Decizia instanței: de ce a fost respinsă acțiunea lui Gabriel Ciobanu, prin care solicita să fie instalat viceprimar al comunei Agigea

0
274

Gabriel Ciobanu (USR) a fost ales pentru postul de viceprimar, în cadrul Consiliului Local, în 2020, însă primarul Cristian Cîrjaliu a contestat numirea acestuia pe funcția respectivă. Mai departe, Gabriel Ciobanu s-a adresat judecătorilor Tribunalului Constanța, solicitându-le să-l repună pe funcția de vice. Doar că, așa cum am mai arătat și într-un alt material pe aceeași temă, instanța de fond i-a respins acțiunea de chemare în judecată.

Magistrații Tribunalului Constanța au decis că acțiunea înaintată de usr-istul Gabriel Ciobanu de la Agigea, împotriva consiliului local, primăriei, primarului și secretarului geneal al comunei, este nefondată.

Vă redăm, mai jos, o parte din hotărârea instanței cu privire la această speță, pentru a se vedea motivarea judecătorilor.

”Pentru a statua asupra neadoptării Proiectului de hotărâre nr. 277/10.11.2020 privind Alegerea Viceprimarului Comunei Agigea şi a Proiectului de hotărâre nr. 278/10.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Agigea în şedinţa extraordinară din data de 12.11.2020 ,Tribunalul, contrar raţionamentului expus de reclamant, reţine în mod decisiv că dispoziţiile legale incidente în materie, respectiv art. 139 alin. 11-alin. 13 din Codul administrativ. cu denumirea marginală relevantă <<Adoptarea hotărârilor consiliului local>>, se referă în mod expres la adoptarea proiectului de hotărâre în cadrul activităţii deliberative a Consiliului Local, sens în care chiar dispoziţiile legale care reglementează activitatea deliberativă delimitează tranşant activitatea de vot/procesul electoral de adoptarea proiectului de hotărâre obiect al procesului electoral, astfel că exclusiv în ipoteza normativă în care există un proiect de hotărâre supus votului consilierilor se realizează în mod concret şi efectiv procesul deliberativ de adoptare a proiectului de hotărâre care reprezintă fundamentul hotărârilor adoptate de Consiliul Local în cadrul activităţii sale deliberative.

Astfel, contrar poziţiei reclamantului, Tribunalul reţine că această interpretare este atestată inclusiv de dispoziţiile art. 123 alin. 4 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv care prevede în privinţa atribuţiilor acestuia că <<preşedintele de şedinţă supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/ubsiviziunii administativ-teritoriale>>, dispoziţii legale care fundamentează, de asemenea, condiţia legală prealabilă de adoptare unei hotărâri în mod valabil de către autoritatea locală deliberativă în cadrul procesului deliberativ, respectiv adoptare în prealabil a proiectului de hotărâre prin supunerea la votul consilierilor în modalitatea expusă anterior.

În prezenta cauză se constată, prin raportare la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Agigea din data de 12.11.2020, că în cadrul procesului deliberativ nu a fost realizată condiţia legală constatând în adoptarea Proiectului de hotărâre nr. 277/10.11.2020 privind Alegerea Viceprimarului Comunei Agigea şi a Proiectului de hotărâre nr. 278/10.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Agigea în şedinţa extraordinară din data de 12.11.2020.

 Tribunalul, contrar reclamantului, constatând că această realitate factuală referitoare la modalitatea de desfăşurare a procesului deliberativ din cadrul şedinţei din data de 12.11.2020 a fost confirmată prin chiar conţinutul expres al Procesului verbal nr. 18714/13.11.2020 al şedinţei extraordinare din data de 12.11.2020 -f. 69 conform căruia Proiectul de hotărâre nr. 277/10.11.2020 privind Alegerea Viceprimarului Comunei Agigea şi Proiectul de hotărâre nr. 278/10.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Agigea nu nu fost supuse spre aprobare de către Preşedintele de şedinţă, astfel că prin raportare la cele două proiecte de hotărâre nu poate fi incidentă adoptarea hotărârilor aferente.

 În mod suplimentar, în sensul fundamentării concluziei neadoptării celor două proiecte de hotărâri în cadrul şedinţei din data de 12.11.2020 a Consiliului Local Agigea, instanţa reţine că ulterior în şedinţa extraordinară din data de 15.12.2020 a Consiliului Local Agigea Procesul verbal al şedinţei nr. 18714/13.11.2020 a fost adoptat în unanimitate, context în care chiar reclamantul CIOBANU GABRIEL a solicitat să se consemneze, ca amendament la Procesul verbal al şedinţei nr. 18714/13.11.2020, că în şedinţa anterioară Preşedintele de şedinţă a anunţat rezultatul votului, după numărarea buletinelor de vot, dar nu a supus spre aprobare întregul proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului, amendamentul menţionat fiind votat în unanimitate (f. 102), elemente factuale care infirmă poziţia reclamantului.

În acest sens Tribunalul constată că în cauză nu se poate reţine în nicio modalitatea existenţa/emiterea unui act administrativ unilateral asimilat constând în nesoluţionarea în termen a cererilor formulate de reclamant/refuzul nejustificat de soluţionare a cererilor formulate de reclamant, în contextul în care în mod justificat şi autorizat pârâtul SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI nu a procedat la redactarea şi comunicarea către Prefectul Judeţului Constanţa a Hotărârii de Consiliu Local privind alegerea viceprimarului, neadoptată în şedinţa Consiliului Local Agigea din data de 12.11.2020 -Proiect de Hotărâre nr. 277/10.11.2020-, şi a Hotărârii de Consiliu Local privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Agigea, neadoptată în şedinţa Consiliului Local Agigea din Pagină 15 din 15 data de 12.11.2020 -Proiect de hotărâre nr. 278/10.11.2020-, în termenul legal de 10 zile (de la adoptarea acestora), în condiţiile în care hotărârile menţionate nu au fost efectiv adoptate în cadrul procedurii deliberative formale de către autoritatea publică deliberativă Consiliul Local Agigea.

 Faţă de ansamblul considerentelor expuse instanţa va respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul CIOBANU GABRIEL în contradictoriu cu pârâţii SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI AGIGEA, PRIMARUL COMUNEI AGIGEA şi COMUNA AGIGEA PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGIGEA.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

                              ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE

Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI AGIGEA şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGIGEA, COMUNA AGIGEA şi PRIMARUL COMUNEI AGIGEA.
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de CIOBANU GABRIELcu domiciliul în Agigea, judeţ Constanţa şi cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de avocat Daniela Gheorghiu (…) Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Constanţa-Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.04.2021”.

D.A.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.