Două posturi de experți, vacante la Direcția Județeană de Statistică

0
188
statistica concurs analiza situatii foto: Alexandra VASILE
sursa foto: Alexandra VASILE

Direcția Județeană de Statistică Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de expert IA. Sunt vacante două posturi de expert. Cei interesaţi trebuie să facă dovada vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de 7 ani.

Candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii; să cunoască reglementările naționale și internaționale în domeniul statisticii agriculturii, dar şi să aibă abilități în operarea pe PC desktop și tablete şi disponibilitate de a se deplasa pe teren.

Probele de concurs, în octombrie

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 septembrie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 5 octombrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă. Data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se obțin la sediul Direcției Județene de Statistică Constanța, din bd. Tomis nr. 51, telefon: 0241/616.849.

A.V.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.