Secția I civilă 459, din care 163 dos. asociate 134 și 113 preschimbate 254, din care 160 dos.asociate 276, din care 83 au fost predate în concept
Secția a II-a civilă 750, din care 84 dos.asociate 377 133, din care 31 dosare asociate 366, din care 193 au fost predate în concept
Secția de contencios administrativ și fiscal 1131 820 144 655, dintre care 413 au fost predate în concept
Secția penală 119 107 102 276, dintre care 138 predate în concept
Completuri RIL+HP 8 5 27, din care 18 predate în concept
Completurile de 5 judecători 83 35 17 46, din care 34 predate în concept
TOTAL 2550,  din care 247 dos. asociate 1473 şi 113 preschimbate 655, din care 191 1646, din care 879 au fost predate în concept

            În perioada de referință, Registratura Generală a Înaltei Curți de Casație și Justiție a expediat 6771 de lucrări și a înregistrat 2138 acte reprezentând corespondență în dosarele aflate pe rol, 148 dosare civile, 187 dosare penale, 29 de dosare de competența completurilor de 5 judecători, 7 dosare pentru completul de dezlegare a unor chestiuni de drept și 548 de alte lucrări, volumul de muncă înregistrat de către personalul din cadrul acesteia fiind astfel superior celui din lunile cu activitate obișnuită.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.