Consilierii locali din Valu lui Traian, convocați în ședință ordinară

0
112
Primăria Valu lui Traian. FOTO Cătălin SCHIPOR

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 12.09.2023, ora 12.00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în vederea implementării la nivel național a proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” și revocarea HCL nr. 34/10.02.2023. Iniţiator: primar Florin Mitroi

2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a unui teren situat în intravilan. Iniţiator: primar Florin Mitroi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului/acordului colectiv de muncă pentru personalul Primăriei Comunei Valu lui Traian, pentru perioada 2023 – 2025. Iniţiator: primar Florin Mitroi

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii de „strada Constantin Cantacuzino” pentru strada rezultată în urma unificării străzilor: „Constantin Cantacuzino” şi „Fundătura Constantin Cantacuzino”. Iniţiator: primar Florin Mitroi

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 259/04.11.2022 privind aprobarea vânzării, prin licitatie, a unor suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările și completările ulterioare. Iniţiator: primar Florin Mitroi

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la HCL nr. 276/09.12.2022 privind însuşirea și aprobarea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale și necorporale aparținând domeniului public și privat al comunei Valu lui Traian şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Valu lui Traian, la data de 31.12.2021. Iniţiator: primar Florin Mitroi

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la prelungirea termenului de închiriere pentru unele locuinţele sociale. Iniţiator: primar Florin Mitroi

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin HCL nr. 144/14.07.2023. Iniţiator: primar Florin Mitroi

9. Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv ”VOINȚA VALU LUI TRAIAN”. Iniţiator: primar Florin Mitroi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III, anul 2023. Iniţiator: primar Florin Mitroi

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin HCL nr. 5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare. Iniţiator: primar Florin Mitroi

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării imobilului – teren intravilan în suprafaţă de 10.538 mp, zona industrială, nr. cadastral 116172 ca fiind de interes public local și aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al comunei Valu lui Traian, a terenului intravilan în suprafaţă de 10.538 mp, cu destinaţia parcare tiruri. Iniţiator: primar Florin Mitroi

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice pentru tiruri din comuna Valu lui Traian. Iniţiator: primar Florin Mitroi

14. Proiect de hotărâre pentru completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Valu lui Traian, sau aflate în administrarea acesteia, date în administrare către SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN SRL, aprobată conform anexei la HCL nr. 436/15.12.2017, cu completările ulterioare. Iniţiator: primar Florin Mitroi

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.