Lupu pregătește evaluarea angajaților din Consiliul Județean Constanța

0
2012

Președintele C.J.C. a aprobat Regulamentul privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în cadrul aparatului de specialitate al administrației județene. Aceasta va fi realizată până la 31 martie a.c.

Mihai Lupu a aprobat regulamentul conform căruia va fi realizată evaluarea performanțelor personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Constanța, până la 31 martie a.c. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2020. Personalul încadrat la Cabinetul Președintelui și debutanții nu vor fi evaluați.

Evaluarea anuală se realizează în cadrul perioadei de evaluare prevăzute, pentru personalul contractual care a desfășurat activitatea profesională în aceeași unitate cel puțin șase luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea. În cazul în care contractul individual de muncă al personalului contractual sau al evaluatorului este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare, aceasta va fi făcute în cinci zile lucrătoare de la reluarea activității.

Procesul de evaluare are ca elemente de referință fișa postului, obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluată și criterii de evaluare menționate în regulament. Adică perfecționarea pregătirii profesionale, cunoștințe profesionale și abilități, calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate, capacitatea de a lucra în echipă, comunicare, disciplină, rezistență la stres și adaptabilitate, capacitatea de asumare a responsabilității, integritate și etică profesională. Persoanele din conducere trebuie să dea dovadă și de capacitate de organizare, coordonare, control, de a decide, de a dezvolta abilitățile personalului, de analiză și sinteză, creativitate și spirit de inițiativă.

Obiectivele profesionale și criteriile de evaluare se notează de către evaluator cu note de la 1 la 5, iar calificativul final se stabilește pe baza notei finale dată de media aritmetică dintre nota acordată la îndeplinirea obiectivelor și cea pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare a performanțelor. Astfel, nesatisfăcător sub 2,51, satisfăcător sub 3,51, bine sub 4,51 și foarte bine până la 5.

Persoanele nemulțumite de evaluare o pot contesta la președintele C.J.C., în termen de cinci zile de la luarea la cunoștință a calificativului obținut. Acesta va rezolva contestația în termen de zece zile, iar cei nemulțumiți pot contesta și acest rezultat în instanță.

Pe baza calificativelor obținute, angajații pot promova în funcții superioare, pot primi prime, li se pot diminua drepturile salariale cu 10%, până la următoarea evaluare, sau pot fi eliberați din funcții.

Președintele C.J.C. a semnat și dispoziția prin care a stabilit evaluatorii pentru fiecare angajat.

Valentin ISPAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.