Tribunalul Constanța achiziționează echipamente pentru videoconferințe. Acestea sunt destinate doar unui număr de 4 instanțe de judecată din județ

0
184
Palatul de Justitie - Constanta

Tribunalul Constanța a inițiat, ieri, o procedură simplificată on-line, pentru achiziționarea a zece echipamente pentru videoconferințe. Valoarea estimată fără T.V.A. pentru furnizarea acestora în maximum o lună de la semnarea contractului este de 201.680,67 lei.

Cele zece echipamente sunt destinate Tribunalului și Judecătoriei Constanța, și Judecătoriilor Mangalia și Medgidia.

Operatorii economici pot depune oferte până la data de 17.09.2020, ora 15.00, când acestea vor fi deschise. Criteriul de atribuire al licitației este prețul cel mai scăzut.

Ofertanții trebuie să completeze și să depună Documentul Unic de Achiziție European, ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea Tribunalului Constanţa, a certificatelor constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării și a cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive.

Garanția de participare este de 2.016 lei, iar cea de bună execuție, de 7% din preţul contractului, fără T.V.A.

Valentin ISPAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.