Furnizorii de servicii medicale, medicamente și de dispozitive medicale pot depune dosarele la CAS Constanța

0
100
Sediul CJAS Constanța. FOTO Cătălin SCHIPOR

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța se află în plin proces de contractare a serviciilor medicale, furnizare medicamente și dispozitive medicale. Astfel, începând cu data de 13 iulie și până pe 15 iulie, furnizorii interesați pot depune cereri în acest sens, însoțite de documentele necesare, conform opis-urilor postate pe site-ul CAS Constanța.

Documentele necesare încheierii contractelor, se transmit numai în format electronic la adresele de  e-mail comunicate în opis-uri, documente asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului.

„În acest moment, avem contract cu 951 de furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, poziționându-ne astfel printre primele 5 case de asigurări de sănătate din țară cu un număr atât de mare de contracte. Având în vedere noutățile pe care le conține noul Contract-cadru, nu neapărat ne așteptăm ca acest număr să crească, ci ne dorim ca paleta de servicii de care pot beneficia asigurații județului nostru să fie mai generoasă, să acopere necesitățile pe care le au, ceea ce înseamnă o mai bună distribuție teritorială a furnizorilor în județ. De asemenea, avem în vedere o mai bună informare a asiguraților cu privire la drepturile pe care le au și cu privire la serviciile aflate în pachetul de bază de care pot beneficia. ” a declarat Directorul general al CAS Constanța, Luminița Nagy.

În continuare vă prezentăm câteva dintre noutățile pe care le conține Contractul-cadru, cu relevanță pentru asigurați:

 • Consultația pentru urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere se acordă la domiciliu;
 • În categoria serviciilor adiţionale, pe lângă cele care pot fi acordate de medicul de familie în baza unui act adiţional încheiat cu casa de asigurări de sănătate – din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice,  au fost introduse servicii noi (ce pot fi acordate conform curriculei de pregătire a medicului):
  • efectuarea spirometriei,
  • măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore,
  • măsurarea indicelui de presiune gleznă – braţ, efectuare și interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate;
  • decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent asistenței medicale primare, fiind cuantificate prin puncte pe serviciu medical. Medicii de familie pot efectua şi interpreta aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie, pentru care este necesar a se efectua aceste servicii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară;
 • Având în vedere faptul că, bolile cronice debutează cel mai frecvent începând cu vârsta de 50 de an, la evaluarea riscului individual la adultul asimptomatic, pentru asiguraţii cu vârsta > 40 ani, activitățile de prevenție în medicina primară sunt prioritizate pentru a oferi sistemului de sănătate o fereastră rezonabilă de timp pentru a interveni în ceea ce privește riscurile modificabile ale populației.
 • Astfel, se acordă un pachet de prevenție pentru adultul asimptomatic anual, promovându-se astfel furnizarea unui act de prevenție comprehensiv, care cuprinde până la trei consultaţii pentru evaluarea riscului, intervenția asupra componentelor modificabile ale acestuia (respectiv monitorizarea pacienților), consultaţii acordate într-un interval de 6 luni consecutive de la prima consultaţie. Pentru investigaţiile paraclinice  recomandate de medicii de familie persoanelor asimptomatice cu vârsta > 40 ani, în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta prin acte adiţionale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, în limita fondurilor alocate asistenței medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialități.
 • Spitalele private aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot percepe o contribuție personală de la pacienții care optează să acceseze servicii de spitalizare în aceste unități. În acest sens, au fost introduse reglementări  clare, care vor proteja drepturile pacienților și le vor oferi predictibilitate asupra costurilor:
 • Consimțământul exprimat în scris al asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile spitalicești medicale și nemedicale pe care urmează să le primească de la furnizorii privați în contract cu casele de asigurări de sănătate și costurile asociate acestora;
 • Devizul estimativ înaintat pacientului la prezentarea acestuia la furnizor, cu valabilitatea de 5 zile lucrătoare de la data înmânării acestuia pacientului. Documentul va cuprinde costurile medicale directe estimate pentru rezolvarea cazului și costurile serviciilor suplimentare estimate (medicale și nemedicale);
 • Decontul eliberat la externare.
 • S-a reglementat faptul că durata maximă 14 – 21 zile/an pentru care o persoană asigurată poate beneficia de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare acordate în sanatorii balneare, poate fi repartizată în maximum 2 fracţiuni la recomandarea medicului prescriptor (în contractul –cadru anterior  cele 14-21 de zile puteau fi acordate într-un singur episod).
 • În Pachetul de bază au fost introduse dispozitive noi, respectiv:
  • „filtru umidificator HME” – în categoria de dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.
  • „manşon de silicon pentru proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon” şi
 •   „manşon de silicon pentru proteza de gambă modulară cu manşon de silicon” în categoria protezelor pentru membrul inferior. Aceste aceste dispozitive se pot acorda pentru amputaţie ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.

C.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.