Ședință ordinară a Consiliului Local Tulcea, în ultima zi a lunii martie

0
417
Ședință a Consiliului Local Tulcea. FOTO Primăria Tulcea

Consiliul Local al Municipiului Tulcea este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 2021, ora 14:00, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”. Majoritatea proiectelor sunt inițiate de către consilierul Gheorghe Șinghi și sunt din domeniul imobiliar.

Proiectul de ordine de zi: este următorul:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 25 februarie 2021.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 24 martie 2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul 4 și integral pe anul 2020.

inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2020.

inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

5. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020 și modificate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020.

inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile prestate de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.

inițiator Dragoș SIMION, Consilier local

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 182/08.06.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

8. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor nefiscale datorate de debitori, persoane juridice radiate din evidenţa Registrului Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa contabilă.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 3316 mp, situat în Tulcea, str. Antenei FN, identificat cu număr cadastral 44176, carte funciară nr. 44176

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

10. Proiect de hotărâre privind alipirea terenului în suprafață de 1117 mp, situat în Tulcea, str. Antenei FN, identificat cu număr cadastral 34860, carte funciară nr. 34860, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, cu terenul în suprafață de 3316 mp, situat în Tulcea, str. Antenei FN, identificat cu număr cadastral 44176, carte funciară nr. 44176 aparținând domeniului public al municipiului Tulcea.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

11. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafețelor aferente bunului imobil CAPTARE CU CRIBURI MILA 42 + 500, INCLUSIV CONDUCTĂ ADUCȚIUNE ȘI DIG PROTECȚIE, înregistrat la poziția 876 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la suprafață teren 57,91 mp și suprafaţă construită 450 mp la suprafață totală teren 114.286 mp și suprafață totală construită 72.798 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea suprafețelor aferente bunului imobil „Teren situat în Zona Peco – cota 110 – Rezervor de înmagazinare a apei potabile”, înregistrat la poziția 1113 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la suprafață teren 2040 mp la suprafață totală teren 2040 mp din care suprafață totală construită 937 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

13. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Rahovei, înregistrat la poziția 100 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4056 mp la 5535 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

14. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Avram Iancu, înregistrată la poziția 3 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 7830 mp la 7572 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

15. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Traian Vuia, înregistrată la poziția 235 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 560 mp la 1751 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

16. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Traian, înregistrată la poziția 115 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 8081 mp la 8534 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

17. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Concordiei, înregistrată la poziția 244 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 3070 mp la 3030 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Armeană, înregistrată la poziția 2 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 590 mp la 1280 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

19. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii 24 Ianuarie, înregistrată la poziția 52 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1952 mp la 1626 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

20. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Primăverii, înregistrată la poziția 93 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 7130 mp la 6684 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

21. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Hurezului, înregistrat la poziția 900 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1389 mp la 1207 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

22. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Cuza Vodă, înregistrată la poziția 245 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2672 mp la 1350 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

23. Proiect de hotărâre privind privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 386,72 mp, situat în municipiul Tulcea, Aleea Merișor, aferent construcțiilor provizorii cu destinația de garaje.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

24. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 0,5 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, zona Parc Lac Ciuperca, pentru amplasarea unui bloc de măsură și protecție trifazat (BMPT).

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE”, intravilan, strada Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 276, carte funciară nr. 44588, număr cadastral 44588, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

26. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Asociația Centrul European pentru Diversitate în vederea implementării proiectului „Turist în orașul meu”.

inițiator Dragoș SIMION, Consilier local

27. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Asociația „Călător prin România” în vederea realizării unor proiecte de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Tulcea.

inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Municipiului Tulcea.

inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

29. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Tulcea ca suporter al “Acordului privind Orașele Verzi” (Green City Accord).

inițiator George ȘINGHI, Consilier local

30. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.