Lansarea proiectului: ”Locuințe Sociale – M.I. Dobrogeanu Municipiul Mangalia”

0
60

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Locuințe Sociale – M.I. Dobrogeanu Municipiul Mangalia”, cod SMIS 125597, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: ,,Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9.b: ,,Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 13.1: ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”.

                Contractul de Finanțare Nr. 6092/04.09.2020 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

                Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții populației din Mangalia, prin realizarea de investiții complementare în servicii sociale și recreative destinate grupurilor vulnerabile/defavorizate.

                Proiectul are ca prim obiectiv specific asigurarea de condiții de locuit decente pentru grupurile vulnerabile/defavorizate din municipiul Mangalia, prin construirea unui corp de clădire, cu o suprafață de 313.30 mp, cu funcțiunea de locuințe sociale, dotat cu 13 locuri de parcare prevăzute cu dale inierbate.

                Al doilea obiectiv specific se referă la îmbunătățirea spațiilor publice urbane din municipiul Mangalia, prin amenajarea unui spațiu de joacă cu suprafața de 75 mp, a unui teren de sport cu suprafața de 120 mp, amenajarea de spații verzi cu suprafața de 281 mp și alei pietonale cu suprafața de 135.70 mp.

                Valoarea totală a proiectului este de 6.589.376,11 lei din care:

Valoarea totală a proiectului este de 6.589.376,11 lei din care:

– valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%): 5.277.687,13 lei;

– valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%): 807.175,69 lei; – valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 380.332,42 lei

                Perioada de implementare a proiectului este de 57 de luni de la data depunerii, respectiv 15.06.2018 – 28.02.2023, aceasta cuprinzând și perioada activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

                Informații suplimentare se pot obține de la dl. Stamate Claudiu – Manager de proiect.

27.01.2021

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.