Multiple achiziții „cu cântec“, descoperite la CT Bus de Curtea de Conturi

0
1027

Curtea de Conturi Constanța a efectuat mai multe controale, în 2020, la CT Bus, constatând abateri cu caracter financiar-contabil în valoare de 780.000 de lei. Cele mai multe nereguli au fost identificate în cazul achizițiilor efectuate pentru atribuirea unor contracte.

La CT Bus S.A. Constanța, inspectorii Curții de Conturi au desfășurat acțiuni de verificare în perioada 4.05 – 27.05.2020 și 29.06-10.07.2020. Aceștia au descoperit mai multe abateri, inclusiv în cazul Consiliului de Administrație al societății de transport public în comun care, din 15 februarie 2020, a funcționat cu doar patru membri, deși Ordonanța privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv reglementează ca numărul membrilor acestuia să fie de cinci.

În plus, mai multe licitații s-au derulat la CT Bus, în 2019, cu încălcarea legislației privind achizițiile publice. De exemplu, la cea organizată pentru atribuirea unui contract sectorial de servicii privind curățenia și igienizarea de autobuze, societatea a declarat câștigător un ofertant a cărui propunere financiară a fost de 1.650.000 de lei și a declarat inacceptabilă oferta depusă de către un operator economic care a depus în SEAP formularul de propunere financiară mai mică cu 778.000 de lei, care nu avea semnătură electronică extinsă, dar era bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Iar CT Bus nu a solicitat acestuia nicio clarificare de conformare. Din această cauză, Curtea de Conturi a stabilit o abatere cu caracter financiar-contabil de 778.000 de lei.

Mai mult, firma declarată câștigătoare a depus o propunere tehnică ce nu conținea toate cerințele, astfel cum erau acestea solicitate prin Caietele de sarcini. Iar CT Bus nici nu a respectat principiul tratamentului egal în desfășurarea probei practice, în cazul acestei licitații.

Și în cazul atribuirii contractului sectorial de servicii de asigurare CASCO a autovehiculelor, firma de transport public în comun a declarat câștigător un operator economic care a depus o propunere tehnică ce nu conținea toate cerințele, astfel cum erau acestea solicitate prin Caietul de sarcini.

Iar în procesul de evaluare a ofertelor la achiziția efectuată prin licitație deschisă pentru atribuirea unui contract sectorial de furnizare combustibil, Comisia de evaluare a ofertelor nu a respectat modul de lucru prevăzut de legislația privind achizițiile publice și nu a întocmit înscrisuri privind evaluările efectuate.

CT Bus S.A. nici nu a actualizat planul de pază, în sensul că acesta prevede cinci posturi permanente și un post cu durata de 8 ore, dar documentele justificative arată că serviciile de pază au fost prestate pentru un număr de șase posturi cu program permanent.

În timpul controlului, conducerea societății a actualizat Planul de pază și l-a înregistrat la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța.

Având în vedere natura abaterilor și a erorilor, contextul în care acestea s-au produs, precum și valoarea abaterilor, în sumă totală de 780.000 de lei, auditorii publici externi au exprimat o concluzie generală cu rezerve, din cauza caracterului semnificativ al cazurilor de neconformitate (erorilor/abaterilor), gradul de răspândire a acestora fiind redus.

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind organizarea evidenței contabile și efectuarea de achiziții publice. S-a recomandat conducerii CT Bus elaborarea unei procedurii operaționale care să cuprindă detaliat modul de lucru de la inițierea procedurii de achiziție sectorială până la atribuirea contractului, prin transpunerea în acest document a prevederilor Legii privind achizițiile sectoriale și a normelor de aplicare a acesteia.

Valentin ISPAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.