Regulamentul din Peninsulă, atacat din nou în instanță: încalcă drepturi constituționale, normativele privind datele cu caracter personal și este discriminatoriu

1
1145

Circa 20 de persoane fizice, dar și  Parohia „Sfantul Anton de Padova” din Constanța au depus o nouă acțiune în instanță prin care solicită suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local Constanța nr. 294/31.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de acces în zona Peninsulară a Municipiului Constanța.

La o zi diferență de la pronunțarea judecătorilor, pe fond, cu privire la prima acțiune depusă în instanță, în care mai mulți agenți economici cu activități în Zona Peninsulară au reclamat Noul Regulament (privind accesul auto în această zonă – n.r.), acțiune respinsă de judecători, iată că marți, 16 noiembrie, a fost depusă o a doua acțiune, pe contencios administrativ, prin care mai multe persoane fizice și o persoană juridică au cerut, la rândul lor, suspendarea aceluiași regulament, de data aceasta fiind invocate, în mod firesc, alte motive.

Printre aceste motive se numără încălcarea unor drepturi constituționale, dar și unele vicii ”procedurale”.

Motivele invocate de reclamanți

Primul motiv invocat în noua plângere se referă la lipsa studiului de impact cu privire la modul în care implementarea Regulamentului va aduce atingere vieții sociale și spirituale a comunității și nici cum va afecta funcționarea lăcașelor de cult din Zona Peninsulară. De remarcat că studiul de impact care a stat la baza implementării Regulamentului nu a inclus și analiza impactului asupra activității acestor lăcașe de cult.

Al doilea motiv invocat se referă la încălcarea dispozițiilor legale privind transparența decizională, lipsa dezbaterilor publice efective, în condițiile în care au existat solicitări exprese de modificare a Regulamentului anterior votării acestuia.

Deși Autoritatea publică era obligată să decidă organizarea unui întâlniri, aceast întâlnire nu s-a organizat de Primărie, ci o parte din consilierii locali au venit singuri la întalnirea neorganizată. Este vorba de consilierii USR, și în timpul procedurii de vot au solicitat scoaterea proiectului de vot  de pe ordinea de zi și inițierea de dezbateri publice.

Ulterior adoptarii HCL, locuitorii Peninsulei, puşi în faţa faptului împlinit, că a fost adoptată o hotărâre de Consiliu Local cu ignorarea propunerilor rezidenţilor, pe data de 6 noiembrie 2021, s-a iniţiat prin intermediul Grupului de Iniţiativă din Peninsulă, care nu este un grup cu personalitate juridica, ci este un grup de pe Facebook, care are 1.000 de membri şi, prin intermediul grupului, s-au gândit să organizeze şi să cheme la consultări consilierii locali, viceprimarii și pe primar.

Ce spun reclamanții

”La întâlnirea din 6 noiembrie au participat doi consilieri de la PSD, unul este Costin Răsăuţeanu, care votaseră pentru adoptarea regulamentului, domnul Costin Avătavului din partea PNL, care la fel votase pentru adoptarea regulamentului, doi consilieri USR care se abţinuseră de la vot, dar şi preşedintele PNL Constanţa, Septimiu Bourceanu.

 Cu ocazia acelei întâlniri, ei ne-au îndemnat să strângem semnături, pentru că ei sunt de acord că acel regulament trebuie modificat, dar să aibă la bază o solicitare a mai multor persoane. Şi atunci, timp de 5 zile, noi am trecut la un exerciţiu prin care am strâns semnături şi s-au strâns 1603 semnături, iar în paralel am adunat propuneri concrete de modificare a regulamentului, cu indicarea motivelor ce nemulţumesc atât agenţii economici, cât şi persoanele fizice, dar şi parohiile – cele două parohii sunt Sfântul Nicolae şi Sfântul Anton.

Aceste parohii nu numai că au strâns semnături, dar au şi peste 5.00 de declaraţii ale persoanelor care se simt prejudiciate de intrarea în vigoare a regulamentului. (…) Am trimis scanate, vineri, 12 noiembrie, listele cu semnături, către primărie şi consilierii locali şi aşteptăm înca să vedem dacă aceştia îşi vor respecta promisiunea de a pune în discuţie ei, de la sine, modificarea acestui regulament, pentru că au această posibilitate – să îl revoce sau să îl modifice”, susțin reclamanții în plângerea depusă marți, la Tribunal.

Alte motive menționate în acțiunea depusă se referă la faptul că adoptarea HCL –ului contestat s-a facut cu două avize nefavorabile,   iar Regulamentul a fost emis cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.

Așa cum precizam mai sus, potrivit reclamanților reprezentanți de avocat Mirela Doicescu, Regulamentul privind accesul în Zona Peninsulară încalcă/restrânge/limitează o serie de drepturi și libertăți fundamentale ale omului, precum:

  • Art.25 alin.1 din Constituția României, care garantează dreptul la liberă circulație, în țară și în străinătate și prevede, totodată, că exercitarea acestui drept se realizează în condițiile prevăzute de lege.

În sensul acestor prevederi, orice limitare privind exercitarea acestui drept se poate stabili numai prin lege și nu prin adoptarea unui act administrativ al unei autorități publice locale. Regulamentul de acces în Zona Peninsulara a municipiului Constanța enumeră la art. 9 categoriile de permise ce pot fi solicitate, incluzând și categoria permiselor de acces pentru evenimente religioase.

  • Art. 555 din Codul Civil, care definește proprietatea privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun, în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite prin lege.

Astfel, deși legea nu limitează dreptul de stabilire a sediului și de desfășurare a activităților  în Zona Peninsulară, Regulamentul, prin restricționarea accesului în zonă, în mod nelegal și abuziv, restrânge desfășurarea activităților, prin faptul că nu se poate exercita în mod absolut și perpetuu dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiilor cu destinație de lacas de cult in cazul nostru.

Un motiv de suspendare a acestui regulament este și faptul că HCL 294/2021 are prevederi discriminatorii, motiv pentru care a fost formulată și depusă o plangere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), pentru săvârșirea faptelor prevăzute de art. 2, alin (1) și alin (3) din OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

Sunt învederate, în acest context, mai multe situații:

a) Situațiile de discriminare generate de eliberarea permiselor de acces pentru îngrijirea/asistența persoanelor cu dizabilități

Mai exact, Din modul de redactare a Regulamentului rezultă că pentru vehicule care deservesc la îngrijirea/asistența persoanelor cu dizabilități se va cere un permis de acces pentru fiecare intrare, ceea ce limitează drastic drepturile persoanelor cu dizabilități. Acest lucru este valabil atât pentru situația în care vehiculul care deservește persoana cu dizabilități este al unei persoane din Zona Peninsulară, cât și pentru situația în care vehiculul în cauză este în afara Zonei Peninsulare (pentru că la intrarea în Zona Peninsulară este nevoie de permis de acces).

b) Situațiile de discriminare generate de eliberarea unui singur permis pentru fiecare unitate locativă, cu condiția deținerii unui loc de parcare amenajat.

c) Situațiile de discriminare generate de definiția din Regulament pentru ”vehicul”. În Regulament, vehiculul este definit ca fiind ”mijloc de transport cu tracțiune proprie, respectiv autovehicul, motoretă, motocicletă, ATV, bicicletă cu motor sau alt vehicul din categoria mopedelor”.

d) Situațiile de discriminare generate de lipsa unui permis de acces pentru vizitatori. Sunt situații când copiii rezidenților din Zona Peninsulară nu locuiesc cu părinții și nu îi pot vizita și ajuta pentru că nu au un permis de acces. De exemplu, un rezident în vârstă și care are nevoie să meargă la un control medical și nu deține autovehicul propriu, nu poate să cheme un membru de familie sau un cunoscut pentru a-l transporta la controlul medical pentru că nu există posibilitatea emiterii unui permis de acces pentru această situație.

e) Situațiile de discriminare generate de  lipsa unor permise de acces pentru enoriașii parohiilor și a altor lăcașe de cult, pentru participarea la slujbele periodice.

 În Zona Peninsulară din Municipiul Constanța au sediu un număr important de lăcașe de cult care oficiază servicii religioase: Arhiepiscopia Tomisului, Parohia ortodoxă Sfântul Nicolae, Parohia catolică Sfântul Anton de Padova, Biserica Armeană Sfânta Maria, Biserica Greacă Metamorphosis – Schimbarea la față, Moscheea Carol I, Geamia Hunchiar.

În concluzie, actul administrativ atacat este nelegal, pentru motivele arătate mai sus, fiind astfel îndeplinită condiția cuprinsă în definiția cazurilor bine justificate cu privire la îndoiala serioasă în privința legalității actului administrativ.

Printr-o analiză aparentă, sumară, fără cercetarea fondului, se poate stabili că hotărârea atacată încalcă drepturile fundamentale, situație care justifică pe deplin motivele suspendării.

Situație neclară: taximetriștii au nevoie sau nu de permis?

Potrivit reclamanților, nu există în regulament nimic stipulat de activitatea de taximetrie. Identic cu punctul de mai sus, dacă un autovehicul de taxi ar avea nevoie de un permis și vor exista taximetriști care nu au permis de intrare, rezidenții zonei peninsulare se vor vedea în situația în care vor fi refuzați la transport. În situația în care rezidenții nici nu își pot folosi mașina pentru că nu au permis de acces  și au cumpărături/bagaje de transportat, aceștia vor fi lăsați eventual la punctele de intrare în Zona Peninsulară, fiind nevoiți să se descurce cu cumpărăturile/bagajele pe care le au.

Ca o concluzie, inclusiv prin faptul că Primăria dorește ca fiecare unitate locativă să dețină un singur autoturism, ca și cum ar fi ”o fiță”, nu o necesitate, dat fiind că într-o familie sunt persoane care au locuri de muncă diferite, în zone sau în localități diferite, se încalcă grav drepturile locuitorilor din zonă, așa cum se arată mai sus.

Pe de altă parte, un aspect foarte important, Regulamentul încalcă și normativele privind datele cu caracter personal, din cauza datelor trecute pe permisele de acces.

Această acțiune prin care a fost solicitată suspendarea Regulamentului a fost depusă la Tribunalul Constanța, marți, 16 noiembrie, urmând a fi stabilită data judecării acesteia în regim de urgență.

Daniel ALBU

1 COMENTARIU

  1. Acești gangsteri de la primărie au oferit mai întâi mita aparatului judecătoresc- parcare gratuita. Astfel si-au asigurat sentințe favorabile în aceasta speță. Niciodata judecătorii nu vor renunță la acest privilegiu care ii face mai ,,egali” fata de alți cetățeni. Soluția este strămutarea proceselor în alte județe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.