Ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Tulcea pe 2020, programată pe 18 decembrie

0
748
Ședință a Consiliului Județean Tulcea. FOTO CJ Tulcea

Noii consilieri ai județului Tulcea sunt convocați într-o nouă ședință ordinară pentru a supune la vot un număr de 25 de proiecte de hotărâri. Vor decide rectificarea bugetară a Consiliului Județean Tulcea, cuantumul unor taxe, dar și restructurarea centrelor pentru persoane cu nevoi speciale din Babdag și Zebil.

Noua ședință ordinară este programată pentru data de 18 decembrie, începând cu ora 10.00, în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a

Proiectul ordinii de zi este următorul:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 noiembrie 2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul IV 2020;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virării contribuției unității administrativ- teritoriale Județul Tulcea la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă “Fazarea Proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea” și „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014 – 2020” implementate de S.C. AQUASERV S.A. Tulcea;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea și instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2021;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole în vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, în anul 2021;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării ”Tulcea, pe anul 2021;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social, pentru anul școlar 2020-2021, pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr.14 Tulcea;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 204/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II, cu modificările ulterioare;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XVI;

11. Proiect privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XVII;

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea;

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare și a componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.14/5/25.07.2008, cu completările ulterioare și Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 7/31.01.2020;

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Județului Tulcea și darea în folosință gratuită a unei părți din acestea, către Centrul de Transfuzii Sanguine Tulcea ;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență ”Dumbrava” Babadag;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag;

20. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Jurilovca și din administrarea Consiliului Local al Comunei Jurilovca, în domeniul public al județului Tulcea;

21. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al comunei Cerna și din administrarea Consiliului Local al Comunei Cerna, în domeniul public al județului Tulcea;

22. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al comunei Baia și din administrarea Consiliului Local al Comunei Baia, în domeniul public al județului Tulcea;

23. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Horia și din administrarea Consiliului Local al Comunei Horia, în domeniul public al județului Tulcea;

24. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.105/2019;

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 144/2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța Tulcea”, cu modificările ulterioare;

26. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.