ANUNȚ DE INTENȚIE

0
87

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
 2. Denumirea solicitantului: MOMENT TRAVEL SRL
 3. Adresa sediu social/corepondență: Jud. CONSTANTA, Mun. Constanta, Str. Caraiman, Nr. 4, Bir. 2
 4. Date de contact: tel. 0761 131 350, fax. 0241 584 410 , email itpct32@yahoo.com
 • Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:
 • Obiectul anunțului de intenție: Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3
 • Locul de prestare a serviciilor: Jud. CONSTANTA, Mun. Constanta, Str. Caraiman, Nr. 4, Bir. 2
 • Tipul și durata contractului:
 • Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare si până la emiterea unei decizii de finanţare a proiectului (scrisoare de aprobare şi de finanţare proiect)

 • Valoarea estimată a contractului:
 • 326.146 RON fără TVA. Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului.
 • Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:.
 •  Jud. CONSTANTA, Mun. Constanta, Str. Caraiman, Nr. 4 , 16.10.2020, ora 15.00.
 • Modalitatea de depunere a ofertei:
 • Personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa : Jud. CONSTANTA, Mun. Constanta, Str. Caraiman, Nr. 4, Bir. 2;
 • Pe email la adresa: itpct32@yahoo.com
 • Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.
 • Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 16.10.2020, ora 16.00
 • Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:
 • itpct32@yahoo.com
 • Ofertele alternative sunt interzise

Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

 1. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:
 2. principiul transparenței;
 3. principiul economicității;
 4. principiul eficienței;
 5. principiul eficacității;
 1. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:
 • Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.