CN APM SA Constanța – licitație publică – închiriere parcele teren domeniu public

0
174

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța

Adresa poștală: Incinta Port Constanța, Gara Maritimă, Cod poștal: 900900, România, RC: J13/2308/1998; CUI: 11062831; CIF: RO11062831; Tel: +40.241.611.540; Fax: +40.241.619.512, telefon persoană de contact: 0241/602.199, 0241/602.169 adresă e-mail de contact: licitatii_inchirieri@constantza-port.ro, organizează licitație publică deschisă cu strigare, pentru atribuirea contractelor de închiriere pentru următoarele parcele de teren domeniu public:

 1. Parcela nr. 58 Port Constanța zona Midia – teren domeniu public neamenajat

Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcela 58 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren neamenajat, în suprafață totală de 50 mp, fiind situată în Port Constanța zona Midia (zona Poarta 2).

Prețul de pornire al licitației este de: 1,63 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA), reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața parcelei de 50 mp.

Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de pescuit.

Durata contractului de închiriere: 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în

vigoare.

2. Parcela nr. 404 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public neamenajat

Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcela 404 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren neamenajat, în suprafață totală de 3.624 mp fiind situată în Port Constanța sector Nord (zona fostei incinte ADES).

Prețul de pornire al licitației este de: 1,38 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața parcelei de 3.624 mp.

Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de depozitare și expediție mărfuri (coduri CAEN 5210, 5229, 5224).

Durata contractului de închiriere: 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în

vigoare.

3. Parcelele nr. 76 și 76.1 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public neamenajat

Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcelele nr. 76 și 76.1 fac parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv reprezintă teren neamenajat, în suprafață totală de 22.108 mp și sunt situate în Port Constanța sector Nord (zona Poarta 6).

Prețul de pornire al licitației este de 1,18 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) reprezentând preț închiriere teren raportat la întreaga suprafață de 22.108 mp.

Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități logistice de depozitare, manipulare și expediție marfă (coduri CAEN 5229, 5210 și 5224) – realizate cumulativ, cu excepția cărbunelui, a minereului, a deșeurilor (feroase/neferoase) și a mărfurilor periculoase.

Durata contractului de închiriere: 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

4. Parcela nr. 422.1 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public amenajat

Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcela 422.1 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. b din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren amenajat cu platformă de asfalt, în suprafață de 526 mp fiind situată în Port Constanța sector Nord (zona Danei 53).

Prețul de pornire al licitației este de: 3,60 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) format din:

 • 2,04 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața parcelei de 526 mp și
 • 1,56 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere platformă raportat la suprafața platformei de 526 mp.

Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de depozitare (cod CAEN 5210).

Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în

vigoare.

5. Parcela nr. 422.2 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public amenajat

Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcela 422.2 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. b din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren amenajat cu platformă de asfalt, în suprafață de 300 mp fiind situată în Port Constanța sector Nord (zona Danei 53).

Prețul de pornire al licitației este de: 3,65 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) format din:

 • 2,09 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața parcelei de 300 mp și
 • 1,56 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere platformă raportat la suprafața platformei de 300 mp.

Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de depozitare (cod CAEN 5210).

Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

6. Parcela nr. 422.3 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public amenajat

Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcela 422.3 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. b din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren amenajat cu platformă de asfalt, în suprafață de 305 mp fiind situată în Port Constanța sector Nord (zona Danei 53).

Prețul de pornire al licitației este de: 3,65 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) format din:

 • 2,09 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața parcelei de 305 mp și
 • 1,56 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere platformă raportat la suprafața platformei de 305 mp.

Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de depozitare (cod CAEN 5210).

Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

7. Parcela nr. 427 (inclusiv cotă parte din Parcela nr. 38 – cale de acces) Port Constanța sector Nord – teren domeniu public amenajat

Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcela 427 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. b din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren amenajat cu platformă de asfalt, în suprafață totală de 489,50 mp fiind situată în Port Constanța sector Nord (zona Far Verde).

Prețul de pornire al licitației este de: 3,65 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) format din:

 • 2,09 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere teren raportat la întreaga suprafață de 489,50 mp și
 • 1,56 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere platformă raportat la întreaga suprafață a platformei de 489,50 mp.

Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de bunkeraj, activități de aprovizionare nave cu materiale (cod CAEN 5222).

Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

8. Parcela nr. 418 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public neamenajat

Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcela 418 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren neamenajat, în suprafață totală de 477 mp fiind situată în Port Constanța sector Nord (zona la vest de Dana 19).

Prețul de pornire al licitației este de: 2,57 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața parcelei de 477 mp.

Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități anexe transporturilor (cod CAEN 5229).

Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

9. Parcela nr. 50.1 Port Constanța zona Midia – teren domeniu public neamenajat

Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcela 50.1 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren neamenajat, în suprafață totală de 1.150 mp fiind situată în Port Constanța zona Midia (zona Poarta 1).

Prețul de pornire al licitației este de: 2,42 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața parcelei de 1.150 mp.

Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de pescuit, sortare, ambalare, expediere și depozitare pește.

Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

10. Parcela nr. 50.2 Port Constanța zona Midia – teren domeniu public neamenajat

Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcela 50.1 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren neamenajat, în suprafață totală de 1.150 mp fiind situată în Port Constanța zona Midia (zona Poarta 1).

Prețul de pornire al licitației este de: 2,42 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața parcelei de 1.150 mp.

Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de pescuit, sortare, ambalare, expediere și depozitare pește.

Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

Informații privind procurarea documentației de atribuire și data la care se ține licitația:

Metode de intrare în posesia documentației de atribuire a infrastructurii de transport naval:

 1. Solicitare pe e-mail la adresa: licitatii_inchirieri@constantza-port.ro în care să specificați datele de identificare ale societății și parcela de teren vizată, și care să conțină de asemenea, dovada achitării contravalorii documentației de licitație. Prețul documentației de licitație este de 402,66 lei (338,37 lei + TVA) și se poate achita prin transfer bancar în contul RO83 BRDE 140SV 063 7300 1400 sau prin depunere numerar la casieria CN APM SA Constanța.
 2. Documentația de atribuire poate fi procurată pe e-mail (după transmiterea dovezii achitării contravalorii acesteia, conform punctului 1 de mai sus) sau pe suport de hârtie, zilnic de la sediul CN APM SA Constanța (Serviciul Contracte Închirieri și Concesiuni, camera 229).

                Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 26.09.2023, ora 16.00. Perioada de răspuns la clarificările formulate este 27 – 29.09.2023, ora 16.00.

                Documentațiile pot fi depuse la sediul CN APM SA Constanța (Registratură, camera 10), în perioada: 02.10 – 04.10.2023, ora 16.00.

                Licitația de atribuire se va desfășura la sediul CN APM SA Constanța din Gara Maritimă, sala de conferință de la parter, în data de 10.10.2023, începând cu ora 10.00.

                În situația neadjudecării, licitația se va repeta în data de 24.10.2023, ora 10.00. În acest caz, data limită pentru solicitarea clarificărilor este 12.10.2023, ora 16.00, perioada de răspuns la clarificări este 13 – 16.10.2023, ora 16.00, iar perioada de depunere a ofertelor este 17 – 19.10.2023, ora 16.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.