Plenul a decis: fără solicitari de copii ale documentelor emise de stat

0
426
tv6.md
FOTO: TV6 Moldova

Camera Deputaților a decis miercuri, 13 octombrie a.c., ca Ordonanța de Urgență 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, precum și modificarea şi completarea unor acte normative să sufere modificări.  Instituţiile publice nu vor mai putea solicita copii ale documentelor.

Cu o majoritate de voturi în Camera Deputaților, Ordonanța de urgență a primit noi modificări cu privire la copiile de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale, acestea nu vor mai putea fi solicitate persoanelor fizice sau persoanelor juridice.

Ordonanța se referă la simplificarea modalității de lucru a funcționarului public, dar mai ales a persoanelor fizice și juridice în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public. Într-o altă ordine de idei, instituțiile publice și organele de specialiatate ale administrației publice centrale vor comunica între ele pentru obținerea de informații și documente cu ajutorul email-ului sau a altor modalități de tip electronic.

”Vreau să le mulţumesc colegilor parlamentari că au votat pentru adoptarea unei legi cu foarte puţine paragrafe, dar care are 600 de cuvinte cu multă substanţă. Legea vorbeşte scurt şi apăsat despre interzicerea copiilor inutile, care se adună la dosarul cu şină. În prezent, statul emite nişte documente pe care le cere din nou. De aceea era nevoie să facem o simplificare a birocraţiei, să mai facem un pas spre digitalizarea statului. Sunt în vigoare 800 de legi prin care se solicită copii după acte pe care tot statul le-a emis. Prin actuala lege instituţiile vor fi nevoite să recurgă la soluţii simple să transmită acte între ele, de exemplu prin email. Pe mai departe, vreau ca fiecare dintre noi să ajute la implementarea acestei legi, să îi încurajăm pe cei din administraţia publică să nu fie reticenţi la schimbare, ci să privească spre viitor”, a declarat deputatul PNL George Tuţă, cel care a propus modificările Ordonanței, alături de alți 101 parlamentari.  

Noile alineate din OUG 41/2016 se prezintă în felul următor:

Art.I.- După articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din 30 iunie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, se introduce un nou articol, art.21, cu următorul cuprins:

„Art.21 .-

(1) Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţei publice centrale.

(2) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art.2 alin.(2) şi ale art.4 aplicându-se în mod corespunzător.

Art.II.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din 30 iunie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completarea adusă prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art.III.- Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Mădălina TOMA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.