Primăria Tulcea a demarat etapa a III-a de atribuire a locurilor de parcare

0
139
Regulamentul parcărilor din municipiul Tulcea. FOTO Primăria Tulcea

Primăria Tulcea a anunțat că începând cu data de 22 noiembrie începe procedura de licitație pentru locurile de parcare de pe Strada 1848 – partea stângă în sensul de urcare, de la str. Chiparosului până la Aleea Cicoarei (Școala Gimnazială Constantin Gavenea).


Codurile pentru zonă sunt: E3G, E3H, E3J.

Depunere solicitărilore se face între: 22.11.2022, ora 16.30 și 29.11.2022, ora 16.30.

Blocuri eligibile:

• str. 1848, nr. 25, bl. 17 / nr. 27, bl.19

• str. Socului, nr. 3, bl. 3

• str. Chiparosului, nr.2, bl.2 / nr.4, bl.4

• str. Cicoarei, nr. 7, bl. 10 / nr. 9, bl. 12 / nr.22, bl.3 / nr. 1, bl. 1 / nr. 3, bl. 3 / nr. 4, bl. 7 / nr. 2, bl. 32 / nr. 8

• str. Frasinului, nr. 2, bl. 2 / nr. 4, bl. 4 / nr. 12, bl. 3 / nr. 3, bl. 5

• str. Podgoriilor, nr.32, bl.32

Având în vedere prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sistemului de Parcări Publice cu Plată și de Reședință din Municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 122/31.05.2022 (disponibil pe site-ul www.diaptulcea.ro și www.primariatulcea.ro), vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 22.11.2022, ora 16:30, persoanele cu domiciliul/reședința la adresele mai sus menționate, pot depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă.

Solicitările pot fi depuse până la data de 29.11.2022, ora 16.30, on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

Documente necesare:
A) pentru persoane fizice:

 1. B.I./C.I;
 2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
 3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
 4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
 5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
 6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.
  B) pentru persoane juridice:
 7. B.I./C.I reprezentant legal;
 8. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
 9. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
 10. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
 11. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
 12. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.
  Vor fi luate în considerare DOAR cererile depuse în perioada solicitările depuse în perioada 22.11.2022 ora 16.30 – 29.11.2022 ora 16.30!
  O singură cerere pentru un loc – Atribuirea se face direct.
  Mai multe cereri pentru același loc – Atribuire prin licitație:
 • prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;
 • pasul de licitație va fi de minim 10 lei.

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și care nu au depus documente necesare, le pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până la data de 21.11.2022.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
 • să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

C.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.