Organigrama și statutul de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase și branșarea Cazinoului la rețeaua electrică, pe ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local

0
94

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Constanța din data de 26 mai a fost suplimentată cu un număr de 16 proiecte de hotărâri.

 1. Proiect de hotărâre nr. 242/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;
 2. Proiect de hotărâre nr. 248/2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii Confort-Urban SRL pe anul 2022;
 3. Proiect de hotărâre nr. 247/2023 privind aprobarea planului de administrare pentru perioada 2023-2027 al consiliului de administraţie al societăţii Confort-Urban SRL;
 4. Proiect de hotărâre nr. 245/2023 pentru modificarea HCL nr. 597/2022 privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanţa;
 5. Proiect de hotărâre nr. 249/2023 privind documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Reabilitare, modificare, modernizare drum, realizare arteră adiacentă – ruta ocolitoare Constanţa” din municipiul Constanţa;
 6. Proiect de hotărâre nr. 251/2023 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de asociere cu nr. 28916/22.06.1998 încheiat între Municipiul Constanţa şi societatea Progress Consulting SA;
 7. Proiect de hotărâre nr. 243/2023 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
 8. Proiect de hotărâre nr. 246/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea, modernizarea şi modificarea faţadei Galeriei de Artă a UAT Constanţa şi organizarea execuţiei;
 9. Proiect de hotărâre nr. 244/2023 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei generale poliţia locală Constanţa;
  iniţiator: primar Vergil Chițac
 10. Proiect de hotărâre nr. 255/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 45”;
 11. Proiect de hotărâre nr. 254/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 53, Constanța”;
 12. Proiect de hotărâre nr. 256/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Casa Căsătoriilor, Constanța”;
 13. Proiect de hotărâre nr. 250/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis- corp Cantină și corp Ateliere”;
 14. Proiect de hotărâre nr. 252/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa – zona Soveja-bloc FT4, FT3A, FT3B”;
 15. Proiect de hotărâre nr. 253/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie branşament electric aferent imobilului Cazino Constanţa”;
 16. Proiect de hotărâre nr. 257/2023 privind eliberarea din funcția de viceprimar al municipiului Constanța a domnului Cocargeanu Florin-Daniel;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.