Lansarea proiectului „SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A ZONEI “GRĂDINA DE VARĂ” MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

0
14

Primăria Municipiului Mangalia organizează, marți, 23 februarie, ora 11:30, la sediul ClubuluiNautic Callatis, evenimentul prilejuit de lansarea proiectului „SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A ZONEI ”GRĂDINA DE VARĂ” MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, cod SMIS:126239. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de beneficiar, implementează proiectul în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară13: “Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de Investiţii 9 B: “Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare” Obiectiv Specific: “Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Contractul de finanțare nr. 6061/04.09.2020a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publiceși Administrației,în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectuluiconstă în îmbunătățirea calității vieții populației,prin reabilitarea Grădinii de vară și sistematizarea pe verticală a străzilor aferente proiectului. Proiectul are două obiective specifice:Obiectivulspecificnr. 1 –”Realizarea de investiții pentru reabilitarea Grădiniide Vară, Municipiul Mangalia, județul Constanța”.Astfel, vor fi reabilitate clădirile Grădinii de Vară, constituite din: Corp C1 -Caserie, Corp C2 -Clădire proiector, Corp C3 -Grup Sanitar, Corp C4 –Vestiar și reconfigurarate spațiileaferente obiectivului, împreună cu executarea lucrărilor de întreținere și igienizare/curățare a Grădinii de Vară.Obiectivul specificnr. 2–”Sistematizareape verticală a străziloraferente zonei Grădina de Vară, Municipiul Mangalia, județul Constanța”.În cadrul acestui obiectiv, se vor reabilita un număr de treistrăzi:Rozelor,1 Decembrie 1918 și Ștefan cel Mare.Valoarea totală a proiectului este de 23.259.004,33 lei, din care:-valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%):19.755.486,93 lei-valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%):3.021.427,40 lei;-valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%):464.835,00 leiPerioada de implementare a proiectului este de 52 de luni, respectiv între data de 01.01.2017 și data de 31.03.2022.

Prezentarea va fi susținută de către managerul de proiect, dna Pața Cristina, alături de primarul Municipiului Mangalia, dl. Cristian Radu.

Informații suplimentare se pot obține de la:Pața Cristina –Manager de proiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.