UPDATE. A fost aprobată ștergerea penalităților pentru constănțenii cu datorii la Taxe și Impozite

0
1315

A început ședința Consiliului Local al Municipiului Constanța, convocat în ședință ordinară vineri, 29 ianuarie 2021, ora 14.00. Aceasta are loc pe o platformă on-line de videoconferință. Sunt prezenți 26 de consilieri locali.

Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal a lunii ianuarie a.c. a început. Aceasta este prezidată de Mirela Garip, consilier local USR PLUS. Sunt prezenți 26 de consilieri locali, un post de consilier local fiind vacant, după demisia lui Stere Hira. Acesta va fi ocupat după validarea mandatului lui Ateș Casimceali de către Tribunalul Constanța.

Aleșii locali au păstrat un moment de reculegere în memoria lui Dănuț Moisoiu, fost ales local.

Iată proiectele de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.12.2020

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 433/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021, prin îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul acesteia

„Din greșeală în proiectul de hotărâre au apărut câteva erori materiale. Era menționat în mod eronat că taxa achitată pentru prestația serviciului de stare civilă vineri, sâmbătă și duminica, în locurile cerute de clienți, poate fi folosită și pentru plata orelor suplimentare. Acest lucru trebuie modificat, taxa urmând să fie folosită doar pentru registre de naștere, căsătorie și decese“, a explicat primarul Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Proiectul prevede ca penalitățile creanțelor (datoriilor de bază) constănțenilor și firmelor din oraș să fie anulate, din cauza pandemiei de COVID-19.

„În context de COVID, când toată lumea a avut de suferit, persoane fizice și juridice, decizia noastră este una de protecție în sensul în care, după 31 martie 2021, accesoriile, respectiv penalitățile de la creanțe să fie anulate. Știm foarte bine că o obligație către bugetul local a unei persoane fizice sau juridice este formată dintr-o creanță, datoria de bază, și în măsura în care această creanță nu se achită până la un anumit termen decurg penalitățile. Noi vrem să anulăm aceste penalități.

În total, pentru persoanele fizice scutim obligațiile de plată accesorii de 655.252 de lei, iar pentru persoanele juridice, valoare acestor scutiri de obligații de plată accesorii este de 3,88 milioane de lei“, a declarat Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2021-2022

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța

Primarul Constanței a rugat pe toți consilierii locali care vor face parte din consiliile de administrație ale școlilor și liceelor din municipiu să se implice efectiv în viața școlilor.

„Trăim vremuri complicate, trebuie să îi ajutăm pe cei din școli, dar și să urmărim ce decizii administrative iau directorii școlilor“,a spus Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța, cu modificările ulterioare

„Având în vedere că Guvernul a decis stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat la 2.300 de lei, iar prin excepție pentru personalul încadrat în funcții superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an la 2.350 de lei, se modifică salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Constanța. Sumele suplimentare necesare se asigură de către Primărie, le-am avut în vedere și se încadrează în fondurile bugetare pe acest an“, a spus primarul Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța“

Completarea statutului este necesară, la propunerea primarului Florin Mitroi, pentru ca ședințele asociației să se poată desfășura și on-line.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiatorul său, primarul Vergil Chițac.

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța

„Dacă nu reglementăm această activitate, lucrurile scapă de sub control, în sensul în care nu de puține ori am găsit în oraș trotinete aruncate și neridicate de nimeni. Am inițiat acest regulament pentru a reglementa condițiile de amplasare, de utilizare, de asemenea obligațiilor operatorilor, ale celor care le utilizează etc. Dacă după trei ore trotineta nu este dusă la bază, ea poate fi ridicată de Poliția Locală“, a explicat primarul Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – etapa 1“ și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța

Fără aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru reabilitare a rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța de către Consiliul Local, Primăria nu va putea depune proiectul pentru finanțare europeană în acest sens, în aproximativ două săptămâni, a declarat primarul Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – etapa 2“ și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța

Explicația primarului Vergil Chițac cu privire la punctul 11 se aplică și în cazul acestui proiect.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – etapa 1 și etapa 2“ și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiatorul său, primarul Vergil Chițac.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu A.D.R.S.E. pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană“, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI“

„Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 a instituit măsuri și posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare în perioada următoare de programare, în care am intrat, a Uniunii Europene 2021 – 2027. Noi suntem în Regiunea Sud-Est. Pregătim proiecte pe mobilitate și regenerare urbană și alte proiecte și trebuie să formalizăm acest parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud Est“, a spus edilul-șef.

Consilierul P.S.D. și-a arătat bucuria că acest proiect inițiat în mandatul trecut este continuat de actuala administrație locală.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța – Etapa 1 și Etapa 2“ și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiatorul său, primarul Vergil Chițac.

Proiectul trebuie refăcut, deoarece valoarea lui este de 40 de milioane de euro, a explicat edilul-șef, iar în cazul Programului Operațional Infrastructură Mare nu se pot obține mai mult de 20 de milioane de euro, pentru un proiect. Astfel că vor fi depuse două proiecte pentru finanțare europeană.

Primăria a încercat să convingă autoritatea de management a P.O.I.M. să poată aplica cu un proiect de 40 de milioane de euro, dar aceasta a răspuns joi, 28.01.2021, că acest lucru nu este posibil.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța“

Reabilitarea Liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru“ a început, dar nu s-a finalizat, deoarece constructorul s-a retras, a părăsit șantierul, iar lucrurile trenează astfel de câțiva ani. Nici sala de sport nu este reparată, nici internatul, deși schelele sunt ridicate de atâta timp.

Noroc că Programul Național de Dezvoltare Locală 1 s-a prelungit și se suplimentează sumele primite de la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice Locale. Așa că a fost nevoie de refacerea proiectului tehnic și a devizului general, deoarece prețurile au crescut față de momentul inițierii proiectului, pentru a se putea continua lucrările de reabilitare.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare a proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța“

Pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a Liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru“ sunt necesari încă 12,6 milioane de lei, iar de la bugetul local se vor asigura 489.406,38 lei, bani ce au fost prevăzuți în bugetul pe 2021.

Sala de sport va fi gata până la sfârșitul acestui an, iar internatul, în 2022.

Noul constructor ales este deja angrenat în alte lucrări, dar se va ocupa și de liceul cu program sportiv, iar administrația locală va urmări cu atenția desfășurarea lor pentru a fi finalizate conform programului stabilit.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța“ – actualizare indicatori tehnico-economici la faza proiect tehnic

Proiectul este gândit astfel încât să fie depus spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, care se prelungește cu trei ani.

Din 2017 până acum nu s-au finalizat toate studiile necesare pentru a obține finanțare, de aceea este nevoie să fie aprobată actualizare indicatori tehnico-economici la faza proiect tehnic, pentru ca până la urmă acest proiect să fie depus spre finanțare.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2021

Votul consilierilor locali este necesar pentru distribuirea tichetelor Respect în continuare. Impactul bugetar pentru acest an va fi de 13,3 milioane de lei, susține primarul Vergil Chițac.

Valoarea unui tichet Respect rămâne de 50 de lei.

În anul 2020 s-au alocat opt tranșe de tichete Respect, pentru un număr aproximativ de 30.751 de beneficiari, astfel că valoarea totală a acestora a fost de 13,83 milioane de lei.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal“ în perioada iulie-decembrie 2020

Din păcate, există mulți constănțeni încadrați în categoria de handicap grav și au nevoie de asistent personal. Pentru plata lor, în 2020 s-au cheltuit 5,5 milioane de lei din bugetul local.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii modalităţii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi de acordare a tichetelor sociale, copiilor provenind din familii defavorizate şi care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar

În baza de date cu persoanele din oraș care dispun de beneficii sociale, au fost reparați 94 de copii din familii beneficiare de ajutoare sociale, care și ei pot beneficia de tichete sociale.

Identificarea lor și acordarea de tichete sociale și pentru ei este o măsură de prevenire a abandonului școlar, cu care se confruntă și municipiul Constanța, consideră primarul orașului.

„Nimeni nu a dorit să se nască unde s-a născut în mod special și inteligența nu se împarte după buzunarul părinților. Iar în zona copiilor defavorizați există un potențial pe care ar fi păcat să îl risipim în sensul în care să nu îi ajutăm pe acești copii, așa cum putem, să continue școala și să nu o abandoneze“, a spus Vergil Chițac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă de la bugetul local

Modificarea este necesară pentru ca beneficiarii ajutoarelor de urgență să depună documente justificative în termenul stabilit de primar la momentul acordării ajutorului, dar nu mai târziu de ultima zi a anului în care au beneficiat de acest ajutor.

Nerespectarea acestui termen conduce la respingerea, în următoarele douăsprezece luni, a oricărei noi solicitări de ajutor de urgență depuse de beneficiar.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2021

Părinții plătesc o contribuție lunară de întreținere la creșe, pentru fiecare copil pe care îl au înscris în unitățile de învățământ ante-preșcolară, dar aceasta nu poate depăși 20% din costul mediu lunar de întreținere.

Părinții care au venit mediu cumulat de peste 700 de lei și un copil la creșă, vor plăti 172,1 lei/lunar, iar dacă au doi sau mai mulți copii înscriși la creșă, 86,05 lei/lunar pentru fiecare.

Părinții care au venit mediu cumulat mai mic de 700 de lei și un copil la creșă, vor plăti 86,05 lei/lunar, iar dacă au doi sau mai mulți copii înscriși la creșă, 43,03 lei/lunar pentru fiecare.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2021

La Căminul de seniori de la Delfinariu sunt cazate trei tipuri de vârstnici. Astfel, costul mediu lunar de întreținere al acestora este diferit:

  • persoane independente – 2.778,15 lei
  • persoane semidependente – 2.937,19 lei
  • persoane dependente – 4.212,83 lei

Aceste costuri nu sunt plătite de vârstnici, ei plătesc doar 60% din pensia pe care o au, indiferent de cât este ea, dar nu și dacă acest procent din pensie depășește costul mediu lunar stabilit prin prezentul proiect de hotărâre. Dacă procentul este mai mic decât costul de mai sus, restul sumei este achitată de către aparținători, dacă există, sau de administrația locală, din bugetul local și din sume primite de la bugetul de stat defalcate pe TVA.

Costurile medii lunare de întreținere au fost stabilite prin Hotărâre de Guvern, ca standard minim de cost pentru asigurarea standardului minim de calitate a serviciilor acordate acestora.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de B-dul Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Interioară 4 și limite cadastrale, inițiator Ameropa Grains S.A.

Acest P.U.Z. are un certificat de urbanism, cu avizele necesare, inclusiv al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, aviz de oportunitate din 22.11.2019, aviz al arhitectului-șef și a fost și în consultare publică, în 2020.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, str. Alexandru Bogza nr. 4, investitor Neicu Traian

Consilierii locali din cadrul Comisiei de urbanism au avut un amendament astfel încât fațadele să nu prezinte calcane vizibile din circulațiile publice.

Amendamentul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă.

Proiectul cu amendamentul inclus a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală cu cabinet medical, str. Răsuri nr. 2, investitor Fildan Ana

Ana Fildan dorește să construiască un imobil cu regim de înălțime P+2, cu destinația de locuire individuală cu cabinet medical, pe str. Răsuri nr. 2.

Consilierii locali din cadrul Comisiei de urbanism au avut un amendament astfel încât retragerile noii construcție să fie: minimum 5m față de limita de vest a terenului, iar față de limita sud și sud-vest, minimum 2m, acolo unde există calcane vecine.

Amendamentul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru.

Proiectul cu amendamentul inclus a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, zona Campus Universitar, str. Topazului nr. 3, investitor Găzdaru Aurel

Aurel Găzdaru dorește să construiască pe str. Topazului nr. 3 un bloc cu regim de înălțime P+3.

Consilierii locali din cadrul Comisiei de urbanism au avut un amendament astfel încât fațadele să nu prezinte calcane vizibile din circulațiile publice.

Amendamentul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

Proiectul cu amendamentul inclus a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, Al. Panselei și IE 211047, inițiator Goșu Stila

Acest Plan Urbanistic Zonal propune construirea de blocuri în zona Flămânda. Documentul are, însă, avizul negativ atât de la arhitectul-șef, cât și din partea Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

„Prin acest P.U.Z. se introduce funcția urbanistică de locuință colectivă, într-o zonă unde nu există această funcțiune, în acea zonă sunt numai locuințe individuale“, a susținut primarul Vergil Chițac.

Consilierii locali P.N.L. vor vota negativ, a anunțat viceprimarul Ionuț Rusu, liderul grupului de consilieri locali P.N.L., deoarece aceștia nu vor vota anormalități urbanistice, pentru a nu se mai construi blocuri între case.

Și consilierii locali U.S.R.-P.L.U.S. vor vota împotrivă, deoarece stoparea haosului urbanistic din Constanța este unul din motivele pentru care s-au activat politic, a anunțat Dumitru Caragheorghe.

„În zonă există un regim de înălțime P+2, iar odată cu modificarea Legii 50, beneficiarul poate avea dreptul să supraetajeze cu 20%. În zona sunt, de altfel, clădiri care se duc chiar la P+3. Problema nu este a regimului de înălțime, nu este un bloc, un bloc este o clădire foarte mare P+5, P+7, P+10, ci se pune problema schimbării funcțiunii. Dar dacă se vor asigura locurile de parcare obligatorii, așa cum spune legea și regulamentul local, este o altă discuție. Se exagerează și se exploatează politic această discuție. Dincolo de faptul că se aglomerează o zonă, ceea ce dorește beneficiarul este un drept și rămâne la latitudinea Consiliului Local“, a declarat Costin Răsăuțeanu, liderul consilierilor P.S.D.

Proiectul a primit 2 voturi pentru, 16 voturi împotrivă și opt abțineri.

Deoarece nu s-a putut vedea cine ce a votat, s-a reluat procedura de votare, iar a doua oară au fost înregistrate 18 voturi împotrivă și opt abțineri.

Proiectul nu a fost aprobat.

30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical

Au fost numiți doi membri titulari și doi membri supleanți, pentru completarea Comisiei de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Consilierii P.N.L. au propus-o pe Mihaela Andrei, membru titular, Alianța U.S.R.-P.L.U.S. pe Iulian Călin, iar consilierii P.S.D. nu au avut nicio propunere.

Pentru membrii supleanți, consilierii P.N.L. l-au propus pe Cristian Omocea, Alianța U.S.R.-P.L.U.S. pe Cristiana Popescu, iar consilierii P.S.D. nu au avut nicio propunere.

Au fost numiți doi membri titulari și doi membri supleanți, pentru completarea Comisiei de contestații pentru vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Consilierii P.N.L. l-au propus pe Costin Avătavului, membru titular, Alianța U.S.R.-P.L.U.S. pe Cerasela Aura Badea, iar consilierii P.S.D. nu au avut nicio propunere.

Pentru membrii supleanți, consilierii P.N.L. l-au propus pe Alexandru Nazîru, Alianța U.S.R.-P.L.U.S. pe Cătălin Iacob, iar consilierii P.S.D. nu au avut nicio propunere.

Propunerile au fost aprobate, iar proiectul în integralitatea lui a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței, obiectivelor și funcționării Comisiei mixte privind Baza Nautică a CT BUS S.A., fostă I.J.T.L., fostă R.A.T.C., aflată pe malul lacului Siutghiol

Potrivit consilierului local Mihai Ochiuleț, în urma unei adrese a Sindicatului CT Bus, acesta a fost sesizat cu privire la mai multe probleme existente cu privire la Baza Nautică. Ea a fost înstrăinată în anul 2004, dar a fost folosită de sindicat până în 2017, iar apoi demolată de CT BUS.

Pentru această comisie, propunerea consilierilor P.N.L. este Teodor Popa, Alianța U.S.R.-P.L.U.S. pe Mihai Ochiuleț și Cristiana Popescu, iar consilierii P.S.D., pe Cristian Tincu.

Acestora li se adaugă Mariana Bălă (șef Birou Investiții din cadrul CT BUS), Iuliana Răduțoiu (de la Serviciul Juridic al Primăriei Constanța) și Sorina Gherasim (director executiv Direcția Patrimoniu a Primăriei Constanța).

Propunerile au fost aprobate, iar proiectul în integralitatea lui a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

Comisia va analiza și verifica toate actelor care au stat la baza alocării suprafeței de teren aferente Bazei Nautice a CT BUS SA, situată pe malul Lacului Siutghiol, în Mamaia, aflată până în 2003 în patrimoniul Municipalității și folosită de angajații societății de transport până în anul 2017. Perioada de funcționare a comisiei este de 6 luni.

Consilierii locali au votat și șase proiecte aflate pe ordinea suplimentară.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. 455/2020 privind aprobarea revocării Consiliului de Administrație numit prin H.C.L. 302/2019 și numirea unor membri provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Prin H.C.L. 455/2020 Consiliul de Administrație a fost revocat, pentru lipsa planului de administrare, și au fost numiți membri provizorii. Săptămâna trecută, unul dintre ei, Ionuț Fîntînă și-a depus demisia, așa că trebuia numit un nou membru, pentru următoarele patru luni, cu posibilitate de prelungire până la șase luni.

Consilierii locali P.N.L. l-au propus pe Alexandru Marius Timofte, iar cei U.S.R.-P.L.U.S. și P.S.D. nu au avut nicio propunere.

Acesta a primit 17 voturi pentru și 8 împotrivă, iar proiectul în integralitatea lui a fost aprobat cu același număr de voturi.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul Public de Asistență Socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța a solicitat schimbarea destinației imobilului de pe str. Tineretului nr. 23 din Palazu Mare, din cantină de ajutor social în creșă.

„Deoarece în acea zonă nu există, în momentul de față, nicio creșă, deoarece în municipiul Constanța avem un deficit de 800 de locuri în creșe, dorim să înființăm în Palazu Mare o creșă, în locul cantinei de ajutor social“, a explicat viceprimarul Ionuț Rusu.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța – Etapa 1“ și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

„Am purtat discuții cu autoritatea de management a P.O.I.M. pentru a depune două proiecte de 20 de milioane de euro fiecare și avem acordul lor informal, pentru reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța“, a explicat primarul Chițac cu privire la necesitatea acestui proiect de hotărâre.

Acesta a fost motivul pentru care a fost retras de pe ordinea de zi aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța – Etapa 1 și 2“ și includerea pe ordinea de zi suplimentară a două proiecte în acest sens.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța – Etapa 2“ și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității H.C.L. nr. 175/2019 privind închirierea prin licitație publică a cuvetei Lacului Siutghiol și a luciului de apă aferent pentru desfășurarea de activități de agrement, divertisment, culturale și sportive

Curtea Constituțională, prin Decizia 708/6 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, a admis excepția de neconstituționalitate indicată de Administrația Națională Apele Române, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, și a constatat că Legea 42/2010 că este neconstituțională în ansamblul său.

Ca efect al deciziei C.C.R., Consiliul Local Constanța nu mai deține dreptul de administrare asupra suprafeței de 1.077,22 ha din cuveta Lacului Sitghiol, inclusiv luciul de apă aferent.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliul Local al Municipiului Constanța

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local a fost adaptat Ordinului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din 25 ianuarie 2021 și completat cu sugestiile viceprimarului Florin Cocargeanu și ale consilierului local Cătălin Iacob.

De exemplu, la ședințele ordinare ale Consiliului Local vor putea lua cuvântul și cetățenii municipiului, dacă se înscriu cu 10 minute înainte de începerea acestora, inclusiv la cele care au loc on-line. De asemenea, ședințele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local vor fi transmise on-line.

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

V.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.