Peste 30 de proiecte de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 mai 2023

0
126
sursa foto: Facebook/ Guvernul României

În data de 10 mai a.c. are loc o nouă ședință de Guvern. În cadrul acesteia vor fi dezbătute și votate o serie de acte normative – proiecte de legi și ordonanțe de urgență.

Lista acestora este următoarea:

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol semnat la Bruxelles, la 6 decembrie 2022, de modificare a Convenţiei între România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, aşa cum a fost modificată de Protocolul şi Protocolul adiţional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 7 decembrie 2022

II.        PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

III.     PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naționale pentru sport pentru perioada 2023-2032

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, a adresei poştale şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Botoşani, cuprins în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului precum şi trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Botoşani, Judeţul Botoşani

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea alineatului (2) al articolului 19 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Pod peste Prut la Ungheni”, România -Judeţul Iaşi, Republica Moldova – Raionul Ungheni

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Dezvoltarea Portului Tulcea – Etapa I”

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiții ,,Acces Rutier Complementar Descărcare A3 Azuga – Buşteni”, judeţul Prahova

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Acces Rutier Complementar Descărcare A3 Comarnic”, judeţul Prahova

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea nr. 404/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional”Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770″, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 404/2020

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 25 mai 2023

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Alba, Sibiu, Giurgiu, Călăraşi, Hunedoara şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Alba, Prahova, Constanţa, Cluj, Buzău, Tulcea, Sibiu şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, , în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu”, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, caracteristicilor tehnice şi a adresei poştale ale imobilului identificat cu nr. MF 38282, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, Palatul Copiilor Focşani şi Clubul Copiilor Mărăşeşti, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 18 ianuarie 2023 şi la Bruxelles la 21 martie 2023 între Guvernul României şi Banca lnternaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea celui de-al doilea amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 aprilie 2023, la Scrisoarea de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, “Cartierul pentru justiţie”, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1204/2022 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare – S.A.

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea vicepreşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Focşani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, a caracteristicilor tehnice şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a decesului

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2023

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 552/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.