O petiție a devenit virală: stop descentralizării! Palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive trebuie să aparțină Ministerului Educației. Ce zice Sorin Cîmpeanu

0
242

Ministerul Educației a propus un proiect pentru Legile Educației, în date de 12 iulie. Prin aceste proiecte de legi se urmărește ca, prin descentralizare, să dispară educația nonformală odată cu trecerea Palatelor, Cluburilor Copiilor și Cluburilor Sportiv Școlare sub administrarea Consiliilor locale din Unitățile Administrativ Teritoriale, acestea neavând puterea financiară necesară finanțării unei astfel de activități.

Mai mult se urmărește scoaterea din sistemul educațional a personalului didactic din aceste instituții și transformarea acestora într-un fel de funcționari publici, asta deși aceste persoane au participat la concursuri de titularizare, grade didactice și cursuri de perfecționare.

O petiție împotriva descentralizării în educație a devenit virală, fiind semnată de peste 6000 de oameni. Prin semnarea acestei petiții se dorește:


1. Desființarea Titlului IV Dispoziții privind descentralizarea activității extradidactice din Proiectul de Lege a Educației;
2. Introducerea în Titlul I, Capitolul IV, Secțiunea 12 – Învățământ nonformal (extrașcolar) Palate, Cluburi ale copiilor și Cluburi Sportiv Școlare;
3. Păstrarea Palatelor, Cluburilor Copiilor și Cluburilor Sportiv Școlare ca parte din rețeaua școlară și se află în subordinea Ministerului Educației, de asemenea patrimoniul acestor instituții de învățământ extrașcolar să aparțină tot Ministerului Educației;
4. Personalul angajat la Palatele, Cluburile Copiilor și Cluburile Sportiv Școlare este didactic(didactic de predare și didactic auxiliar) și nedidactic, plătit de către Ministerul Educației asemeni unităților de învățământ formal;
5. Desfășurarea activității educative extrașcolare nonformale se face în Palatele, Cluburile Copiilor și Cluburile Sportiv Școlare. Activitatea nonformală este parte în sistemului românesc de educație alături de învățământul formal;
6. Toți elevii, copiii și tinerii trebuie să aibe șanse egale la educație și de asemenea să beneficieze de EDUCAŢIE EXTRAȘCOLARĂ NONFORMALĂ GRATUITĂ prin Palatele, Cluburile Copiilor și Cluburile Sportiv Școlare.

Ce zice ministrul Educației?

Proiectul Legii învățământului preuniversitar trebuie să pună în aplicare politicile naționale privind descentralizarea, potrivit Strategiei generale de descentralizare (adoptată în anul 2017). Începând cu anul 2025, Ministerul Educației va putea, prin consultare publică, să inițieze legislația specifică, astfel încât Palatul Național al Copiilor, palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive să se organizeze și să funcționeze ca instituţii publice în subordinea Consiliului General al municipiului Bucureşti/consiliilor locale, cu personalitate juridică, pentru desfășurarea activităților extrașcolare/cu program sportiv suplimentar“, susține ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Personalul didactic de predare titular existent în cluburile sportive școlare, palatele copiilor şi cluburile copiilor, respectiv în Palatul Național al Copiilor şi care se transferă în instituțiile cu program sportiv suplimentar, respectiv pentru activități extrașcolare din subordinea autorităților administrației publice locale îşi păstrează dreptul, pentru o perioadă de 10 ani de la momentul transferului, să participe la etape de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea ocupării de posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ preuniversitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor, palatele copiilor şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare vor fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin hotărâre a Guvernului, sub condiția păstrării destinației inițiale, pentru o perioadă de minimum 10 ani de la momentul transferului și a schimbării regimului juridic al domeniului public.

În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației va iniția actele normative pentru reglementarea transferului de competențe și de patrimoniu. În prezent și până la elaborarea legislației de reglementare a transferului de competențe:

1. Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti funcționează ca unitate conexă, în subordinea Ministerului Educației.

2. Palatele şi cluburile copiilor funcționează ca  unităţi conexe pentru activităţi extraşcolare în subordinea DJIP.

3. Palatele şi cluburile copiilor funcționează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat prin OMECTS nr. 5.567/2011, cu modificările și completările ulterioare.

4. Finanţarea cheltuielilor privind palatele şi cluburile copiilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.

5. Palatele şi cluburile copiilor pot să fie finanţate şi de autorităţile administraţiei publice locale.

6. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Celelalte componente ale bazei materiale rămân de drept în proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie ale acestora.

7. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei.

8. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatele şi cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei, prin DJIP şi prin consiliile de administraţie ale acestor unităţi. 

9. Profesorii din palatele şi cluburile elevilor, profesorii-antrenori în cluburile sportive şcolare și antrenorii din cluburile sportive şcolare, din palatele şi din cluburile copiilor își păstrează funcțiile de cadre didactice de predare.

10. Pentru profesorii din palatele şi cluburile elevilor, profesorii-antrenori și antrenorii în cluburile sportive școlare se aplică prevederile incidente celorlalte categorii de cadre didactice  cu privire la constituirea normei didactice.

Însă, cadrele didactice susțin că ministrul Cîmpeanu omite din această declarație ce a scris în propunerea de lege, dar și faptul că “noi am susținut examene de titularizare, grade, după subiecte elaborate de minister“. În Art. 215 scrie clar, negru pe alb, că profesorii își pierd titulatura de cadre didactice: “Personalul didactic de predare titular existent în cluburile sportive școlare, palatele copiilor şi cluburile copiilor, respectiv în Palatul Național al Copiilor şi care se transferă în instituțiile cu program sportiv suplimentar, respectiv pentru activități extrașcolare din subordinea autorităților administrației publice locale îşi pierde calitatea de personal didactic, dar îşi păstrează dreptul, pentru o perioadă de 10 ani de la momentul transferului, să participe la etape de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea ocupării de posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ preuniversitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației“. Însă, nu există posturi în învățământ pe anumite specializări. Petiția poate fi semnată aici.

A.V.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.