Incidență crescută la Constanța, aproape de limita intrării în carantină

0
5570

În cadrul CJSU de sâmbătă a fost votată hotărârea nr. 50. Aceasta prevede constatarea încadrării județului Constanța în limita de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori. De asemenea, vizează încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori a 8 U.A.T.-uri (Constanța, Năvodari, Techirghiol, Lumina, Mihail Kogălniceanu, Târgușor, Valu lui Traian, Vulturu).

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța

hotărăşte:

Art. 1 – Se constată încadrarea județului Constanța în limita de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 3/1000 de locuitori.

Art. 2 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori a 8 U.A.T. – uri (Constanța, Năvodari, Techirghiol, Lumina, Mihail Kogălniceanu, Târgușor, Valu lui Traian, Vulturu).

Art. 3 – Se aprobă Anexele 1 – 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexele se completează cu celelalte prevederi ale H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 4 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență ale U.A.T.-urilor menționate la Art. 1 și Art. 2 vor întreprinde, prin grija primăriilor, demersuri pentru respectarea pe teritoriul acestora a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform anexelor atașate prezentei, respectiv:

– în toate U.A.T.-urile din județ:

             – măsurile generale cuprinse în Anexa 1 și

             – măsurile cuprinse în Anexa 4 și

 – măsurile specifice pentru activitățile sportive cuprinse în Anexa 5

– în U.A.T.-urile menționate la Art. 2 – măsurile stabilite suplimentar cuprinse în Anexa 6

– în U.A.T. Saraiu – prevederile Ordinului D.S.U. privind instituirea măsurii de carantină zonală.

Art. 5 – Primăriile U.A.T.-urilor menționate la Art. 1 și Art. 2 vor desemna personal din cadrul instituțiilor pentru punerea în aplicare, respectare și verificare a măsurilor conform prevederilor de la Art. 4.

Art. 6– Primăriile U.A.T.-urilor menționate la Art. 1 și Art. 2 vor comunica până în data de 29.03.2021, ora 16.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, toate măsurile adoptate și modul de respectare a acestora pe raza U.A.T.-urilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 293/2021 și ale H.G. nr. 384/2021, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro.

Art. 7 – Măsurile adoptate în conformitate cu Art. 4 se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28.03.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 8 – Prevederile Hotărârii CJSU nr. 44/16.03.2021 își înceteaza aplicabilitatea la data intrării în vigioare a prezentei hotărâri.

Art. 9 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța și tuturor factorilor interesați.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECT

SILVIU-IULIAN COȘA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.