VIDEO. Noul regulament al transportului în regim de taxi a fost adoptat, cu mai multe amendamente

1
203

Consiliul Local al Municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară, vineri, 30 iulie a.c., începând cu ora 13.00. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

La ședința Consiliului Local Constanța sunt prezenți 26 de consilieri locali dintre cei 27 aleși.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte. 

1. Depunerea jurământului de către domnul consilier Nicolae Constantin;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.06.2021;

Procesul-verbal a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 și anexei nr. 4 din HCL nr. 383/2020 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, modificată prin HCL nr. 37/2021; iniţiator: primar Vergil Chițac

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II din anul 2021; iniţiator: primar Vergil Chițac

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;iniţiator: primar Vergil Chițac

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare; iniţiatori: consilieri locali Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae și Liviu Merdinian

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către RADET Constanța în municipiul Constanța începând cu data de 01.07.2021, ca urmare a Deciziei ANRE nr. 1338/2021; iniţiator: primar Vergil Chițac

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

9. Proiect de hotărâre privind Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al CT BUS S.A.; iniţiator: primar Vergil Chițac

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante și temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 274/2016 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare şi selecţionare a asociațiilor şi fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenţii de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Consilierul local Nicolae Constantin a fost propus pentru a face parte din comisie, iar cei 26 de aleși locali au fost de acord cu numirea sa.

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal”, în perioada ianuarie–iunie 2021; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de colectare, transport, transfer, tratare și depozitare a deșeurilor municipale în județul Constanța și a regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Constanța aferente Proiectului „Sistem Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

Ionuț Rusu propune mai multe amendamente:

  • numărul maxim de autorizații de taxi pentru municipiul Constanța, pentru următorii cinci ani este de 1.600
  • modificarea listei stațiilor de așteptare

Amendamentele au fost adoptate cu 19 voturi pentru și 7 abțineri

Amendamentele au fost discutate de către consilierii locali PNL și USR înainte de ședința CLM Constanța, în timpul protestului taximetriștilor.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 7 abțineri.

17. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 77/2021 privind Regulamentul pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța; iniţiatori: grupul consilierilor locali ai PSD

Proiectul a primit aviz negativ în Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 5 ale Consiliului Local.

Liderul consilierilor locali USR, Dumitru Caragheorghe, susține că acesta nu trebuie abrogat, doar modificat, cu privire la rolul asociațiilor de proprietari, care nu trebuie obligate să întrețină spațiile verzi din fața blocurilor.

Acesta consideră că propunerea consilierilor locali PSD este una ipocrită, abrogarea conducând la un vid legislativ, și speră că PNL și USR vor reuși să găsească soluții pentru modificarea în parte a regulamentului.

Liderul consilierilor locali PSD, Costin Răsăuțeanu, îl numește pe Dumitru Caragheorghe USR Răzgândilă, deoarece în urmă cu o lună acesta susținea că regulamentul trebuie abrogat.

Răsăuțeanu a fost avertizat de președintele ședinței CL, Cătălin Iacob, din cauza limbajului folosit.

Cu 7 voturi și 19 împotrivă, proiectul nu a fost adoptat.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activități proprii și activități specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurii privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

22. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive ale structurilor sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

23. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”; iniţiator: primar Vergil Chițac

Proiectul a primit aviz negativ la Comisia nr. 4 a Consiliului Local.

Liderul consilierilor locali USR, Dumitru Caragheorghe, susține că USR nu este de acord cu acordarea de sprijin financiar parohiilor, considerând că Biserica primește și beneficiază de fondurile necesare.

Cu toate acestea, în cazul acestui proiect și al numărului 25, deoarece aceste biserici sunt monumente istorice, aleșii locali USR vor vota pentru.

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

24. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Duminica Tuturor Sfinților” Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 8 abțineri, proiectul a fost adoptat.

25. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Gheorghe” Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

26. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 125/2012 privind aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

27. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei, ca urmare a repartizării locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 4, ap. 8, parter; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă”, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

Un amendament al PNL și USR este modificarea criteriilor de alocare a unităților locative din Campusul Henri Coandă, astfel încât persoanele care au comis infracțiuni, conform cazierului judiciar, să fie depunctate, nu să nu primească automat o locuință.

Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

USR are și un amendament separat: RAEDPP va încheia un protocul cu DGASPC astfel încât tinerii din centrele direcției care devin majori să poată primi urgent o locuință în campus.

Cu 19 de voturi pentru și 7 abțineri, amendamentul a fost aprobat.

Proiectul cu amendamentele propuse a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 121905/18.06.2021, emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Mercur nr. 10.iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 19 de voturi pentru și 7 abțineri, proiectul a fost adoptat.

30. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

31. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin UM0406 Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Consilierii local USR își doresc dezvoltarea unui parc tehnologic și a unui parc industrial, de aceea propun un amendament pentru modificarea proiectului de hotărâre în acest sens: „După preluare, terenurile se vor utiliza pentru construirea și amenajarea unui parc industrial și al unui parc tehnologic“.

Și consilierii locali PSD au avut un amendament, asemănător, de modificare a acestui proiect, deoarece consideră că un parc industrial în forma propusă inițial nu este benefic pentru municipiul Constanța.

Din acest motiv, rămâne un singur amendament, ce vizează și înființarea unui parc tehnologic, nu numai a unuia industrial.

Cu 25 de voturi pentru, amenadamentul a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu amendamentul propus a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10 în vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a terenului situat în str. Industrială nr. 10, lot 2, în suprafață de 7000 mp; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

34. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile – construcții, situate în municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 254, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chițac

Consilierul local PSD Costin Răsăuțeanu propune un amendament deoarece terenul de la Poarta 1 nu are nicio destinație, în Cartea funciară, nici măcar de parcare, așa cum se menționează în proiectul de hotărâre.

Secretarul general al municipiului susține că, potrivit Cărții funciare, terenul de la Poarta 1 are destinația de curți-construcții.

Viceprimarul Ionuț Rusu cere votarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, iar dacă există o eroare, se va reveni în ședința următoare cu un proiect de hotărâre pentru îndreptarea acesteia.

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală cu birou profesiuni liberale la parter, str. Petru Vulcan nr. 81, investitor Iacob Ovidiu; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 58-58A, investitor Iorgoveanu Sorin; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

38. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 382/2007; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 19 de voturi pentru și 7 împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Viceprimarul Ionuț Rusu menționează că astfel s-a abrogat un PUD ce prevedea construirea unui bloc de 35 de etaje și șapte subsoluri în buza Constanței, în Poarta 2, care ar fi opturat vederea către mare.

39. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 272/2011, HCL nr. 257/2020, precum și a certificatului de urbanism nr. 1115/2021 emis în baza acestora; iniţiator: primar Vergil Chițac

Consilierul local USR Dumitru Caragheorghe susține că USR nu susține niciodată construirea de blocuri între case, dar câtă vreme nu există toate informațiile cu privire la posibilitatea apariției unor prejudicii ce pot fi imputate Primăriei de către cei afectați de revocarea acestor HCL, mai bine acest proiect de hotărâre este retras de pe ordinea de zi. De aceea, grupul consilierilor locali USR se abține de la votul acestui proiect.

În urma acestor declarații, city managerul Felicia Ovanesian cere lui Dumitru Caragheorghe mai multe explicații cu privire la suspiciunea sa de ilegalitate a acestui proiect de hotărâre, mai ales că, la punctul anterior, consilierii locali USR au aprobat abrogarea unui PUD. Mai mult că prin acest proiect de hotărâre se dorește restabilirea legalității.

A intervenit consilierul local Cristiana Popescu, care susține că situația dintre cele două proiecte de hotărâre este complet diferită, mai ales că un PUZ vizează mai multe suprafețe de terenuri. Aceasta nu susține că cele două HCLuri aduc reglementări urbanistice benefice, dar că acest PUZ aprobat prin HCL a creat deja efecte, fiind eliberat un certificat de urbanism în baza sa.

Cu 10 voturi pentru și 16 abțineri, proiectul nu a fost adoptat.

40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional privind modificarea protocolului de colaborare nr. 6043 din data de 12.01.2021 încheiat între UAT Municipiul Constanța și Asociația Animal Society aprobat prin HCL nr. 458/2020; iniţiator: viceprimar Ionuț Rusu

Cu 19 voturi pentru și 7 abțineri, proiectul a fost adoptat.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF de obiectiv mixt) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân”; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 33/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța – Etapa 1” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 34/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța – Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; iniţiator: primar Vergil Chițac

Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

44. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța. iniţiator: primar Vergil Chițac

Ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 489/2009, HCL nr. 316/2013, precum și a actelor subsecvente emise în baza acestora

Proiectul a primit avize negative de la Comisiile de specialitate 2 și 5 ale Consiliului Local.

City managerul Felicia Ovanesian susține că se propune revocarea HCLuri deoarece PUZul aprobat prin acestea se construiesc blocuri înalte lângă locuințe individuale. Cei care doresc să construiască până la adoptarea unui nou PUZ vor putea să ridice clădiri respectând PUGul municipiului Constanța. Și în continuare, administrația locală va putea să realizeze lucrările edilitare atât de necesare în cartierul Veterani.

Cu 10 voturi pentru, 7 împotrivă și 9 abțineri, proiectul nu a fost adoptat.

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța

Cu 18 voturi pentru și 7 abțineri, proiectul a fost adoptat.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea membrilor Consiliului de administrație provizoriu al Termoficare Constanța SRL

Consilierii PNL îi propun pe Iulian Gropoșilă, Liviu Popa și Laurențiu Chirtop. Consilierii USR pe Monica Moroianu și pe Ion Zaifu.

Consilierii locali PNL îl propun pe Iulian Gropoșilă ca împuternicit al Consiliului de administrație provizoriu. În acest sens, el a primit 24 de voturi pentru.

Iulian Gropoșilă a primit 25 de voturi pentru, Liviu Popa 23 de voturi pentru, Moroianu a primit 26 de voturi pentru, iar Ion Zaifu 25 de voturi pentru, ca și Laurențiu Chirtop.

Viceprimarul Ionuț Rusu a solicitat ca indemnizația acestora să fie de 500 de lei. Propunerea a primit 25 de voturi pentru.

Proiectul de hotărâre cu toate propunerile de mai sus a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

În încheiere, președintele ședințelor Consiliului Local, Cătălin Iacob, a solicitat primarului Vergil Chițac și viceprimarului Ionuț Rusu ca de luna viitoare ședințele consilierilor locali să aibă loc fizic. Același lucru l-a solicitat consilierul local PSD Costin Răsăuțeanu în debutul ședinței de vineri, 30 iulie a.c.

V.I.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.