Două firme din Capitală ar putea obține cei 7 milioane de lei pentru PUG-ul Constanței. Vor avea o misiune imposibilă?

0
2435

Planul Urbanistic General al municipiului Constanța ar putea fi realizat de către asocierea Synergetics Corporation – Quattro Design, dacă decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nu va fi atacată în următoarele zece zile. Cele două firme din București au fost contestate de către o altă asociere, formată din două firme din Constanța, una din Capitală și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.) a respins contestația formulată de asocierea Project Resolv Consulting S.R.L. – S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L. – S.C. Masstudio S.R.L. – Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” în contradictoriu cu Primăria Municipiului Constanța. Nu pentru că nu ar fi avut dreptate, poate avea, dar nu a constituit cauțiunea, așa că plângerea sa nici nu a mai fost analizată, ci pur și simplu respinsă.

În cazul procedurii de licitație deschisă, on-line, în vederea atribuirea contractului de servicii având ca obiect „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Constanța”, asocierea a solicitat admiterea contestației sale, precum și anularea actelor atacate și reevaluarea ofertelor, deoarece cea a contracandidatului său (asocierea Synergetics Corporation – Quattro Design) trebuia să fie exclusă din procedură, nu declarată admisă și evaluată. Mai mult, asocierea firmelor din Constanța și București cu Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” a contestat punctajul acordat metodologiei sale pentru realizarea serviciilor, respectiv realizarea noului P.U.G. al orașului de la malul mării.

Pentru restabilirea legalității, asocierea de mai sus a solicitat C.N.S.C. să oblige Primăria Municipiului Constanța să reia procedura de evaluare de la momentul verificării Documentului Unic de Achiziții European depus de Synergetics Corporation – Quattro Design, să dispună excluderea acestei asocieri din procedură și să o finalizeze doar cu cea contestatară. Mai mult, în cazul ofertei tehnice, a cerut ca să fie reevaluate doar documentele depuse în termen, în vederea acordării punctajului și să procedeze la recalcularea punctajului acordat prin raportare la cerințele DA ale normelor achizițiilor publice, ale normelor generale și speciale aplicabile. Astfel, la momentul reevaluării ofertei tehnice a asocierii celor două firme din Capitală, aceasta să fie descalificată pentru neîndeplinirea condițiilor DA și lege ori, după caz, diminuarea punctajului, respectiv să i se acorde punctajul real pentru componentele: tehnică (punctajul acordat fiecărui expert în parte) și metodologia pentru realizarea serviciilor.

Din acest motiv, asocierea Synergetics Corporation – Quattro Design a formulat „cerere de intervenție”, solicitând respingerea ca lipsită de interes, neîntemeiată și nelegală a contestației depuse de asocierea Project Resolv Consulting S.R.L. – S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L. – S.C. Masstudio S.R.L. – Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu”, și menținerea rezultatului procedurii de atribuire. Altfel spus, să rămână câștigătoare.

Însă, n-a mai fost nevoie să se verifice contestațiile de către C.N.S.C., deoarece nu a fost depusă cauțiunea. Astfel, dacă decizia C.N.S.C. de respingere a contestației asocierii celor două firme din Constanța cu Universitatea de Arhitectură nu este atacată cu plângere, în zece zile, rezultatul procedurii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Constanța” rămâne definitiv, iar Synergetics Corporation – Quattro Design vor semna contractul de realizare a acesteia, pentru peste 7 milioane de lei fără T.V.A.

Câștigătorul va trebui să găsească soluții pentru problemele spațiilor verzi, a parcărilor și a traseelor pentru bicicliști

La licitația deschisă, on-line, în vederea atribuirea contractului de servicii având ca obiect „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Constanța” au fost depuse două oferte, care au fost deschise pe 28 februarie a.c., ora 15.00. Valoarea  totală estimată a achiziţiei este de 7.840.336,13 lei. 

Câștigătorul va trebui să identifice și să prezinte în noul P.U.G zonele şi sub-zonele spre care ar trebui direcţionată dezvoltarea oraşului şi să prescrie indicatori urbanistici atractivi, în condiţiile asigurării unei dezvoltări sustenabile pentru aceste zone. În acelaşi timp, trebuie să ofere rezolvări clare pentru cât mai multe din situaţiile speciale care apar în oraş. Scopul final al actualizării P.U.G. este eliminarea majorităţii situaţiilor în care se apelează la urbanism derogatoriu.

Firma aleasă va realiza nu numai servicii de proiectare de urbanism pentru actualizarea P.U.G. Constanța, ci și servicii informatice pentru dezvoltarea componentei e-guvernare pentru domeniul urbanismului.

În plus, ofertantul va trebui să preia în conținutul planului urbanistic orice modificare a normelor legislative în vigoare ce va intra în vigoare până va preda definitiv documentația.

Tema de proiectare pentru actualizarea P.U.G. este „Dezvoltarea Municipiului Constanța ca o metropolă europeană, destinație turistică europeană, oraș port și centru de afaceri internațional, cu creștere economică rapidă și un standard de viață ridicat pentru toți locuitorii săi“.

Totodată, noul P.U.G. al Constanței va respecta prevederile „Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030“, elaborată de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile:

  • realizarea efectivă a centurilor verzi-galbene din jurul orașului,
  • atingerea unui indicator de spațiu verde de 26mp/locuitor,
  • atingerea unei valori medii pe țară a indicelui suprafeței locuibile de 15mp/locuitori,
  • realizarea de spații publice de calitate în toate zonele principale ale orașului,
  • rezolvarea problemei parcajelor,
  • dezvoltarea traseelor funcționale pietonale și pentru bicicliști.

Actualul Plan Urbanistic General al Constanței a fost aprobat în 1999, fiind singurul plan urbanistic al municipiului de după Revoluţie, până acum nu a fost modificat, iar valabilitatea sa a fost prelungită până la data de 31.12.2023.

Fostul șef al Agenției de Mediu a realizat mai multe P.U.Z.-uri până acum

Reamintim că această contestație nu este singura problemă care a trebuit să fie rezolvată în cazul achiziției privind actualizarea Plan Urbanistic General al municipiului Constanța.

Prima licitație organizată de Primăria Municipiului Constanța pentru realizarea noului P.U.G. a fost publicată în S.E.A.P. la începutul anului 2019, dar ea a fost anulată după 20 de zile, deoarece s-au constatat „abateri grave de la prevederile legislative ce afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Ca urmare a mai multor solicitări de clarificări din partea unor operatori economici, autoritatea contractantă a constatat că sunt încălcate prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2017, se restructurează criteriile de calificare și selecție, respectiv se modifică modalitatea de evaluare a ofertelor și se modifică Anexa nr. 3 cu privire la evaluarea experților cheie“, se arăta în notificarea S.E.A.P.

Licitația a fost reluată abia după unsprezece luni, la sfârșitul anului 2019, iar în februarie a.c. au fost deschise cele două oferte primite.

Synergetics Corporation S.R.L., aflată în asociere cu Quattro Design în cazul acestei achiziții, a fost sau este implicată și în actualizările Planurilor Urbanistice Generale ale comunei Mihail Kogalniceanu din Constanța, al orașului Eforie, ale municipiilor Craiova (7,4 milioane de lei), Cluj Napoca, Brașov, București (8 milioane de euro – în acest caz este partener cu actualul competitor de acum, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“) etc.

Synergetics Corporation SRL este din București și este deținută de Adrian Dumitru Ilie și Claudiu Nicolae Băjenaru.

De cealaltă parte, Project Resolv Consulting S.R.L.,  aflată în asociere cu S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C. Masstudio S.R.L. și Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu”, a realizat P.U.Z.-ul necesar pentru construirea Spitalului Regional Constanța, dar și alte P.U.Z.-uri scoase la licitație de Primăria Municipiului Constanța, inclusiv pentru parcarea Park&Ride Nord. Sau, alături de Mas Publishing & Partners S.R.L., a realizat P.U.Z.-ul Marile Bulevarde din Constanța.

Firma de la malul mării este deținută de Traian Răzvan Petrescu și Traian Petrescu, fost director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Constanța.

Valentin ISPAS

Este interesant de citit şi următorul articol, având în vedere cine este beneficiarul:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.