Profitul Oil Terminal a crescut cu 47,8% în 2020. Operatorul a contractat un credit pe termen lung în vederea modernizării rezervorului T31/S pentru depozitarea tiţeiului

0
129

Operatorul portuar Oil Terminal (simbol bursier OIL), controlat de satul român, a încheiat 2020 cu rezultate în creştere. Profitul net totalizează 3,55 milioane de lei, în urcare cu 47,8% faţă de anul 2019, respectiv cu afaceri de 191,6 milioane de lei, plus 14%, potrivit raportului financiar preliminar publicat în februarie la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Activele totale au crescut cu 1,9% față de nivelul înregistrat la 31.12.2019, din care: activele imobilizate au înregistrat o majorare cu 1% față de 31.12.2019, iar activele circulante au înregistrat o creștere cu 15,5% față de 31.12.2019, datorită creșterii cifrei de afaceri cu 14%, de la 168 mil. lei la 191,5 mil. lei“, susţin reprezentanţii Oil Terminal.

Datorii

Datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere cu 2,7% față de 31.12.2019, ca urmare a contractării în anul 2020 a unui credit de investiții în lei pe termen lung pentru finanțarea obiectivului de investiții “Modernizare rezervor T31/S” situat în Secţia Platformă Sud. Datoriile curente au înregistrat o creștere cu 14,6% faţă de 31.12.2019, determinată, în principal, de majorarea datoriilor comerciale către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, precum și a împrumuturilor pe termen lung (partea curentă). Menționăm, că la 31.12.2020 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiţii, furnizori pentru prestări de servicii şi livrări de bunuri, salariați, alți terți“, se arată în documentul semnat de Sorin Viorel Ciutureanu, directorul general al Oil Terminal.

Realizarea proiectului propus nu necesită lucrări de expropieri

Facem precizarea că Secţia Platformă Sud este amplasată în partea de sud a oraşului, între şoseaua şi calea ferată Constanţa – Mangalia, zonă numită „Movila SARA”. Suprafaţa totală ocupată pentru lucrările modernizare/reabilitare rezervor depozitare tiţei este de 3.500 mp din totalul suprafaţei terenului de 804360.00 mp, conform Extras CF nr.246598. Realizarea proiectului propus nu necesită lucrări de expropieri, scoateri din circuitul agricol, forestier. Societatea Oil Terminal S.A. Constanţa este titulara unui Acord Petrolier, cu durată de 30 ani, încheiat cu Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru concesiunea activelor specializate pentru transvazare şi depozitare, aflate în patrimoniul statului. Oil Terminal dispune de o infrastructură amplă, care include rezervoare, instalaţii de pompare, dane portuare de operare nave maritime şi barje fluviale, infrastructură feroviară de încărcare/descărcare.

Oil Terminal a solicitat avizul de mediu pentru modernizarea rezervorului T31S

Oil Terminal are în componenţă 3 depozite cu o capacitate totală de depozitare de aproximativ 1.432.000 mc, distribuite astfel: Secţia Platformă Nord, situată pe Str. Caraiman Nr. 2, cu o capacitate de depozitare tiţei şi produse petroliere de cca.420.000 mc. Această secţie se împarte în Platforma Nord 1, care încă are o serie de capacităţi de funcţionare deşi urmează să fie în întregime dezafectată şi Platforma Nord 2 , complet dezafectată. Platforma Nord 1 se întinde pe o suprafaţă de 65,7 ha, iar platforma Nord 2 pe o suprafaţă de 38,35 ha. Secţia Platforma Port, situată în incinta Port, Dana 69, având o suprafaţă de 33,7 ha, suprafaţă ce este închiriată de la CN APM S.R.L. Constanţa, cu o capacitate de depozitare de 102.000 mc destinată astfel: produse petroliere – rezervoare de refugiu în caz de avarie; produse chimice – asigurare stoc pentru operare la dană. Secţia Platformă Sud, situată în zona Movila Sara, având o suprafaţă de 94,5 ha, cu o capacitate de depozitare tiţei, produse petroliere şi petrochimice de 910.000 mc. Scopul proiectului este modernizarea rezervorului T31S pentru depozitarea temporară a tiţeiului“, se arată în Memoriul de prezentare pentru obţinerea avizului de mediu, întocmit de ing. Bogdan Ionescu. Valoarea estimată a investitiţiei este de circa 19.425.425 lei fara TVA, iar perioada de implementare propusă este 2020-2021.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 0,55% față de 31.12.2019, în principal, pe seama înregistrării profitului net în sumă de 3,5 mil. lei. Provizioanele constituite în conformitate cu legislația aplicabilă și înregistrate în sold la 31.12.2020 au crescut cu 34,8% față de 31.12.2019 pe seama constituirii unor provizioane pentru: litigii, beneficiile angajaților reprezentând ajutoare acordate cu ocazia pensionării, pierderi din creanțe incerte și debitori diverși, provizioane în legătură cu contractul de mandat, provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2020.

Gradul de realizare a Programului de investiții

Pentru anul 2020 cheltuielile pentru investiții au fost prevăzute în sumă de 25.900 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care: rambursări de credite pentru investiții în sumă de 5.013 mii lei și cheltuieli de investiții în valoare de 20.887 mii lei. “La 31.12.2020, sursa de finanțare a investițiilor a crescut cu 3%, de la 25.900 mii lei la 26.710 mii lei pe seama profitului reinvestit în echipamente tehnologice, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, precum și a utilizării din creditul de investiții a unei sume suplimentare față de nivelul aprobat. Cheltuielile de investiții preliminate la 31.12.2020 au fost la nivelul sursei de 26.710 mii lei, din care rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții“, mai susţin reprezentanţii Oil Terminal.

Acţionarul Dumitrescu a cerut schimbarea sistemului de administrare al companiei

Facem precizarea că Oil Terminal (OIL) a anunţat anul trecut că Valentin Sebastian Dumitrescu, acţionar în vârstă de 97 de ani şi cu un pachet de 16,7%, a convocat acţionarii pentru a vota schimbarea sistemului de administrare al companiei de la unul unitar la unul dualist. „Oil Terminal informează acţionarii că, în data de 30.03.2020, a fost primită solicitarea domnului Dumitrescu Valentin Sebastian, acţionar ce deţine 16,73% din acţiunile societăţii, de convocare a unei şedinţe AGEA”, se arată într-un raport publicat la Bursa de la Bucureşti. 

Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei

Oil Terminal SA Constanţa ocupă o poziţie strategică în Zona Mării Negre, fiind cel mai mare operator de produse petroliere pe mare, specializat în vehicularea ţiţeiului, produselor petrochimice lichide şi a altor produse şi materii prime în vederea import/exportului şi tranzitului. Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, cu 59,62% din acţiuni.

A.V.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.