Noi oportunități pentru valorificarea potențialului turistic al Deltei Dunării

0
135

În perioada 2021-2027 Regiunea Sud-Est va avea propriul Program Operațional Regional, document strategic de programare cu priorități și alocări adaptate nevoilor regionale, având ca punct de pornire necesitățile regiunii de dezvoltare pe următoarele domenii: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, regenerare urbană și infrastructura verde, eficiență energetică a clădirilor, educație, turism și cultură/patrimoniu cultural.

Obiectivul general al POR SE 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic.

POR SE 2021-2027 va finanța proiecte propuse de autorități ale administrației publice locale și centrale, întreprinderi, incubatoare de afaceri, universități, clustere, organizații de cercetare, ONG sau parteneriate între acestea, acoperind următoarele priorități de finanțare:

• O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice;

• O regiune cu orașe Smart;

• O regiune cu orașe prietenoase cu mediul;

• O regiune cu emisii de carbon reduse;

• O regiune accesibilă;

• O regiune educată;

• O regiune atractivă;

Principalele acțiuni din cadrul acestui obiectiv specific sunt legate de consolidarea capacității și creșterea eficacității sistemului regional de inovare, încurajarea colaborării dintre cercetare și industrie, dezvoltarea și valorificarea infrastructurilor de cercetare, cu scopul specializării inteligente a economiei regionale.

Una dintre nevoile identificate în cadrul Strategiei integrate de Dezvoltare Deltei Dunării este sprijinirea cu prioritate a investițiilor realizate de IMM în domeniul TIC și crearea de legături mai strânse cu centrele TIC pentru a dezvolta tipul și calitatea serviciilor pe care le poate furniza.

Această acțiune sprijină transformarea digitala a companiilor prin adoptarea tehnologiilor și instrumentelor digitale, pentru a atinge o intensitate digitală cât mai mare. În acest sens, se pot realiza următoarele tipuri de acțiuni orientative: dotare cu active corporale şi necorporale în vederea creșterii gradului de digitalizare; audit în domeniul securității cibernetice și protecției datelor; activități de specializare și modernizare digitală, inclusiv alfabetizare digitală, transfer de cunoștințe; promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activității şi a produselor sau serviciilor pentru promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice; activități de creștere a prezenței online.

Valorificare a potențialului turistic în zone non – urbane pe teritoriul Deltei Dunării

În Program Operațional Regional este specificată și despre o valorificare a potențialului turistic în zone non – urbane pe teritoriul Deltei Dunării. Se propune dezvoltarea si punerea în valoare a infrastructurii turistice publice, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv prin integrarea/promovarea de rute turistice, culturale și de agrement; punerea în valoare a patrimoniului natural regional în scopul dezvoltării ecoturismului; dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă; reabilitarea infrastructurii turistice în stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice; restaurarea, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și asistență tehnică pentru creșterea capacității administrative a AM-ului și a autorităților locale în etapa de programare și implementare.

M.G.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.