DOCUMENT. Constanța va avea venituri de peste 990 de milioane de lei, în 2021: iată pe ce vor fi cheltuiți banii

0
1125

Bugetul municipiului Constanța pe anul 2021 se află în consultare publică. Locuitorii sunt așteptați să trimită propuneri și opinii până pe 12 aprilie a.c., pe adresa Primăriei sau pe e-mail.

Pentru anul 2021 veniturile şi cheltuielile bugetului local propus sunt în cuantum de 994.046.000 de lei, respectiv 1.102.785.000 de lei. Diferența va fi acoperită din excedentul anilor trecuți.

Față de anul trecut, veniturile cresc faţă de încasările efectiv realizate în 2020, cu 215.715.000 de lei, datorită fondurilor europene şi cofinanţării de la bugetul de stat, a majorării cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit şi a altor venituri proprii. Dar și cheltuielile cresc față de 2020, cu 336.552.000 de lei, în procent de 92,9% datorită majorării cheltuielilor de dezvoltare. Astfel, dacă anul trecut administrația locală a cheltuit 55.226.000 de lei pentru dezvoltare (7,2% din totalul cheltuielilor), în 2021 Executivul îşi propune ca acestea să fie de 312.636.000 de lei, respectiv 28,3% din totalul cheltuielilor.

Pentru funcționarea aparatului Primăriei Constanța și a Consiliului Local, dar și pentru plata sumelor stabilite de instanță, în diverse litigii, se vor aloca 128.507.000 de lei, 11,6% din totalul cheltuielilor din 2021.

Pentru Ordine publică şi siguranţă naţională, adică pentru finanțarea Poliției Locale și a Serviciului Protecţiei Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă şi servicii de pază, protecţie a bunurilor, valorilor şi imobilelor, se vor achita 36.274.000 de lei – 3,3% din totalul cheltuielilor

Pentru Învăţământul constănțean se vor aloca 117.228.000 de lei (10,6% din total cheltuieli), necesari pentru finanțarea complementară a unităților de învățământ, cofinanțarea proiectelor de reabilitare, modernizare şi dotare a acestora cu fonduri europene contractate, și pentru acordarea burselor școlare.

Cheltuielile cu Sănătatea vor fi în sumă de 29.502.000 de lei (2,7% din total cheltuieli), fonduri necesare pentru funcționarea și reabilitarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, dar și pentru dotarea și funcționarea Centrului de vaccinare din Pavilionul Expoziţional. De asemenea, sunt alocați banii pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru construirea şi dotarea, cu fonduri europene, a unui spital municipal policlinic, așa cum anunțam într-un articol anterior.

Cultura, recreerea şi religia vor primi 76.421.000 de lei, adică 6,9% din totalul cheltuielilor din 2021, bani ce vor fi folosiți pentru finanţarea Muzeului de Artă Populară, înfiinţarea Revistei Tomis, acţiuni artistice, culturale, sportive şi de tineret cum ar fi: Spectacole Estivale, Festivalul Verii, Festivalul Iernii, Revelion 2022, Ziua Copilului, Zilele Municipiului Constanţa, Ziua Pensionarului, Festivalul etniilor dobrogene – Ziua Dobrogei, Ziua Romilor. De asemenea, se alocă fonduri pentru elaborarea Strategie pentru tineret şi a Strategiei culturale a municipiului Constanţa, dar și pentru finanţarea sportului de performanţă. În plus, se vor continua lucrările de reamenajare şi reparaţii la Stadionul „Gheorghe Hagi“. Tot la acest capitol sunt alocate fonduri pentru întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi deja existente.

La capitolul investiţii, se prevede implementarea proiectului creşterea eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanţa, dar și realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru Reabilitarea şi punerea în valoare a Basilicii paleo-creştine din curtea Colegiului Mihai Eminescu, Casa Ovidius, restaurarea Termelor Romane, reabilitarea Muzeului de Artă Populară, realizarea unui parc nou, reabilitarea şi extinderea spaţiile verzi din zona Parc Gară, realizarea sistemului de irigat în toate parcurile din municipiul Constanţa, construirea unui complex sportiv și a unui bazin de înot în zona Badea Cârţan şi pentru studiul de fezabilitate pentru Sală de sport polivalentă cu 5.000 de locuri.

Cheltuielile cu asistenţa socială vor fi în sumă de 150.522.000 de lei (13,7% din total cheltuieli). Acest capitol include finanţarea activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, subvenţionarea unor asociaţii şi fundaţii în baza Legji nr.34/1998 şi toate programele sociale finanţate din bugetul municipiului Constanţa, care include: remuneraţia însoţitorilor persoanelor cu handicap, indemnizaţiile persoanelor cu handicap, ajutoare pentru încălzirea locuinţelor, suportarea integrală sau parţială a costurilor de transport pe mijloacele de transport public ale unor categorii sociale, subvenţiile de tarife pentru populaţie privind alimentarea cu energie termică, acordarea de tichete valorice cu ocazia celor mai importante sărbători religioase, pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului de pensie, persoanelor fără venituri si persoanelor cu handicap – programul RESPECT, premiile în bani oferite persoanelor care împlinesc vârsta de 80 de ani şi familiilor care aniversează 50 de ani de la căsătorie, persoanelor care împlinesc vârsta de 90 şi 100 de ani, suportarea a 50% din dobanda la creditele ipotecare pentru beneficiarii contractelor de alocaţie financiară nerambursabilă care si-au achiziţionat o locuinţă, sprijin financiar pentru reproducerea umană asistată medical, rechizite pentru copii şi cadouri pentru aceștia cu ocazia Crăciunului.

Sunt prevăzute, de asemenea, sume pentru implementarea a doua proiecte cu fonduri europene, prin D.G.A.S.: Servicii sociale şi socio-medicale pentru persoanele vârsnice şi Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul COVID. De asemenea, se vor reabilita şi moderniza creşe, se va desfiinţa şi edificarea un nou imobil cu destinaţia cresă, se va modifica funcţionalitatea şi se va amenaja Cantina de ajutor social Palazu Mare ca spaţiu cu destinaţia cresă, se vor efectua lucrări de reparaţii imobil şi dotarea bucătăriilor de la Căminul de Persoane Vârsnice, dotarea Centrului pentru persoane fără adăpost Sf. Filoftea, se va proiecta şi amenaja o fermă de legume şi flori în vecinătatea Cantinei de ajutor social Palazu Mare.

Pentru Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, se vor cheltui 157.435.000 de lei, adică 14,3% din totalul cheltuielilor din 2021. Acest capitol cuprinde finanţarea activităţii Serviciului Public de Impozite şi Taxe, subvenţionarea activităţilor încredinţate Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat, dar și iluminat public, întreţinere cimitire, asigurarea serviciului de dezinsecţie şi deratizare, achiziţia şi montarea de mobilier urban, asigurarea funcţionalităţii serviciului de salvamar, serviciul de ecarisaj, alte actiuni gospodaresti.

Se vor reamenaja locurile de joacă existente, terenul aferent Cazinoului Constanţa, se va reabilita bază de supraveghere a animalelor fără stăpân, se vor construi parcări supraterane metalice, reamenaja pieţe agroalimentare etc.

Pentru Protecţia mediului, cheltuielile vor fi în sumă de 104.331.000 de Iei, din care 90% pentru serviciul de salubrizare. La acestea se adaugă costuri pentru serviciul de canalizare pluvială pe trama stradală din municipiu (apa meteorica), toalete publice, cheltuieli aferente unui studiu şi plan de calitate a aerului şi planului de acţiune pe zgomot. Plus, trebuie asigurată cota de cofinanţare aferentă municipiului Constanţa, pe anii 2020 şi 2021 pentru obiectivul Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa.

Bugetul pentru Combustibili şi Energie va fi de 21.011.000 de lei, adică sumele necesare pentru subvenţionarea energiei termice acordată populaţiei şi pentru studii pentru reabilitarea reţelelor termice.

Pentru  subvenţionarea transportului în comun şi realizarea de reparaţii şi investiţii în infrastructură (drumuri, marcaje rutiere, indicatoare rutiere, semafoare etc.), s-au alocat 272.524.000 de lei. De asemenea, se vor achita sumele pentru rambursarea creditului utilizat pentru achiziţia mijloacelor de transport în comun. Partea de investiţii cuprinde mai multe proiecte ce vor fi implementate cu fonduri europene nerambursabile, cum sunt: Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa între Gara CFR şi staţiunea Mamaia şi în zona B-dul 1 Mai – Şos. Mangaliei, şi Acces şi mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa.

Pentru a putea studia în detaliu ce și-a propus administrația locală pentru dezvoltarea orașului Constanța în 2021, puteți analiza documentul de mai jos:

Valentin ISPAS

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.