DOCUMENT: Dorinel Colgiu, directorul Goldterm Mangalia și alte două persoane, numiți în AGA Șantierului Naval 2 Mai

0
2464
Șantierul Naval 2 Mai Mangalia. FOTO Cătălin SCHIPOR

Dorinel Colgiu, directorul Goldterm Mangalia a fost numit administrator provizoriu al Șantierului Naval 2 Mai. Alături de el, însărcinați cu aceleași atribuții au fost votați Victor Paul Dobre și Lăcrămioara Daniela Nicoară.

Anunțul a fost publicat de Bursa de Valori București care a anunțat că a luat act de încetarea mandatului actualilor administratori provizorii ai societății – Petrus A.M. JANSEN, Ionel PATRASCU și Adrian Ionut ZAINEA si a aprobat, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, alegerea în funcția de administratori provizorii a următoarelor persoane: Victor Paul DOBRE, Dorinel COLGIU, Lacramioara Daniela NICOARA.

„RAPORT CURENT

Intocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017

Data raportului: 05.10.2021

Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

HOTARAREA din data de 04.10.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai

S.A. Mangalia, convocata în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piață de capital, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., legal constituită în data de 04.10.2021, ora 11.30,

HOTARĂȘTE

1.Se solicită amânarea votului pentru o dată ulterioara, în scopul elaborării unei strategii unitare pentru toate societățile din portofoliul ministerului.
2. Se ia act de încetarea mandatului actualilor administratori provizorii ai societății, respectiv al domnilor : Petrus A.M. JANSEN, Ionel PĂTRAȘCU și Adrian Ionut ZAINEA și se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, alegerea în funcția de administratori provizorii a următoarelor persoane: Victor Paul DOBRE, Dorinel COLGIU, Lăcrămioara Daniela NICOARĂ.
3. Se aprobă, cu 6 264 800 voturi pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care vă fi de 4 luni, dar nu mai tărziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, daca procedura de selecție se vă finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

4.Se aprobă, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care vă fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia din data de 28.09.2018, respectiv 3.500 lei. Aceasta este unica formă de remunerație a administratorilor provizorii.

5.Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea doamnei Cristina-Gabriela DRAGOMIR in vederea semnarii contractelor de mandat care se vor incheia cu administratorii provizorii ai Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia, in forma anexata ordinului 1557/30.09.2021.

6. Se aprobă, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, data de 20.10.2021 că data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 04/05.10.2021 și data de 19.10.2021 că ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 7.Se aproba, cu 6 264 800 acțiuni pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta. Mandatarul sus menționat vă putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

C.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.