Consilierii județeni constănțeni, convocați în ședință extraordinară

0
179

Consilierii județeni constănțeni se vor întruni, în ședință extraordinară miercuri, 22 decembrie a.c., începând cu ora 14,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă. Pe ordinea de zi un număr de 13 proiecte de hotărâre vor fi supuse votului.

           

  1. Proiect de hotărâre nr. 293/06.12.2021 privind trecerea unui bun imobil (teren+construcție), identificat cu număr cadastral 12677, din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.

2. Proiect de hotărâre nr. 302/16.12.2021 privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2021 finanțate din bugetul Județului Constanța.

                                                                                    

3. Proiect de hotărâre nr. 303/16.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.

                                                                             

4. Proiect de hotărâre nr. 304/16.12.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul IV 2021.

                                                                                  

5. Proiect de hotărâre nr.305/16.12.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța “Căluțul de mare”.

                                                                                        

6. Proiect de hotărâre nr.306/17.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021.

                                                                                    

7. Proiect de hotărâre nr.307/17.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanța.

                                                                                        

8. Proiect de hotărâre nr.308/17.12.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2021.

                                                                                       

9. Proiect de hotărâre nr.309/17.12.2021 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța.

                                                                                  

10. Proiect de hotărâre nr.310/17.12.2021 privind aprobarea achiziţiei serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Unităţii  Administrativ – Teritoriale Judeţul Constanţa şi Consiliului Judeţean Constanţa, reprezentat legal prin Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

                                                                                    

11. Proiect de hotărâre nr.311/17.12.2021 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța, începând cu data de 01.01.2022.

                                                                         

12. Proiect de hotărâre nr.312/17.12.2021 privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 210/29.09.2021, modificate prin H.C.J.C. nr.231/20.10.2021.

                                                                                       

13. Proiect de hotărâre nr. 313/17.12.2021 privind modificarea listei bunurilor proprietate publică și privată a județului Constanța aferente serviciilor delegate și concesionate operatorului S.C.RAJA S.A- anexa nr.6 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, prin eliminarea pozițiilor reprezentând bunuri de retur care nu mai deservesc serviciul de apă și canalizare.

L.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.