O nouă rectificare a bugetului local, votată în Consiliul Local Constanța. Investițiile se diminuează cu suma de 7,8 milioane de lei

0
234
Primăria Constanţa

Pe ordinea de zi suplimentară a ședinței extraordinare a Consiliului Local Constanța, de miercuri, 14 septembrie a.c., se află proiectul de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2022. În document se arată că bugetul local, aprobat pe 11 februarie 2022, a mai fost rectificat de 11 ori. Totodată, față de ultima rectificare, se precizează că lista obiectivelor de investiții din acest an se diminuează cu suma de 7.801.000 de lei. „față de HCL nr.370/2022 alocațiile bugetare în cadrul anexei 3 – lista obiectivelor de investiții pe anul 2022, se diminuează cu 7.801.000 de lei astfel: se suplimentează cu suma de 1.500.000 de lei proiectele FEN 2014 – 2020 și se diminuează cu 9.301.000 de lei bugetul local”. 

UPDATE: Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi și o abținere.

Astfel, la capitolul 51 – Autorități publice și acțiuni externe, studii și proiecte, se diminuează cu suma de 300.000 de lei „Achiziționarea serviciului de întocmire planuri de situație de detaliu a unor imobile proprietatea publică a municipiului Constanța reprezentând cimitirele umane creștin-ortodoxe”.

Se diminuează cu suma de 950.000 de lei „Amenajare piață urbană – zona Tomis III și construire parcare (SF, DALI, DTAC, PT și altele) Se suplimentează cu suma de 100.000 de lei “Elaborare documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, studii de teren – geotehnic și topografic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele) aferentă obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice a imobilului Casa Căsătoriilor, Constanța”.

Se înscrie poziția 49 nou creată „Lucrări de viabilizare a terenului aferent ansamblului de locuințe A.N.L. pentru tineri destinate închirierii – municipiul Constanța, zona Palazu Mare – etapa I, constând în parcări, alei, spații verzi, alimentare cu apă, canalizare, branșamente utilități, alimentare cu energie electrică, stație de pompare, telefonie, loc de joacă, platformă gospodărească, iluminat, inclusiv organizare de șantier (PT, POE, DDE, AVIZE, altele)”, cu suma de 200.000 de lei.

La „Dotări independente și utilaje”:

Se diminuează cu suma de 1.589.000 de lei poziția 2 „Diverse echipamente informatice”.

Se diminuează cu suma de 1.785.000 de lei poziția 3 „Diverse echipamente de rețea și stocaj”. În document se arată că, în ansamblu, la capitolul 51 „alocația bugetară se diminuează cu 4.324.000 de lei din bugetul local.

Capitolul 65 – Învățământ: Alocația bugetară se suplimentează cu 2.500.000 de lei, astfel: se suplimentează cu suma de 1.500.000 de lei proiecte FEN 2014 – 2020 și se suplimentează cu suma de 1.000.000 de lei din bugetul local.

Capitolul 67 – Cultură, recreere și religie

Se diminuează cu suma de 1.480.000 de lei din bugetul local și se transferă la alte poziții în cadrul Anexei 3 „Lucrări pentru racordarea la utilități și lucrări tehnico-edilitare – Sală Polivalentă 5.000 de locuri – zona Badea Cârțan”, inclusiv proiectare.

Se suplimentează cu suma de 40.000 de lei „Parc urban în zona Faleză Nord”.

Se înscrie poziția 1, nou creată, „Lucrări demolate a imobilului C1 situat în Constanța, bd. Ferdinand nr.11 bis, inclusiv proiectarea în vederea demolării (expertiză trainică, PT, DTAD, Avize, Altele)”, cu suma de 150.000 de lei.

La capitolul 67, alocația bugetară se diminuează cu 1.290.000 de lei.

Capitolul 70 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Printre altele, se diminuează cu suma de 2.500.000 de lei „Achiziție adăposturi modulare pentru stații de autobuze”. Totodată, se mai diminuează cu suma de 700.000 de lei „Reabilitare și extindere sistem de irigații în municipiul Constanța” și cu 300.000 de lei „Execuție branșament electric aferent imobilului Cazino Constanța”.

La capitolul 70, în ansamblu, alocația bugetară se diminuează cu 3.978.000 de lei.

La capitolul 84 – Transporturi, în ansamblu, alocația bugetară se diminuează cu 709.000 de lei din bugetul local.

Context:

În ședința extraordinară a Consiliului Local Constanța din 10 februarie 2022, primarul Constanței, Vergil Chițac, spunea că municipalitatea cheltuie mai mult decât produce.

„Dacă am fi o societate comercială, am avea o mare problemă. Cheltuim mai mult decât producem. În mod evident, sursa singura sursă de dezvoltare a orașului Constanța o reprezintă banii europeni”, preciza edilul șef.

Atunci, bugetul local prevedea venituri totale de 1.263.230.000 lei (aproximativ 255 milioane euro), și cheltuieli totale de 1.457.944.000 lei (aproximativ 294 milioane de euro).

Aici poate fi consultat proiectul de hotărâre inițial.

Pe 13 ianuarie 2022, Primăria Constanța a publicat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Atunci, bugetul prevedea venituri totale de 1.247.574.000 lei (aproximativ 252 milioane euro), și cheltuieli totale de 1.442.288.000 lei (aproximativ 291 milioane de euro).

Petruț IACOB

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.