Prima ședință ordinară a Consiliului Local Valu lui Traian de după alegeri

0
1085
Sediul Primăriei Valu lui Traian. FOTO Cătălin SCHIPOR

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi a convocat şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian pentru data de 16 octombrie, aceasta urmând a avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Ordinea de zi a ședinței cuprinde 12 proiecte de hotărâri. Cu excepția proiectului cu numărul 2, care este inițiat de către consilierul local Iulia Claudia Iurea, restul sunt inițiate de către primarul Florin Mitroi.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale organizată la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Valu lui Traian.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor ce se vor efectua cu achiziționarea de lemne pentru încălzirea în sezonul rece 2020-2021 a Modulului de Fete ”Casa Ana” din comuna Valu lui Traian – din cadrul Fundației Project Romanian Rescue.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.20 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan în suprafaţă de 646 m.p., situat pe str. Dumitru Olariu nr.67, ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra unui teren atribuit în baza Legii nr.15/2003.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii din evidenţele financiar contabile a unor creanţe bugetare, conform Codului Fiscal.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unui teren ce face parte din domeniul privat al comunei.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19” – cod 137872, în colaborare Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi aprobarea încheierii contractului de furnizare de servicii specifice de sprijin pentru persoanele vulnerabile vârstnice și cu dizabilități, precum şi actelor adiţionale la acest contract.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de parteneriate cu unităţile de învăţământ de pe raza comunei Valu lui Traian, în vederea achiziţionării de tablele în cadrul proiectului implementat în baza O.U.G. nr.144/2020, în scopul asigurării accesului elevilor la procesul de învatare în mediul on-line.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local pe anul 2020, a cheltuielilor ce se vor efectua cu lucrările de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a unor imobile ce aparţin domneniului public al comunei, precum şi cu achiziţionarea de aere condiţionate.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.36/ 14.02.2020, cu modificările ulterioare.
 13. Diverse. Prezentare Proces- verbal de constatare nr.22447/07.10.2020 întocmit de auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Constanţa, în urma efectuării in perioada 02.09.07.10.2020, a misiunii de audit financiar cu tema „ Audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară al U.A.L. Comuna Valu lui Traian”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.