Ilegalități cu duiumul, la Spitalul Județean Constanța

0
5787
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei“ Constanța. FOTO Cătălin SCHIPOR

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a dispus efectuarea unui control la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei“ Constanța. Corpul de Control a descoperit foarte multe nereguli și ilegalități.

Controlul desfășurat a vizat: verificarea respectării  prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice în perioada 2019 – 2021, verificarea modului de externalizare a serviciilor medicale și nemedicale, analiza situațiilor economico-financiare aferente anului 2020, precum și modul de organizare și desfășurare a procedurilor de recrutare și selecție personal.

În ceea ce privește modalitatea de realizare a achizițiilor directe s-au constatat unele încălcări ale principiilor transparenței și tratamentului egal: au fost realizate și achiziții care nu au asigurat în totalitate un mediu concurențial. Totodată, în cadrul procedurilor de atribuire au fost identificate anumite nereguli în interpretarea și aplicarea normelor legale în achizițiile publice. Urmărirea modalității de îndeplinire a obligațiilor contractuale a fost realizată superficial de către S.C.JU. De exemplu, în cazul furnizărilor de servicii, rapoartele de activitate lunare, emise de prestatori, nu reflectă întocmai îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate.

În urma verificării procedurilor de încheiere a contractelor de externalizare a serviciilor medicale și nemedicale, precum și a contractelor de asociere în participațiune, au fost constatate nereguli, dintre care menționăm: nerespectarea principiilor liberei concurențe, a transparenței și a tratamentului egal, neutilizarea cu eficiență a fondurilor publice, fapte ce au dus la crearea unor condiții nefavorabile pentru unitatea sanitară. În unele cazuri, titularii contractelor nu au asigurat în totalitate menținerea calității serviciilor externalizate și nici capacitatea investițională la care s-au angajat.

În urma analizei situațiilor financiare, au fost constatate unele denaturări ale raportărilor, din bilanțuri, ale indicatorului de creanțe curente, ale raportărilor din contul de rezultat patrimonial, precum și cele ale indicatorului alte venituri operaționale. Aceste neconcordanțe s-au produs ca urmare a gestionării necorespunzătoare de către compartimentul de specialitate al S.C.J.U. Constanța, a contractelor de concesiune încheiate între instituția sanitară și medici sau cabinete medicale. Mai exact, în unele cazuri, nu a fost respectată procedura de calcul, facturare și încasare a chiriei care, ulterior, trebuia virată integral și direct la casieria instituției, după fiecare trimestru.

Echipa de control a mai constatat deficiențe în modalitatea de organizare și derulare a activităților de recrutare și angajare, precum și lipsa transparenței cu privire la posturile vacante.

De asemenea, măsurile dispuse de către auditorii Camerei de Conturi Constanța, prin rapoartele de audit extern, în urma acțiunilor de control efectuate în perioada 2016-2020, au fost îndeplinite parțial.

Raportul încheiat în urma verificărilor Corpului de Control al C.J.C. a fost înaintat membrilor Consiliului de Administrație al S.C.J.U. Constanța, care a analizat deficiențele constatate și a dispus conducerii unității sanitare prezentarea unui plan de măsuri pentru remedierea acestora, în cel mai scurt timp.

„Managerul Spitalului Județean Constanța va stabili măsurile ce vor trebui luate și le va prezenta Consiliului de Administrație. El va decide ce decizii sunt necesare și dacă se impune sesizarea altor instituții de anchetă“, ne-a declarat președintele C.J.C., Mihai Lupu.

V.I.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.