Primarul Florin Mitroi a convocat Consiliul Local Valu lui Traian în ședință ordinară. Iată convocatorul

0
906
Primăria Valu lui Traian. FOTO Cătălin SCHIPOR

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în data de   15.10.2021, ora – 12,00, ce  va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local, cu  luarea măsurilor de siguranţă care se  impun situaţiei actuale (purtarea de măşti) în contextul epidemiei de coronavirus şi  pentru  prevenirea  riscului  de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecţiei cu  virusul  COVID-19.

Proiectul  ordinii de  zi  este  compus din urmatoarele puncte: 

   1. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  organizată  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, aprobată  prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu  modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

    2. Proiect de hotărâre  privind  desemnarea   reprezentantului  Consiliului Local  al  comunei  Valu  lui  Traian  în  Comisiile  de  evaluare  a probei de  interviu din cadrul concursului  ce se va organiza  pentru ocuparea funcțiilor  de director /director adjunct  din unitățile de învățământ preuniversitat de stat  de pe raza UAT Comuna Valu lui Traian.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

    3. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea anexei la H.C.L.nr.22/18.01.2021   privind  aprobarea   Programului  de  investiții  și  dotări  al Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., pe  anul 2021.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

    4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unor  ajutoare  de  urgenţă constând  în  lemne  de foc  unor  persoane  defavorizate.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

    5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   studiului de oportunitate privind delegarea  gestiunii serviciului de transport  public  local   pe raza UAT Comuna Valu lui Traian.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

    6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de vânzare a bunurilor   imobile – terenuri aparținând domeniului privat al comunei Valu lui Traian

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

    7. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea și  completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2021, aprobat prin H.C.L. nr.18/18.01.2021, cu modificările  şi  completările  ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

    8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă  asupra unor terenuri atribuite în  baza Legii nr.15/2003.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

   9. Proiect  de  hotărâre  pentru  Regulamentului  Local  privind circulaţia pe drumurile publice aflate  în administrarea Consiliului Local al comunei Valu  lui Traian, precum  şi  a   modului  de  asigurare  a  semnalizării  rutiere  şi a  marcajelor pe  raza  U.A.T.  Valu  luiTraian, aprobat  prin  H.C.L. nr.334/14.10.2016, cu modificările  ulterioare

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

   10. Proiect  de  hotărâre  privind  acordul  Consiliului Local  al comunei  Valu lui Traian pentru  autorizarea  construire de către  doamna Amatiesei  Lavinia-Mădălina, pe  terenul  intravilan situat  pe str. Crețoiu, nr.16,  pe  limita  de proprietate  din partea  de vest.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

   11. Proiect  de  hotărâre  pentru aprobarea îndreptării  unor erori materiale înscrise în L. nr.141/04.06.2021 privind  aprobarea  vânzării, prin licitatie, a  unor  suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

   12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2021, aprobat  prin H.C.L. nr.82/ 09.04.2021, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

   13. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unor terenuri ce fac  parte din domeniul privat al comunei.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

   14. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea   închirierii, prin licitație publică,  a unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.