Primăria Medgidia va efectua lucrări la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, cu fonduri europene

0
145

Primăria municipiului Megdidia a lansat un anunț de achiziție publică privind Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu- Corp Școală și Corp Sala de Sport”, finantat prin Programului Operaţional Regional.

Investiția cuprinde Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu- Corp Școală și Corp Sala de Sport”, finanțat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de carbon”, în valoare de 5.494.379,49 lei fără TVA și este formată din cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții: 59.000 lei fără TVA, cheltuieli cu investiţia de bază: 5.305.379,49 lei fără TVA și organizare de şantier: 130.000 lei fără TVA. Valoarea estimată fără TVA este de  5.494.379,49 de lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficientei energetice in cele două corpuri ale Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Corp scoală și Corp sala de sport, din Medgidia prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul consolidării corpului scoală si termoizolării clădirilor, modernizării instalațiilor de preparare si distribuire a agentului termic si a apei menajere calde, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum si alte lucrări conexe.

Caracteristicile construcției propuse: Lucrările de realizare ale investiției au fost grupate pe obiective diferite, ca parți ale obiectivului de investiție având funcționalitate distinctă. Obiectul 1: Corp clădire C1, funcțiunea – liceu – Categoria de importanta “C” normală, conform HGR nr. 766/1997, in clasa II de importanță. Obiectul 2: Corp clădire C2, funcțiunea – sala de sport. Categoria de importanță “C” normala.

Suprafața de teren este de 4.293 mp, iar suprafața construită existentă este de 2.120 mp din care: -corp C1- 1.023 mp( scoală); -corp C2-1.097 mp(sala de sport); Suprafață desfășurată existentă este de 4.684 mp; – corp C1- 3.494 mp( scoală); – corp C2- 1.190 mp( sala de sport); Suprafața construită propusă este de 2.120 mp din care: -corp C1-1.023 mp (scoală); -corp C2- 1.097 mp( sala de sport).

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt: primarul Valentin Vrabie, viceprimarul Păun Nicolae, secretarul municipiului Medgidia, Solomon Melania și mai mulți consilieri locali municipali.

Loredana MIHAI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.