Primarul orașului Năvodari prezintă raportul de activitate săptămânal

0
77

Primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru a publicat pe pagina sa de socializare raportul de activitate din săptămâna 30 august a.c.,- 3 septembrie a.c., care se arată a fi unul extrem de stufos.

Au fost semnat proiecte de dezvoltare, de la reabilitarea Școlii numărul 3, extinderea Casei de Cultură, modernizarea Casei Recreative, lărgire și asfaltare „Pod Ecluză”, amenajarea de parcuri și spaâii verzi, iar lista poate continua:

1. Poliția Locală

– 53 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate- 55 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate- 21 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane- 106 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari- 17 procese verbale trimise spre afișare, 3 procese verbale trimise spre executare silită în alte localități, 53 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu- 2 somații- 13 sesizări rezolvate – 18 persoane juridice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari.

2. Gospodarie Comunală

– Toaletat arbuști, salubrizat parcuri și spații verzi, efectuare șeibi, săpat trandafiri, curățare gard viu și buruieni în zonele: Depozit 10, Piațetă Leu, Hanul Piraților, Parcul Trandafirilor, Spital, Școala 1, Parcul Tineretului, Troiță Eroi, Biserica Sf. Nicolae, Biserica Buna Vestire, Biserica Sf. Parascheva- Udat cu cisterna spațiile verzi ce nu dispun de sistem de irigații- Reparații mobilier stradal- Finalizarea de montat a sistemului de irigații la bl. RA2 – Punerea în funcțiune a sistemului de irigații bl. RA2, bl. 44-45- Săpat, nivelat și aranjat teren str. Rândunelelor bl. RA2, în vederea montării gazonului- Înlocuire casetă luminoasă la Biserica Buna Vestire și oglindă rutieră pe strada Macului în urma vandalizărilor- Verificare programatoare, aspersoare sisteme de irigații și înlocuirea celor vandalizate- Tuns și cosit gazon (sens giratoriu Hanul Piraților)

S.P.C.L.E.P Năvodari. Au fost înregistrate:- 128 cereri pentru eliberare acte de identitate- 13 cereri pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate- S-au înmânat 115 acte de identitate- S-au înregistrat 17 căsătorii, 10 decese, 1 divorț- Actualizare Registru Național de Evidență a Persoanelor pentru 164 de persoane- S-au furnizat datele a 23 persoane la cererea unor autorități publice sau persoane fizice

3. Juridic

– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 16 dosare- 21 comunicări de hotărâri judecătorești- 7 citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței- 19 adrese de corespondență internă și 18 către alte instituții și cetățeni

4. Serviciul Impozite si Taxe

• 326 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice• Total chitante emise 718 din care 380 la ghiseu cu numerar, 92 la ghiseu cu POS, 40 prin Etax, 206 ordine de plata operate• Declaratii de impunere operate in sistem – 267 declarații cladiri persoane fizice și juridice- 216 declarații auto persoane fizice și juridice- 290 declarații teren persoane fizice și juridice- 138 declarații de taxa de salubrizare- 270 modificari/completari de roluri persoane fizice și juridice• 62 amenzi contravenționale operate în sistem• 38 somații + titluri executorii persone fizice• 12 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice• 1 dosar de transformare a amenzilor în muncă în folosul comunității• 72 corespondență, adrese • 5 dosare soluționate pe O.G 69/2020

5. Clubul Sportiv Năvodari

Calendar competitional- Secția fotbal seniori, joi, 2 septembrie, ora 17 pe Stadionul “Flacăra”, CS Năvodari – CSO Ovidiu în Liga a 4-a. Antrenor Constantin Funda.- Secția fotbal juniori A1, joi, 2 septembrie, ora 15, CS Năvodari – CSO Ovidiu în Liga a 4-a. Antrenor Florin Adam.- Marți, 31 august, meciuri de pregătire, CS Năvodari – AS Kids București, juniori A1 (antrenor Florin Adam), juniori B1. Antrenor Adrian Manea.- Secția de box, marți, 31 august, ora 10, sala de box Năvodari, sportivii de la CS Năvodari au participat la un sparring alături de boxerii de la BC Tulcea, pregătire pentru Campionatul Național de box feminin programat între 6-12 septembrie în Sala Sporturilor din Năvodari. Antrenori Ferodin Ablalim și Marcel Jipeanu.- Secția de șah, sâmbătă, 4 septembrie, evenimentul Șah în parc, ora 18, Parcul Central Năvodari, tinerii șahiști de la CS Năvodari au susținut meciuri amicale cu cetățenii orașului. Antrenor Daniel Panainte.- Secția de handbal, în perioada 1-5 septembrie, echipa de juniori A de la CS Năvodari, au participat la Campionatul Național de handbal pe plajă din stațiunea Mamaia. Antrenor Diandra Adam. Clubul Sportiv Năvodari asigură pentru buna desfășurare și organizare a competițiilor următoarele: transport, efecte medicale, asistență medicală, masă, cazare, testare Covid-19, conform protocoalelor transmise de Federațiile Naționale și Asociațiile Județene.

5. Administrarea Domeniului Public și Privat

– Acțiuni de cosit iarba de pe domeniul public al orașului – avize de intervenție- 10 avize de funcționare agenți economici- 2 procese verbale de recepție- contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri- 7 verificări documentații cadastrale, planuri de situație, întocmire declarații + cereri înscriere OCPI- 25 autorizații de parcare- vizări autorizații taxi, aviz traseu, certificate înregistrare autovehicule lente, radieri buldo, aviz publicitate- Verificări imobile din sectoare cadastrale pentru lucrări de înregistrare sistematică- avize de ocupare a domeniului public- 203 documente de corespondență externă- 94 documente corespondență internă- 4 acord de intabulare- 3 sesizări iluminat public

6. Asistență Socială

În cadrul Creșei personalul s-a implicat în activitățile de curățenie generală în interiorul unității – în lucru; ale reparațiilor pereților în grupe constând în chituire, văruire, colantare; de vopsire calorifere și apărători de calorifere; văruire și pictură trotuar, gard; vopsire gard și poartă de acces; reamenajare spațiu exterior verde; recondiționare mobilier vechi prin vopsire și lăcuire; vopsire mese de lucru în bucătărie;

– 4 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale pentru orientarea școlară și profesională a copiilor cu grad de handicap și/sau cerințe educaționale speciale – 1 vizita în teren în vederea efectuării anchetelor sociale pentru revizuire și încadrarea în grad de handicap a copiilor

– 3 vizite în teren în vederea monitorizării planurilor de abilitarre – reabilitare a copiilor cu handicap

– 3 vizite în teren în vederea reevaluării asistenților personali ai copiilor cu handicap grav

– 7 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale pentru reîncadrarea în grad de handicap a adulților

– 1 vizită în teren în vederea efectuării anchetelor sociale pentru încadrarea în grad de handicap a adulților

– 7 vizite în teren pentru reevaluarea activității asistenților personali ai adulților cu handicap

– relații cu publicul la sediul instituției în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap;

– 10 vizite in teren pentru efectuarea anchetelor sociale solicitate de Judecatorie/ Notariat si 7 solicitate de DGASPC Constanta- efectuarea a 5 anchete sociale si transmise catre DGASPC

– monitorizare 3 persoane vârstnice cu contract de întreținere

– monitorizare copii cu părinți plecați în străinătate: 2 fișe de identificare riscuri, 5 vizite în teren, 2 raporte întocmite în urma vizitelor la domiciliu.

– s-au întocmit documente pentru încadrarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav – s-au primit 5 dosare de indemnizaţii creştere copil- s-au primit 6 dosare de alocaţii

– s-a transmis în platforma PCUE situaţia lunară a alocaţiilor şi indemnizaţiilor (41 dosare)

– efectuarea de anchete sociale pentru reevaluare beneficiar de ASF in luna septembrie 2021; 6 cazuri (Cabanei, Fostul CAP, Al. Plopilor, 2 Plopilor, Pescarusului)

– instrumentare cerere privind acordarea dreptului la prestații sociale pentru beneficiarii Legii 416/2001

– 1 caz;- eliberarea de adeverințe beneficiarilor pentru obținerea legitimatiei de calatorie / transport

– 2 solicitanti;- instrumentat solicitare pentru acordarea ajutorului de inmormantare;- s-a acordat consiliere si informare solicitanților care apelează la serviciile cantinei de ajutor social la sediul instituției;- grup de lucru pentru o solicitare/acordare a unui spațiu de locuit aflat în administrarea Serviciului pentru Situații de Urgență, în regim de urgență. Colaborarea s-a efectuat cu personalul din cadrul următoarelor compartimente: Serviciul Autoritatea Tutelară și Protecția Copilului (consilier superior pe protecția copilului), Centrul de Zi pentru Copii (asistent social și psiholog) și Serviciul pentru Situații de Urgență și Protecția Civilă (inspector). Intocmire raport cu propunerea unui Plan de Măsuri care va fi implementat etapizat, în funcție de prioritate și nevoie, dar și consilierea familiei pentru efectuarea demersurilor necesare pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute.

Solicitarea a fost coroborată și cu intervenția altor reprezentanți din cadrul unei alte unități adminsitrativ-teritoriale, dar și cu organele de cercetare penală;

– actualizare și gestionare bază de date a beneficiarilor Centrului de Zi pentru Copii,

– zilnic, completare documente privind aspectele psihologice în dosarele beneficiarilor CZC (fișe de evaluare psihologică, planuri de consiliere psihologică individuală și de grup)

– ședințe de consiliere psihologică individuală copii

– intervenție clinică primară (reglarea unor comportamente nedorite; reechilibrare emoțională, stimularea capacității de reziliență ulterior expunerii la evenimente traumatice); evaluare psihologică privind abilitățile cognitive și emoționale; – desfășurarea de activități educative adaptate nevoilor fiecărui beneficiar CZC;

– îngrijire grădină terapeutică la Centrul de zi pentru persoane în vârstă;- exemplificare, încurajare şi sprijinire a beneficiarilor CZPV în desfăşurarea de activităţi de terapie ocupațională (ergoterapie, meloterapie, artterapie, expresie verbală, terapie prin joc, expresie corporală, terapie prin teatru, grafoterapie) pentru dezvoltarea abilităţilor acestora;- desfășurare activități de meloterapie (audiții muzicale: muzică de relaxare și detensionare), ergoterapie (realizare colaj metalic pe lemn, confecționare rame imagini puzzle, perforare și asamblare bile plastic, împletituri capcana viselor), artterapie (pictură pe melci marini și obiecte ceramice); terapie prin joc (asamblare puzzle 500 și 1000 de piese)- utilizare de tehnici de terapie ocupațională (d-l N. V.), cu scopul stabilirii echilibrului emoțional și ameliorării performanțelor individuale ale beneficiarilor;

7. Urbanism

– 29 certificate de Urbanism- 30 autorizații de construire- 14 adrese de corespondență- 14 certificate de atestare a edificării construcției- 32 adeverințe de nomenclator stradal- 8 procese verbale de recepție- 7 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor

8. Registratură-

212 de cereri depuse de cetățeni- 1299 documente interne între direcții, servicii, compartimente, birouri

9. Termică

– Executare rămpi de access pentru persoanele cu dizabilități- Reparații trotuare cu pavele autoblocante

10. DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME – FONDURI EUROPENE – ADMINISTRATIVPROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR-

A fost lansată în SEAP documentația de achiziție publică pentru atribuirea contractului de PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRĂRI PROIECT „ECHIPARE TEHNICO EDILITARA SI ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MIDIA SAT” – au fost executate probe/teste finale cu statia de pompare in functiune – au fost finalizate lucrările și au fost demarate procedurile pentru receptia la terminarea lucrarilor;- prin proiect au fost executate, în zona Midia Sat, o rețea nouă de canalizare menajeră de aproximativ 6,8 km – fiind prevăzută canalizare menajeră în toată zona Midia-Sat, fiind executată, deopotrivă, o rețea nouă de alimentare cu apă pentru tot cartierul în lungime de aproximativ 6,99 km, precum și amenajarea și asfaltarea de drumuri și trotuare în lungime de aproximativ 7 km.

PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020- au continuat lucrările de construcții la Liceul Lazăr Edeleanu Năvodari –fiind executate următoarele tipuri de lucrări:

1. La Corp C1 – Scoala noua – Au fost finalizate lucrarile la etaj 1 si parter ( cu exceptia montajului usilor de la sasul de intrare, care este evecutat din rigips);- a fost furnizat în șantier placajul ceramic pentru montare fatada ventilate;- a fost executat și montată folia pentru fațada ventilate pe fațada principala (lucrare ce se afla in derulare)- s-a montat parchetul in spatiul administrativ ( parter);- s-a montat gresie in spatiul administrativ;-s-au facut rectificari/reprofilari la fatade in vederea executiei fatadei ceramice;- s-a montat tamplarie ( usi) la parter, partea administrativa.- s-a finalizat montajul tamplariei + rectificari in jurul tocului, la etajul 1.-s-au finalizat rectificarile dupa montarea cablurilor electrice (casa scarii + etaj 1).2. La Corp C3 – Sala de sport- s-a montat structura metalica auxiliara in vederea montajului panourilor fotovoltaice.-s-a executat montajul de table pe fatada principala si posterioara- S-au finalizat lucrarile de constructii, cu exceptia decorativei pe aticul fatadei principale si a montarii sistemului pluvial (jgeaburi si burlane)

PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

– s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții; – A fost demarată prestarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic; – au fost reobținute avizele (gaze, sănătatea populației, mediu), solicitate in noul certificatul de urbanism pentru emiterea autorizației de construcție;

PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020-

S-a semnat contractul de elaborare a proiectului tehnic, asistență tehnică și execuție lucrări pentru proiectul ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”.PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA SI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL NAVODARI

” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, AXA PRIORITARA 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 – SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR, OPERATIUNEA C – ILUMINAT PUBLIC, COD SMIS 126779 – s-a lansat în SEAP documentația de achiziție publică pentru atribuirea contractului de PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRĂRI PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2 – a fost revizuită documentația tehnică care stă la baza investiției – documentație de avizare a lucrărilor de intervenții; – a fost republicată în SEAP procedura de atribuire a contractului în temeiul noului studiu de fezabilitate, fiind publicate clarificări, iar în perioada următoare urmând să fie evaluate ofertele;

PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020- s-a formulat solicitare de act aditional de prelungire a perioadei de implementare. – în parcurile Midiei si parcul Piata de Peste: a fost tuns gazonul; a fost aplicat fertilizatorul de toamna; au fost turnate toate jardinierele; – s-a cofrat fierul si s-a turnat beton pentru jardiniere in zona parcului „Piata de Peste”; – s-au continuat lucrarile de terasamente, scarificare si indreptare a terenului in parcul „La Gratare”; – au fost continuate lucrările de amenajare a taluzului și plantare covor de gazon în zona taluzului Bulevardului Năvodari (DJ 226) / Piața de pește Năvodari; – s-au efectuat operațiuni de completare cu pământ vegetal pentru amenajarea terenului in vederea plantarii gazonului in parcul „La gratare”;

L.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.