VIDEO. Președintele CJC, Mihai Lupu, s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța

0
121

Consilierii județeni constănțeni s-au reunit miercuri, 28 iulie a.c., în ședință ordinară, pentru a dezbate cele 20 de proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi. Unul dintre ele a fost retras, dar alte trei au fost înscrise pe ordinea suplimentară.

Înainte de începerea ședinței CJC, Asociația Elevilor din Constanța a demarat un protest în fața instituției. Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a avut o primă întâlnire cu reprezentanții acestora, iar discuțiile s-au purtat pe tema acordării gratuităților pentru transport, conform prevederilor legale în vigoare.

Doleanțele și propunerile reprezentanților Asociației Elevilor din Constanța au fost înregistrate, urmând ca, în cel mai scurt timp, să se organizeze alte întrevederi, pentru a putea fi rezolvate cât mai curând aspectele ridicate de către elevi, conform legislației în domeniu.

Mai mult, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Constanța, a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței CJC, pentru clarificarea aspectelor transmise de către participanții la dezbaterea publică ce a avut loc în data de 22 iulie 2021, cât și cele primite din partea reprezentaților unităților administrativ teritoriale din județ.

Un proiect important care s-a aflat pe ordinea de zi a fost cel cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Conform legislației aflate în vigoare, „repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către Consiliul Județean, prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor“. Astfel, în urma analizării solicitărilor scrise primite din partea reprezentanților primăriilor din județ, Comisia de analiză a solicitărilor UAT-urilor formulate în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021, a fost întocmită o propunere de repartizare a sumelor, pe care o puteți consulta aici.

Rectificări bugetare pe bandă rulantă

Tot miercuri, consilierii județeni au dezbătut șapte proiecte de hotărâre care au vizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021, pentru mai multe instituții din subordinea Consiliului Județean Constanța. Astfel, a fost aprobată majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei“ Constanța, cu suma de 3.387.000 de lei. Modificarea se datorează faptului că bugetul a fost rectificat la nivelul filei de plan primite de la Direcția de Sănătate Publică Constanța. În urma rectificării bugetare, suma totală a bugetului unității medicale se ridică la 637.990.787 de lei.

De asemenea, au fost rectificate bugetele Centrelor de Educație Incluzivă “Maria Montessori”, “Albatros” și “Delfinul” din municipiul Constanța, pentru actualizarea necesarului de burse acordate elevilor din învățământul special, pentru anul școlar 2020 – 2021. Mai exact, bugetul Centrului de Educație Incluzivă “Maria Montessori” a fost majorat cu suma de 30.600 de lei, de la 1.421.029 la 1.451.629 de lei, în timp ce bugetele CSEI “Albatros” și “Delfinul” au fost diminuate, primul dintre acestea cu suma de 17.280 de lei, iar cel de-al doilea, cu suma de 4.800 de lei.

În cazul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și al Unității de Asistență Medico-Socială Agigea, vorbim de o rectificare a Bugetului și a Listei de investiții în sensul redistribuirii unor sume între articole bugetare. Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2021, suferă modificări prin majorarea acestuia cu suma de 8.183.683 de lei, datorată modificării proiectului “Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Ca urmare a proiectelor de hotărâre privind rectificarea bugetelor instituțiilor din subordinea CJC, a fost supus dezbaterii aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța, pe anul 2021. Astfel, se majorează valoarea bugetului cu suma de 3.449.683 de lei. Pentru mai multe detalii privind componența bugetului CJC, puteți consulta proiectul de hotărâre aici.

Două drumuri județene vor fi reabilitate

Un alt proiect discutat a fost cel privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”. Mai exact, vorbim de modificarea unor clauze ce nu au putut fi prevăzute în momentul încheierii Acordului de Parteneriat, ce vizează includerea obligațiilor ce revin ADR SE și partenerilor, cu privire la monitorizarea posibilelor riscuri identificate de ADR SE în procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiect, precum și a completării valorii totale eligibile alocate fiecărui partener. Menționăm că Actul adițional nu are implicații asupra valorii totale eligibile a proiectelor și nici asupra contribuției proprii eligibile a județului Constanța.

Infrastructura rutieră județeană a fost și ea în dezbatere, cu două proiecte de hotărâre. Primul a fost aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin cod SMIS 110343”. Prin acesta, a fost modificată soluția tehnică a cotei de înălțime la care va fi reabilitat drumul pe raza comunei Rasova, prin diminuarea acesteia. Menționăm că, prin modificarea soluției tehnice, valoarea totală a proiectului va rămâne neschimbată și anume 140.534.823,93 lei.

Cel de al doilea proiect de hotărâre a vizat aprobarea proiectului tehnic fază PT+DDE al obiectivului de investiție “Modernizare DJ 393: Arsa DJ391 – Albeşti – Coroana: L = 9, 67 km, tronson 1: Arsa – DJ391 de la km 0+000 – 2+958, 32″. Această investiție vizează îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru traficul auto pe drumul județean DJ 393, din localitatea Arsa și până la intersecția cu drumul județean DJ 391. Investiția se ridică la valoarea de 7.358.223,97 lei, urmând a fi realizată pe o lungime de aproximativ 3 kilometri.

Primăria a primit terenurile pentru noul Spital Municipal

Alte două proiecte de hotărâre adoptate miercuri au vizat revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța, asupra unui imobil (teren), identificat cu număr cadastral 241285, în suprafață de 5.186 mp, aflat în domeniul public al județului Constanța, dar și trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Constanța a acestuia, precum și a unui al doilea teren, identificat cu numărul cadastral 241286, în suprafață de 1180 mp.

Constituirea dreptului de administrare în favoarea Primăriei Constanța asupra celor două terenuri situate în Bulevardul 1 Decembrie nr. 4C este impusă de faptul că aceasta intenționează construirea unui nou spital, în imediata vecinătate a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.